English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Projekti ESF projekti
ESF projekti
2009./2010.studiju gadā īstenotie projekti
Projekta nosaukums Līguma nr. Projekta vadītājs Projekta dalībnieki Realizācijas laiks Finansēj.
avots
Kopējais finansēj. apjoms (LVL vai EUR)
„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 Administratīvā vad. I.Drele Zinatniskā vad. I.Šuplinska I.Šuplinska
S.Lazdiņa
I.Gusāns
A.Kļavinska
O.Senkāne
S.Pošeiko
S.Ūdre
S.Murinska
I.Rimšāne
L.Litavniece
I.Mietule
I.Kotāne
A.Briška
A.Juško-Štekele
H.F.Marten
V.Malahovskis
Ē.Višķers
I.Belasova
I.Graudiņa
I.Silineviča
V.Korkla
I.Matisovs
2009-2012 ESF 1 182 468,00 LVL
2008./2009.studiju gadā īstenotie projekti
Projekta nosaukums Līguma nr. Projekta vadītājs Projekta dalībnieki Realizācijas laiks Finansēj.
avots
Kopējais finansēj. apjoms (LVL vai EUR)
Active citizenship through Information and Communication Technologies at all ages Nr.2008 - 1 - ES1 - GRU06 - 001313 Iveta Volkova I.Onževa
V.Ļubkina
G.Ļubkins
K.Kokareviča
V.Paurs
Ž.Truskovska
I.Korņiļjevs
2008-2010 ESF 17400 EURRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv