English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Projekti ES programmu projekti
ES programmu projekti
2008./2009.studiju gadā īstenotie projekti
Projekta nosaukums Līguma nr. Projekta vadītājs Projekta dalībnieki Realizācijas laiks Finansēj.
avots
Kopējais finansēj. apjoms (LVL vai EUR)
Intercompetence and Dialogue through Literature 142075 - LLP - 1 - 2008 - 1 - BG - COMENIUS - CMP Ilga Šuplinska S.Lazdiņa
A.Juško-Štekele
I.Gusāns
2008-2010 EACEA, Comenius 34620,90 EUR
Researchers` Night (FUN2NIGHT) 228657 Sanita Lazdiņa RA 05.-12. 2008. 7.ietvar- programma Materials for People, Marie Curie Action 1824,04 EUR
Brownfields in Baltic States CZ / 08 / LLP - LdV / TOI / 134005 Edmunds Teirumnieks G.Noviks
Ē.Teirumnieka
I.Matisovs
N.Lemešenoka
01.10.2008.-30.09.2010. Leonardo da Vinči programma 27150,00 EUR
Consumer Citizenship Network (CCN) Socrates ERASMUS - 3 Nr. 109872 - CP - 1 - 2003 - 1 - NO - ERASMUS - TN Velta Ļubkina L.Danilāne
N.Kivkucāne
G.Ļubkins
2003-2006; 2006-2009. EK  

JELARERA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv