English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Konferences un zinātniskie pasākumi
Konferences un zinātniskie pasākumi


Organizators, Kontaktpersona

Aktivitāte

Norises laiks, vieta

Inženieru fakultātes studējošo pašpārvalde (M. Božko), Inženieru fakultātes dekāne (Ē. Teirumnieka) 17. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas."

Par konferenci
Reģistrācija konferencei
Referātu noformēšanas noteikumi
About conference
Registration to conference
Article requirements
Про конференцию
Регистрация на конференцию
Правила оформления реферата
Paraugs 1 (Example 1 / Пример 1)
Paraugs 2 (Example 2 / Пример 2)

2013.gada 24.aprīlis, Rēzeknes Augstskola
Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Dr.paed., asoc.prof. J. Dzerviniks Izglītības un dizaina fakultātes studējošo pašpārvalde V. Kondratjevs Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”

Plašāka informācija
Reģistrācija konferencei

2013.gada 24., 27.aprīlis, Rēzeknes Augstskola
Reģionālistikas zinātniskais institūts, (atb. Dr.philol., pētniece S.Ratniece)
Epasts:sandra_rat@inbox.lv
2. starptautiskā zinātniskās konference „Autors. Teksts. Laikmets”

Papildus informācija un dalībnieka anketa
Дополнительная информация и анкета участника
Additional information and participant’s form

25.–26.04. 2013. Rēzeknes Augstskola,
Sadarbības partneri: Latvijas Rakstnieku savienība, Samāriešu fonds, Latvijas Literatūras centrs
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Mg.paed., vieslekt. V.Korkla, HJZF studējošo pašpārvalde G.Nagle Ikgadējā starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 17.05.2013. Rēzeknes Augstskola
Izglītības un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”

Plašāka informācija

24.-25.05.2013. Rēzeknes Augstskola 06.2013. Itālijā Sadarbības partneris: Udines universitāte, Itālija.
Ekonomikas un vadības fakultāte
(Uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja Dr. sc. ing. I.Silineviča, e-pasts: udkat@ru.lv).
Studentu un zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”.
Aicināti piedalīties: uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, sociālo zinātņu un ekonomikas zin. skolotāji (tostarp skolēnu zinātnisko darbu vadītāji), skolēni.
2013.gada 30.maijs, Rēzeknes Augstskola.
Sadarbības partneris: Valsts robežsardzes koledža.
Reģionālistikas zinātniskais institūts, Inženieru fakultāte (atb. Dr.habil.geol., prof. G.Noviks, Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Grabusts, Dr.sc.ing., asoc. prof. A.Martinovs, Mg.chem. Ē.Teirumnieka) 9.starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi.”
Par konferenci
Reģistrācija konferencei
Reģistrācija pagarināta līdz 01.02.2013.
About conference
Registration to conference
Registration extended to 02/01/2013.
20.-22.06.2013. Sadarbības partneri: University of Zielona Gora, Hamburg University of Applied Sciences, Jade Hochschule
Reģionālistikas zinātniskais institūts, Izglītības un dizaina fakultāte Kontaktpersona: Dr.philol., asoc.prof. K.Laganovska, tel. +371 29263796
Epasts:rakultura@inbox.lv
2. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”

Plašāka informācija
Дополнительная информация
Additional information

2013.gada 19.-21.septembris Rēzeknes Augstskola


Organizators, Kontaktpersona

Aktivitāte

Norises laiks, vieta

Izglītības un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts
Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks,
e-pasts: idf.konf@ru.lv

Studentu starptautiskā zinātniskā konference „PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”

Plašāka informācija
Reģistrācijas anketa

2012.gada 18.aprīlis (pamatstudiju studējošajiem), 2012.gada 21.aprīlis, (maģistra studiju studējošajiem), Izglītības un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts

Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Ekonomikas un vadības fakultāte
Lekt., Mg.oec. Einārs Ulnicāns

e-pasts: ekon.konf@ru.lv

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”.

Programma/Programme
Plašāka informācija
Additional information
Konferences rezolūcija

2012.gada 19.aprīlis

Ekonomikas un vadības fakultāte, Atbrīvošanas aleja 90

Inženieru fakultāte

Lekt., Mg.chem.

Ērika Teirumnieka

e-pasts: erikaa@ru.lv

 

16. Studentu starptautiskā zinātniskā konference "Cilvēks.Vides.Tehnoloģijas."

Programma
Plašāka informācija
Reģistrācija
Register

 2012.gada 25. aprīlis

Inženieru fakultāte, Atbrīvošanas aleja 76

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte

Lekt., Mg.paed.

Veronika Korkla

e-pasts: veronika.korkla@ru.lv

16. studentu starptautiskā konference "Mēs telpā, laikā, attīstībā."

Plašāka informācija
Pieteikuma anketa
Referāta noformējums

 2012.gada 10.maijs

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Latgales filiāle

Karīne Laganovska (RA)

Ilona Butjankova (BSA) +371 26481642

e-pasts: konference2012@inbox.lv

II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas."

Konferences programma / Conference programm / Программа конференции
Plašāka informācija
Additional information
Reģistrācijas anketa
Registration form
Noformējuma prasības un vērtēšanas kritēriji
Formatting requirements and Evaluation Criteria

2012.gada 17.-19. maijs

Rēzekne-Rīga

Izglītības un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts

Prof., Dr.paed.

Velta Ļubkina

e-pasts: velta@ru.lv

Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA.”

Konferences programma / Conference programm
Plašāka informācija
Additional information
Reģistrācija
Registration

2012.gada 25.-26.maijs

Izglītības un dizaina fakultāte,

Personības socializācijas pētījumu institūts, Atbrīvošanas aleja 115

Ekonomikas un vadības fakultāte

Lekt., Mg.soc.sc. Aija Čerpinska

e-pasts: aija@ru.lv

14.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI."

Plašāka informācija
Dalībnieka anketa
Noformēšanas prasības

2012.gada 29.maijs

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90

Kontaktpersona: Asoc.prof. Dr.philol. Ilga Šuplinska
Epasts:ilga.suplinska@ru.lv

3. pasaules latgaliešu konference „LATVIJAS NEATKARĪBAS LAIKS — LATGALES IESPĒJA VAI IZNĪCĪBA“

Plašāka informācija
Plašuoka informaceja
Afiša
Programma
Programma (Rēzeknis nūvoda dūme 2012. goda 9. –10. augusts)

2012. gada 9.–10. augusts, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115

REGI
Vad.pētniece; Dr.philol.SandraRatniece
Epasts:sandra_rat@inbox.lv

Starptautiskā konference „Autors. Teksts. Laikmets” (sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latviešu literatūras centru)

2012.gada 27.aprīlis Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90Organizators, Kontaktpersona

Aktivitāte

Norises laiks, vieta

Konferences

INŽENIERU FAKULTĀTE
LATGALES ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS PĒTNIECISKAIS INSTITŪTS
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS REĢIONĀLISTIKAS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI."

Plašāka informācija

2011. gada 20.-22. jūnijs

Rēzekne

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Daina Znotiņa, konferences koordinatore
Tālrunis 646 28077, e-pasts: Daina.Znotina@ru.lv

13.studentu un docētāju zinātniski praktisko konferenci "TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI"

Plašāka informācija (MS Word)
Plašāka informācija (PDF)

2011.gada 1.jūnijā

Rēzekne

RĒZEKNES AUGSTSKOLA HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
E-pasta adrese: hf@ru.lv

15. studentu zinātniskā konference "MĒS LAIKĀ TELPĀ ATTĪSTĪBĀ"

Plašāka informācija
Reģistrēšanās

2011.gada 12.maijs

Rēzekne

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Rēzeknes Augstskola
Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola
Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība”
Latvijas Mākslas akadēmija Latgales filiāle

Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”
Plašāka informācija

2011.gada 26.- 28.maijs

Rēzekne, Rīga

Personības socializācijas pētījumu institūts, PSPinstituts@inbox.lv

Starptautiska zinātniskā konference "SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA"

Plašāka informācija
Reģistrācija konferencei
Additional information
Registration to conference

2011.gada 27.-28.maijs

 

Tiesību zinātnes katedra

Zinātniski praktiskā konference „Cilvēktiesību loma pilsonību nodrošināšanā”

2011.gada marts

 

Inženieru fakultāte

Lekt. Mag.chem.

Ērika Teirumnieka

e-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv

Inženieru fakultātes 15. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference  „Cilvēks.Vides.Tehnoloģijas.”

Plašāka informācija
Reģistrācija konferencei
Registration to conference

2011.gada 27. aprīlis

Inženieru fakultāte

Atbrīvošanas aleja 76

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte

 

15. studentu konference

"Mēs laikā, telpā, attīstībā"

2011.gada 12.maijs

Ekonomikas fakultāte,

Mg.oec. Einārs Ulnicāns

e-pasts: ulnicans@navigator.lv

Studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference

2011.gada 1.jūnijs

Inženieru fakultāte

Prof. Dr.habil.geol. Gotrfrīds Noviks

e-pasts: gotfrids.noviks@ru.lv

8.  starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi

Plašāka informācija
Reģistrācija konferencei
Additional information
Registration to conference

Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts

Atbrīvošanas aleja 76

2011.gada 20.-22.jūnijs


Semināri un citi pasākumi

RA Reģionalistikas institūts sadarbībā ar FES

Projekta „Holokausta atceres kultūra Latgales reģiona izglītības iestādēs un etniskajās grupās” zinātniskais seminārs

2010.gada septembris/ oktobris

Personības socializācijas pētījumu institūts,

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina, e-pasts: velta@ru.lv

Zinātniskā žurnāla „Pedagoģiskās tehnoloģijas sabiedrības socializācijā un resocializācijā” (ISSN 1691-5909) 1.numura izdošana

2010.gada 15.oktobris,

Izglītības un dizaina fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115

 

Inženieru fakultāte, JELARE projekta ietvaros,

Mg.sc.ing. Aleksejs Zorins

e-pasts: alex@ru.lv

Alfa III JELARE – Joint European Latin American Renewable Energy Project seminārs „Situācija un tendences atjaunojamās enerģētikas attīstībā Latvijā un pasaulē”

2010.gada 21.oktobris,

Atbrīvošanas aleja 90 plkst. 12:00-16:00

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte,

Dr.philol. Sanita Lazdiņa

e-pasts: sanita.lazdina@uni-greiswald.de

3.starptautiskā latgalistikas konference „Valodu ekoloģija Baltijas jūras reģionā: Reģionālās valodas globalizācijas laikmetā”

2010.gada 21.-22.oktobris, Greisvalde, Vācija

Personības socializācijas pētījumu institūts,

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina, e-pasts: velta@ru.lv

ESF projekta ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” gada darba izvērtējuma seminārs

2010.gada decembris

Izglītības un dizaina fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115

 

Personības socializācijas pētījumu institūts,

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina, e-pasts: velta@ru.lv

Zinātnisko rakstu „Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas” (ISSN 1691-5895) izdošana

2010.gada 20.decembris

Izglītības un dizaina fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115

Personības socializācijas pētījumu institūts,

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina, e-pasts: velta@ru.lv

un Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedra

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” un konferences zinātnisko rakstu krājuma „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (ISSN 1691-5887) izdošana

2011.gada 27.-28.maijs

Izglītības un dizaina fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115

 

Reģionālistikas zinātniskais institūts, Izglītības un dizaina fakultāte
Kontaktpersona: Dr.philol., asoc.prof. K.Laganovska e-pasts: rakultura@inbox.lv tel. +371 29263796

1. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”

Konferences programma (Jauns!!!)
Plašāka informācija
Additional information
Подробная информация
Reģistrācija
Registration
Регистрация
Raksta noformēšanas noteikumi
Requirements for the layout of the article
Правила оформления статей

2012. gada 28., 29., 30. septembris, Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90

Dr.philol., asoc. prof. I.Šuplinska (Rēzeknē)

e-pasts: ilga.suplinska@inbox.lv

Dr.philol. prof. L.Leikuma (Rīgā)

e-pasts: lleikuma@inbox.lv

5. latgalistikas starptautiskā konference (sadarbībā ar A. Mickeviča Universitāti Poznaņā, Latvijas Universitāti, Sanktpēterburgas Valsts universitāti)

2012.gada 5. oktobris,

LU, Rīga

 

Dr.philol., asoc. prof. S.Lazdiņa
Epasts:sanita.lazdina@ru.lv

Starptautiskā konference “Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā” International Scientific Conference “Regional Attractiveness and Sustainability in Times of Glocalisation

Konferences mājas lapa
Konferences programma
Conference programme
Darba sekcijas
Workshops

2012. gada 8.–9. novembris, Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv