English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Bibliotēka Par bibliotēku
Par bibliotēku


  • Atvērta 1993. gadā RA mācību darba nodrošināšanai
  • 1995. gadā pievienota Rēzeknes Skolotāju institūta bibliotēka
  • No 1994. gada ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle
  • No 2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā "Alise" (IIS "Alise")
  • Lietotāju apkalpošanai ir Ekonomikas un Inženierzinātņu literatūras; Pedagoģisko, humanitāro un juridisko zin. literatūras mājas abonementi / Ekonomikas un Inženierzinātņu literatūras ; Pedagoģisko, humanitāro un juridisko zin. literatūras lasītavas

Statistika

Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas studiju virzieniem. 2012. gada 1. janvarī bibliotekas krājumos bija 52026 grāmatu, 10340 seriālizdevumu, 339 elektroniskie,32 kartogrāfiskie un 100 audiovizuālie dokumenti.

Sadalījums pa nozarēm

Sadalījums pa valodām
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv