English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Bibliotēka Bibliotēkas izmantošana Kas jāzina bibliotēkas lietotājiem
Kas jāzina bibliotēkas lietotājiem
  • Par mājas abonementa lietotāju var kļūt RA studenti, personīgi piereģistrējoties bibliotēkā - uzrādot derīgu Rēzeknes Augstskolas studenta apliecību ; RA personāls - uzrādot pasi un izziņu no RA personāldaļas. Lasītavā var strādāt jebkurš interesents, uzrādot personību apliecinošu dokumentu.
  • Mājas abonementa lietošanas termiņš ir 28 dienas. Mācību literatūru izsniedz uz vienu semestri, ja tās skaits nav ierobežots. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz 1 nedēļu. Pie lasītāja drīkst atrasties ne vairāk kā 15 grāmatas. Ja daļa no grāmatām ir atdotas, tad drīkst saņemt citas. Ja iespieddarbu neviens nav pieprasījis, tā izmantošanas termiņu var pagarināt. Visas grāmatas ir jāatdod līdz studiju semestra beigām un/vai mācību gada beigām .
  • Līdznešanai neizsniedz iespieddarbus no lasītavas, uzziņu literatūru, SBA kārtā saņemtos izdevumus.
  • Par bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājam tiek uzlikta soda nauda vai liegta iespēja izmantot bibliotēkas pakalpojumus uz laiku, ko nosaka bibliotekārs.
  • Lietotājiem, kas nozaudējuši vai sabojājuši kādu Bibliotēkas informācijas resursu, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā līdzvērtīgu (pēc bibliotekāra novērtējuma). Atlīdzināšanas vērtībai naudā jābūt atbilstoši tā pašreizējai tirgus vērtībai.
  • Pārtraucot studijas, lasītājam jānodod bibliotēkā visi paņemtie iespieddarbi un jāsaņem paraksts apgaitas lapā.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv