English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Konferences un zinātniskie pasākumi
"Mēs laikā, telpā, attīstībā!"

Konferences norises vieta: Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Konferences norises laiks: 2009.gada 14. un 16.maijs

Konferences darba sekcijas:

14. maijā 16. maijā
1. Vēsture, kultūras vēsture un filosofija 1. Karjeras konsultēšana
2. Filoloģija 2. Arhīvniecība
3. Tiesību zinātne 3. Tiesību zinātne
4. Pedagoģija un psiholoģija  

Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu

Konferences darba kārtība:

12.00-13.00 Reģistrācija
13.00-13.30 Plenārsēde
13.30-18.00 Darbs sekcijās
18.00-18.30 Noslēguma sēde
18.30 RA teātra izrāde

Referāta ilgums: 10 – 15 minūtes, 5 minūtes diskusijai

Dalības un reģistrācijas maksa: Ls 5,-. Dalības maksā ir iekļauti organizatoriskie izdevumi un raksta publicēšana, netiek iekļauti ceļa izdevumi un maksa par naktsmītnēm.

Pieteikšanās konferencei: dalībnieku anketas lūdzam iesūtīt līdz 30.aprīlim

Raksta iesniegšana publicēšanai: konferences norises dienā. Rakstu iesūtīt elektroniski (e-adreses: san@ru.lv; ra-hjzf@inbox.lv ) līdz konferencei, raksta izdruku jāiesniedz konferences reģistrācijā. Raksta apjoms - līdz 8 lpp. datorsalikumā (MS Word, 12 burtu lielums, intervāls - 1.5, garnitūra Times (Cyr)). Lūdzam stingri ievērot raksta noformējuma (skat. pielikumā) prasības, pretējā gadījumā jūsu raksts netiks nodots recenzēšanai un publicēšanai.

Pasta adrese: Rēzeknes Augstskola, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, 313.kabinets, Rēzekne, LV-4600

Sīkāka informācija: pa tālr. 646 22881, 26481995
pa e-pastu: ra@ru.lv
www.ru.lv


Pieteikuma forma

Norādījumi konferences materiālu noformēšanai

Uz tikšanos konferencē Rēzeknē!

Konferences koordinatori
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv