English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Aktualitātes
Aktualitātes

Ir noslēdzies 2012.gada 22.novembrī izsludinātais konkurss uz Izglītības un zinātnes ministrijas asignētajām budžeta vietām Rēzeknes Augstskolas personālam !

Ir noslēdzies 2012.gada 22.novembrī izsludinātais konkurss uz Izglītības un zinātnes ministrijas asignētajām budžeta vietām Rēzeknes Augstskolas personālam doktora studijām Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē laika posmam no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Konkursa pieteikumus izvērtēja Rēzeknes Augstskolas Doktorantūras komisija. Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas 18.12.2012. Zinātnes padomes lēmumu Nr. Nr.13-1/4, IZM asignētās budžeta vietas doktora studijām tika piešķirtas šādiem Rēzeknes Augstskolas docētājiem:

 1. Latvijas Universitātē:
  • S.Murinskai (komunikāciju zinātnes);
  • V.Pokulei (pedagoģija).
 2. Daugavpils Universitātē:
  • J.Lonskai (Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes);
  • I.Beinarovičai-Litvinovai (Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes);
  • P.Naricam (dzīvās dabas zinātnes);
  • S.Ūdrei (humanitārās zinātnes).

Ir noslēdzies 2012.gada 22.novembrī izsludinātais konkurss uz Izglītības un zinātnes ministrijas asignētajām budžeta vietām RA realizētajās doktora studiju programmās !

Ir noslēdzies 2012.gada 22.novembrī izsludinātais konkurss uz Izglītības un zinātnes ministrijas asignētajām budžeta vietām RA realizētajās doktora studiju programmās laika posmam no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Konkursa pieteikumus izvērtēja Rēzeknes Augstskolas Doktorantūras komisija. Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas 18.12.2012. Zinātnes padomes lēmumu Nr.13-1/4, IZM asignētās budžeta vietas doktora studijām Rēzeknes Augstskolā tika piešķirtas šādiem doktorantiem:

 • doktora studiju programmā „Pedagoģija” – R.Burcevai (1.kurss); L.Silagailei (1.kurss); I.Kepulei (2.kurss);
 • doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” – G.Pavlovskai (1.kurss); Z.Jaudzemam (1.kurss); S.Pleikšnim (1.kurss); I.Semjonovai (1.kurss); I.Locim (1.kurss); J.Treijam (2.kurss); A.Barkānam (2.kurss);
 • doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” – V.Krasovskim (1.kurss) un E.Valbaham (2.kurss).

Rēzeknes Augstskolā notika seminārs „Zaļā industrija – iespējas, risinājumi, pieredze”

Šis seminārs pulcēja plašu auditoriju, jo, pēc reģistrācijas datiem, to apmeklēja 63 interesenti. Pasākumu atklāja VTPP projekta vadītājs Dr.sc.ing., asoc. prof. Edmunds Teirumnieks. Savā uzrunā viņš akcentēja sadarbības nozīmīgumu starp uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī uzsvēra semināra tematikas aktualitāti.

Šoreiz semināra programma bija ļoti daudzpusīga, jo savā  redzējumā un arī praktiskajā pieredzē zaļās industrijas iedzīvināšanā dalījās dažādu jomu eksperti. Kā pirmais seminārā uzstājās VARAM parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, kas sniedza informāciju par zaļās attīstības iespējām Latvijā. Turpinājumā par zaļās izaugsmes pieredzi pasaulē un tās iespējamo attīstību Latvijā informēja SIA „Enerģētikas projekti” vadītājs Mārtiņš Graudums.

Ar atraktīvu prezentāciju par elektromobilitātes nozīmi Latvijas attīstībā uzstājās NK Konsultāciju birojs valdes priekšsēdētājs Neils Kalniņš, kurš ikvienam klātesošajam lika aizdomāties, cik daudz enerģijas mēs patērējam, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B. Par to, kādi ir līdz šim veiktie linšķiedru un to kompozītmateriālu mehānikas pētījumi Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtā, pastāstīja LU PMI vadošais pētnieks Jānis Andersons.

Seminārā piedalījās arī vietējie uzņēmēji – viens no tiem bija  SIA „Baltiks East” vadītājs Valērijs Šindlers, kurš ir uzsācis ciešu sadarbību ar RA studentiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar šīs sadarbības praktisko rezultātu – kvalitatīvu prezentāciju par tehniskās šķiedras platformu zaļajai industrijai.

Pēc kafijas pauzes turpinājās prezentāciju otrais bloks, kurā vairāk tika skarta praktiskā pieredze un risinājumi zaļās industrijas jomā. Kā pirmais savā pieredzē dalījās AB” Krauklis Grende” arhitekts Ervīns Krauklis. Arhitekts sniedza interesantu prezentāciju par zemas enerģijas patēriņa un pasīvo ēku praktiskajiem piemēriem Latvijā. Prezentācija bija papildināta ar kvalitatīvām fotogrāfijām un aprēķiniem, kuri palīdzēja skaidri izprast tehnoloģisko procesu secīgumu un lietderīgumu, protams, arī gala iznākumu.

Mazliet no cita skatu punkta ar savu pieredzi energoefektīvu tehnoloģiju ražošanā Latvijas zaļajai attīstībai – no teorijas uz praksi – dalījās AS „Komforts” speciālists Elmārs Leja. Par inovatīvo iedeju īstenošanas iespējām mūsu reģionā semināra dalībniekus iepazīstināja Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" vadītājs Māris Igavens. Ar izsmeļošu prezentāciju par Rēzeknes Augstskolas pieredzi energoefektivitātes paaugstināšanas jomā uzstājās Rēzeknes Augstskolas rektora vietnieks saimnieciskajā darbā Andris Skredeļs.

Pēc prezentācijām lektoru un klātesošo interesentu starpā izvērtās interesantas diskusijas, kuras vēl nerimās laiciņu pēc semināra oficiālā noslēguma. Tas liecina par to, ka ir svarīgi rīkot šādus pasākumus, kuros var dalīties savā pieredzē un uzzināt daudz jaunas informācijas.

 

Semināra prezentācijas ir atrodamas Rēzeknes Augstskolas  mājas lapā: http://vtpp.ru.lv/modules/news/

 

Paldies visiem lektoriem, kas uzstājās ar prezentācijām, kā arī visiem interesentiem, kas piedalījās seminārā un aktīvi iesaistījās diskusijās.

Gaidīsim Jūs arī citos mūsu organizētajos pasākumos!

 

VTPP koordinatore Sintija Augule


Iesaistīsimies Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē!

Rēzeknes pilsētas dome strādā pie Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam. Šobrīd stratēģijas pirmā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai. Līdz 2013.gada 7.janvārim iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar stratēģijas materiāliem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Rēzeknes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93).

2012.gada 18. decembrī plkst. 11.00 iedzīvotāji ir aicināti uz stratēģijas apspriešanas sanāksmi Rēzeknes pilsētas domes zālē.

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/pazinojums-par-rezeknes-pilsetas-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-2013-2030gadam-pirmo/

Š.g. 1.septembrī izsludināts otrais Šveices Stipendiju fonda konkurss Latvijai

Š.g. 1.septembrī Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities) izsludina otro konkursu Latvijai ar iespēju doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pieteikties pētniecības darba stipendijām Šveices zinātniskajās institūcijās. Konkurss ir atvērts 2 mēnešus - līdz 2011.gada 1.novembrim.

 

Stipendiju fonda finansējums tiek piešķirts divām aktivitātēm:

 • pētījumu veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās doktorantūras studentiem un tiem jaunajiem zinātniekiem, kuri turpina pēcdoktorantūras pētījumus;
 • īstermiņa vizītēm, kas paredzētas gan Latvijas, gan Šveices pētniekiem, kuri darbosies kā Stipendiju fonda stipendiātu mentori.

Projekta pieteikuma iesniedzējs (the Main Applicant) ir doktoranta vai jaunā zinātnieka Šveices uzņemošās institūcijas mentors.

 Doktorantam vai jaunajam zinātniekam ir jāpārstāv Latvijas zinātniskā institūcija, kura ir atrodama Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā, savukārt plānotajai sadarbības institūcijai Šveicē ir jābūt iekļautai Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

Gan Latvijas, gan Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstus, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Latvian- vai www.sciex.lv.

Stipendiju fonda ietvaros stipendiju var piešķirt uz šādiem periodiem:

 • doktorantiem – no 6 līdz 24 mēnešiem;
 • jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem;
 • mentoriem –  pieredzes apmaiņas vizītei, ne ilgākai par 5 dienām.

Stipendijas apmēru, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Costs covered by a Sciex Fellowship.

Stipendiju fonda darba valoda ir angļu valoda.

Detalizētu informāciju par pieteikšanos, t.sk., pieteikumu veidlapas, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Application: http://www.sciex.ch

Detalizētu konkursu izsludināšanas un pieteikumu izvērtēšanas grafiku, lūdzu, skatīt www.sciex.ch sadaļā Latvian-: http://www.sciex.ch

Stipendiju fonda Koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Kontaktinformācija:

VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja Zane Birzniece: e-pasts: Latvia@sciex.ch vai zane.birzniece@viaa.gov.lv; tālrunis 67201169.

Plašāka informācija: www.sciex.lv, www.sciex.ch

Sākas pieteikšanās prakses un pētniecības stipendijām ASV

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (Baltic-American Freedom Foundation – BAFF) aicina Latvijas studentus, augstskolu absolventus un pētniekus pieteikties prakses un zinātniskās pētniecības stipendijām Amerikas Savienotajās Valstīs. Pieteikšanās stipendijām notiek līdz 30. oktobrim.

Bakalaura studiju pēdējā kursa studenti, maģistrantūras un doktorantūras studenti, kā arī šovasar augstskolu absolvējušie jaunieši var pieteikties BAFF Profesionālās prakses programmai. Labākajiem pretendentiem būs iespēja sešus līdz divpadsmit mēnešus praktizēties kādā no ASV vadošajiem uzņēmumiem. Programmas dalībniekiem BAFF nodrošina finansējumu līdz 30 000 ASV dolāru gadā, kas paredzēts ceļa, uzturēšanās un citu izdevumu segšanai. Prakses vieta tiks individuāli piemeklēta katram programmas dalībniekam.

Pieredzējuši zinātnieki aicināti pieteikties BAFF Pētniecības programmai un veikt pētījumus labākajās ASV universitātēs un izpētes centros. Maksimālais finansējums Pētniecības programmas dalībniekiem ir 60 000 ASV dolāru gadā, turklāt zinātnieki uz ASV var ņemt līdzi ģimenes locekļus. Pētniecības programmas ilgums ir no 6 līdz 12 mēnešiem.

Izvērtējot pretendentu piemērotību BAFF programmām, tiek ņemta vērā to iepriekšējā pieredze un sasniegumi, mērķtiecība, motivācija, kā arī atbilstība BAFF misijai un mērķiem. Tā kā visas programmas tiks īstenotas Amerikas Savienotajās Valstīs, nozīmīga būs pretendentu angļu valodas prasme.

Fonda nosacījumi paredz, ka pēc programmas beigšanas BAFF stipendiātiem uz vismaz diviem gadiem jāatgriežas Baltijā, lai iegūtās zināšanas un prasmes izmantotu vietējās uzņēmējdarbības, zinātniskās vai politekonomiskās vides veicināšanā.

Kopš BAFF darbības uzsākšanas 2010. gada rudenī notikuši jau divi stipendiju konkursi, kuros finansējumu praksei, studijām vai pētniecībai ASV ieguvuši 36 cilvēki no Baltijas valstīm. Profesionālās Prakses programmas dalībnieki ieguvuši 28 stipendijas, savukārt Pētniecības programmas ietvaros zinātnisko darbu ASV veic 3 pētnieki. Vēl pieci studenti ir ieguvuši BAFF atbalstu augstākā līmeņa studijām ASV universitātēs. Šai programmai pieteikšanās notiek vienreiz gadā un noslēdzas 1. aprīlī.

Par Baltijas-Amerikas Brīvības Fondu: Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds tika izveidots 2010.gada rudenī ar misiju stiprināt saikni starp ASV un Baltijas valstīm, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu attīstību. Fonda galvenais mērķis ir ievērojami uzlabot Savienoto Valstu un Baltijas sadarbību. Fonds piedāvā jauniem un perspektīviem profesionāļiem iespēju iegūt finansējumu praksei, studijām un pētniecībai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Sīkāka informācija par pieteikšanos un fondu: www.BalticAmericanFreedomFoundation.org

Papildu informācija:

Ilze Doškina, BAFF programmas reģionālā vadītāja

Tālr.: +371-67035270, mob. +371-2928-2751

E-pasts: idoskina@ciee.org

Yggdrasil – mobilitātes programma ārvalstu doktorantūras studentiem un jaunajiem pētniekiem (IS-MOBIL) pētniecības veikšanai Norvēģijā 2011-2012

Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā informē, ka doktorantūras studenti un pēcdoktorantūras pētnieki Latvijā var pieteikties stipendijai Yggdrasil programmā 2011./2012. Tā dod iespēju uzturēties Norvēģijā pētniecības nolūkos.

Sīkāku informāciju par programmu lūdzu skatīt Norvēģijas Karalistes vēstniecības tīmekļa vietnē.

Erasmus Mundus Scholarships for European students and doctoral candidates

Erasmus Mundus Scholarships are available for students from all over the world – including Europe – to take part in Erasmus Mundus Joint Masters Courses and Doctoral Programmes.

Erasmus Mundus Joint Masters Courses and Doctoral Programmes

These are joint study or research programmes offered by a consortium of higher education institutions or research organisations from the EU and – in many cases – from outside Europe. These integrated joint programmes include a mandatory study or research period in at least two different European countries. If the consortium includes partners from countries outside the EU, the "mobility tracks" offered may also include a period of study/research at these institutions. All programmes lead to the award of a joint, double or multiple degree recognised in the European countries represented in the consortium.

There are currently 123 Erasmus Mundus Masters Courses (ranging from 60 to 120 ECTS) and 24 Erasmus Mundus Joint Doctorate Programmes (lasting three or four years), covering a wide range of academic disciplines (see "How to apply" section below) and offering Erasmus Mundus scholarships/fellowships for studies and research activities starting in the academic year 2011/2012.

While during the first phase of Erasmus Mundus (2004-2008), scholarships were only available for non-European students, since the academic year 2010/2011, students and doctoral candidates from the EU are also eligible for Erasmus Mundus scholarships and fellowships.

Erasmus Mundus scholarships and fellowships

Master Student Scholarships

|

Doctoral Candidate Fellowships

The masters scholarships cover:

 

 • The student's participation costs in the joint masters programme, up to a maximum of € 4 000 per year (including a comprehensive insurance scheme);
 • A contribution of € 500 per month to the students' living costs, paid during the entire duration of the joint programme (including the academic breaks and the period spend in the student's home country);
 • A contribution to the travel costs if the programme foresees a mobility period outside Europe.

 

The scholarship can amount to as much as € 23 000, depending on the duration of the joint masters, the fee level and the mobility tracks offered.

 

For the academic year 2011/2012 over 800 Masters scholarships will be available for European students enrolled in an Erasmus Mundus Joint Masters Course.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

 

The doctorate fellowships cover:

 

 • The candidate's participation costs in the joint doctoral programme
 • A monthly salary (or living allowance) for a period of 36 months, amounting to approximately € 1 600 per month;
 • For those candidates recruited under "employment contracts", a comprehensive range of social security benefits equivalent to those of employees;
 • A contribution to the travel costs if the programme foresees a mobility period outside Europe.

 

The fellowship can amount to as much as € 125 500, depending on the recruitment method, the research project and the mobility tracks offered.

 

For the academic year 2011/2012, over 70 Doctoral fellowships will be available for European doctoral candidates enrolled in an Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme.

 

How to apply

European students or doctoral candidates interested in an Erasmus Mundus scholarship/fellowship should consult the list of Erasmus Mundus Masters and Doctorates on the Erasmus Mundus website:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

This list provides a general description of each joint programme, as well as a link to the relevant consortium's website. Here, students and doctoral candidates can find more information about the joint programme's objectives and expected learning/research outcomes, the mobility tracks offered, the entry requirements and scholarship/fellowship application procedure and deadlines.

Applications are made direct to the consortium.

Candidates wishing to enrol in an Erasmus Mundus Joint Programme at masters or doctoral level in the academic year 2011/2012, will have to apply directly to the consortium or consortia of their choice during the period November 2010 – January 2011. Applicants should note that each consortium is responsible for designing and implementing its own selection procedure, criteria and timetable. As a result, the scholarship/fellowship application deadline will vary from one consortium to another.

Erasmus Mundus Joint Programme consortia will have to submit their list of candidates proposed for an Erasmus Mundus scholarship/fellowship to the European Commission by 28 February 2011 and the applicants will be informed of the outcome of their application by April 2011.

More information?

Erasmus Mundus website:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

On the Erasmus Mundus website, you can consult a range of FAQs for students, as well as the Erasmus Mundus Programme Guide. This document provides a detailed description of the main characteristics of Erasmus Mundus Joint Programmes, and of the scholarship/fellowship scheme that accompanies them.

Erasmus Mundus functional mailbox:

EACEA-erasmus-mundus@ec.europa.eu

If after having consulted the information contained on the website, applicant students or doctoral candidates have additional questions concerning the Erasmus Mundus scholarship/fellowship scheme, they can address them to the Erasmus Mundus Unit in the Executive Agency for Education, Culture and Audiovisual using the above email address.

Other useful links:

Erasmus Mundus Students and Alumni Association

http://www.em-a.eu/

Erasmus Mundus National Structures in EU countries

http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas Dienests (DAAD) piedāvā stipendijas zinātniekiem zinātnisku pētījumu veikšanai

Informatīvais seminārs Rēzeknes Augstskolā notiks 26.10.2010.

*DAAD-Stipendien für Wissenschaftler aus Lettland*

Deutsche Hochschulen und Forschungsinstitutionen zählen zu den besten der Welt. Sie beiten eine enorme Vielfalt an Institutionen und Disziplinen -- auf höchstem Niveau. Forschung in Deutschland ist sehr stark international ausgerichtet. So können Sie sicher sein, einen Kooperationspartner für Ihr spezifisches Forschungsgebiet zu finden. Der DAAD unterstützt Forscher aus ##, die in Deutschland forschen wollen -- vom Doktoranden bis zum erfahrenen Professor.

*Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) schreibt für das akademische Jahr 2011/2012 die folgenden Stipendien für Wissenschaftler aus:*

    * Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler:

      Stipendium für einen Aufenthalt von ein bis zehn Monaten an einer deutschen Hochschule oder Forschungseinrichtung zur Bearbeitung eines spezifischen Forschungsprojekts. Bewerbung auch für eine volle Promotion in Deutschland möglich (drei Jahre).

    **Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler/ Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten: Stipendium für einen Aufenthalt von einem bis drei Monaten zur Bearbeitung eines spezifischen Forschungsprojekts. Das Angebot richtet sich eher an erfahrene Wissenschaftler; ehemalige DAAD-Stipendiaten können sich um eine Wiedereinladung nach Deutschland bewerben (ebenfalls ein bis drei Monate).

DAAD / Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm für besonders qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftler auf den Gebieten Pharma und Diagnostics: *Der DAAD und die Roche Diagnostics GmbH bieten besonders qualifizierten promovierten ausländischen Nachwuchswissenschaftlern Stipendien für weiterqualifizierende Forschungsaufenthalte (12 bis 24 Monate) in zwei der führenden Biotechnologiezentren Europas -- Penzberg bei München und Mannheim -- an. Bewerbungen jederzeit möglich!

Studienreisen und Studienpraktika von ausländischen Studentengruppen nach eutschland: Möglichkeit der Förderung einer Reise mit Studierenden nach Deutschland – uz beantragen von einem Hochschullehrer. Drei Bewerbungstermine im Jahr.

Bewerbungsdatum: Falls nicht anders angegeben müssen uns die Bewerbungen bis zum 15. November 2010 erreichen.

Für weitere Informationen, insbesondere zu den einzureichenden Papieren und zum Bewerbungsort, besuchen Sie unsere Webseite:

http://www.daad.lv/de/06stipendien/daadstipendien.htm

Oder kontaktieren Sie uns:

Dr. Till Dembeck

DAAD-Informationszentrum Riga

Kalku iela 1-402

1658 Riga

Lettland

+371-67228800

ic@daad.lv

www.daad.lv

DAAD scholarships for researchers from Latvia

_Information seminars_

27.9.2010, 12:00 -- 13:00, University Liepaja, Liela iela 14, room 229

28.9.2010, 12:45 -- 13:45, Ventspils University College Inzenieru iela 101a, room 109

28.9.2010, 17:00 -- 18:00, Technical University Riga, Kalku iela 1, room 219

29.9.2010, 17:00 -- 18:00, University of Latvia, Raina bulv. 19, auditory 13

6.10.2010, Latvia University of Agroculture, Liela iela 2

12.10.2010, 13:15 -- 14:15, Vidzeme University of Applied Science, Cesu iela 4

German universities and research institution count among the best in the world. They offer a wide range of institutional forms and disciplines -- on the highest possible level. Research institutions in Germany have a strong interest in international exchange. Thus, you will certainly find the right cooperation partner in your specific field of interest. The German Academic Exchange Service (DAAD) supports scientists wish to conduct their research in Germany -- doctoral students as well as experienced professors.

The German Academic Exchange Service announces the following scholarship programmes for the academic year 2011/2012:

    * Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists: Support for research projects to be conducted at a German university of research institution (one to ten months). Also support for the participation in a full doctoral programme in  Germany (up to three years).

    * Research Stays for University Academics and Scientists/Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders: Support for research projects to be conducted at a German university of research institution (one to three months). This offer mainly addresses experienced researchers. Former DAAD scholarship holders can apply for a re-invitation to Germany (also one to three months).

    * DAAD/Roche Diagnostics Postdoctoral Programme: The DAAD and "Roche Diagnostics" is offering scholarships for advanced research placements at one of Europe's leading Biotechnology centres in Penzberg, near Munich or in Mannheim (12 to 24 months). Applications are accepted at any time of the year.

    *  Study Visits / Study Seminars and Internships in Germany by Foreign Students: Support for short visits in Germany with a group of students, application must be handed in by a University teacher. Three application deadlines per year.

Application deadline: Applications must reach us by the 15th of  November 2010* (if not otherwise indicated).

For more information, especially concerning the required documents and the application address, please visit:

http://www.daad.lv/en/06stipendien/daadstipendien.htm

Or contact us:

Dr. Till Dembeck

DAAD-Informationszentrum Riga

Kalku iela 1-402

1658 Riga

Lettland

+371-67228800

ic@daad.lv

www.daad.lv

Eiropas Komisijas projekts ASPECT piedāvā bezmaksas ONLAIN-seminārus par mācību tehnoloģiju standartiem

Free webinars on Standards for Learning Technologies

The ASPECT project, funded by the European Commission, offers a series of free webinars (online seminars) on different topics related to the adoption of learning technology standards by publishers, content/tools' developers, policy makers and educational institutions.

Each webinar normally lasts one hour and uses Flashmeeting, an easy to use, online conferencing system that does not require any special plugins other than  a current version of Flash.

The following address has been set up for registration on these online seminars:

http://www.cen-ltso.net/aspectwebinars/

These seminars will be conducted in English, and their subjects will be:

- "Harvesting Metadata". October 5th.. 5 PM CEST (4 PM GMT)

- "Common Cartridge and Moodle". October 19th. 5 PM CEST (4 PM GMT)

- "Controlled Vocabularies". November 9th. 5 PM CEST (4 PM GMT)

- "Benefits of Learning Technology Standards for publishers" November 23rd. 5 PM CEST (4 PM GMT)

- "Benefits of Learning Technology Standards for policy makers". December 14th. 5 PM CEST (4 PM GMT)

For any additional information please address any queries to ltso@det.uvigo.es

 

Kostenlose Online-Seminare zur Standardisierung von Lerntechnologien

Das Projekt ASPECT, welches von der Europäischen Kommission gegründet wurde, bietet eine Reihe von freien Online-Seminaren zu verschiedenen Themen aus dem Bereich des Einsatzes  von Lerntechnologie - Standards durch Verlage, Inhalts/-Toolentwickler, Entscheidungsträger und Bildungseinrichtungen.

Jedes Online-Seminar dauert in der Regel eine Stunde und verwendet "Flashmeeting", ein einfach zu bedienendes Online-Konferenzsystem, das keine speziellen Plug-ins außer der aktuellen Flash Version benötigt.

Die folgende Adresse wurde zur Registrierung für die Online-Seminare eingerichtet:

http://www.cen-ltso.net/aspectwebinars/

Die Seminare werden in Englisch abgehalten und haben den folgenden Inhalt :

- "Harvesting Metadata". 5. Oktober. 17 Uhr CEST (16 Uhr GMT)

- "Common Cartridge and Moodle". 19. Oktober 17 Uhr CEST (16 Uhr GMT)

- "Controlled Vocabularies". 9. November 17 Uhr CEST (16 Uhr GMT)

- "Benefits of Learning Technology Standards for publishers" 23. Nov. 17 Uhr CEST (16 Uhr GMT)

- "Benefits of Learning Technology Standards for policy makers". 14.Dez. 17 Uhr CEST (16 Uhr GMT)

Weitere Informationen zu den Seminaren erhalten Sie unter folgender Adresse:  ltso@det.uvigo.es

RA Zinātnes padomes atklātā sēde

Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti!

Aicinām Jūs piedalīties

ikgadējā 3.atklātajā RA Zinātnes padomes sēdē

š. g. 1.jūnijā plkst.14.00

(Atbrīvošanas alejā 90, 107.auditorijā)

 

 Zinātnes padomes atklātās sēdes programma 

1. 2009./2010.st.g. realizēto zinātnisko projektu prezentācija:

1.1.  Joint European-Latin American Universities Renewable Energy Project (JELARE) (ziņo G.Noviks) 

1.2.  Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā (ziņo I.Šuplinska)

1.3.  Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības (ziņo E.Teirumnieks)

1.4.  Comenius programmas projekts „IDIaL” (ziņo Latvijas grupas koordinatore I.Šuplinska)

1.5.  Degradētas teritorijas Baltijas valstīs – mūžizglītības projekts (ziņo Ē.Teirumnieka)

1.6.  Apmācības skolotājiem „Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija” (ziņo O. Senkāne)


2. RA Zinātnes padomes atbalstīto zinātnisko grantu konkursa (2009.g.) rezultātu prezentācija:

2.1. Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana (vadītāja – A.Juško-Štekele)

2.2. Urbanizēto teritoriju lietus notekūdeņu kvalitatīvā izpēte (vadītājs – E.Teirumnieks)


3. 2009.-2010.gadā izdoto mācību līdzekļu un zinātnisko darbu prezentācija:

3.1.   LTPI žurnāla „Latgales tautsaimniecības pētījumi” 1.numurs (ziņo E.Ulnicāns)

3.2.   PSPI zinātnisko rakstu krājums „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas” (ziņo V.Ļubkina)

3.3.   Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli (19.-20.02.2010.) (ziņo V.Ļubkina)

3.4.   7.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi” rakstu krājums (25.-27.06.2009.) (ziņo G.Noviks)

3.5.   Ekonomikas fakultātes studentu un docētāju 11.zinātniski praktiskās konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” rakstu krājums (28.05.2009.) (ziņo I.Silineviča)

3.6.   Humanitāro un juridisko zinātņu un Pedagoģijas fakultāšu studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā un attīstība” rakstu krājums (15.05.2009.) (ziņo V.Korkla)

3.7.   T.Koroļevska, A.Pfafenrodta. “Vājdzirdīgo bērnudzirdes uztveres attīstīšana” (ziņo M.Rozenfelde)

3.8.   O.Kukuškina, E.Gončarova, T. Koroļevska. “Bērna dzīves notikumu dienasgrāmata" (ziņo M.Rozenfelde)

3.9.   Ināra Laizāne. "Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika" (ziņo I.Laizāne)RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS MĒRĶSTIPENDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2010./2011.STUDIJU GADAM

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai doktora studiju programmu doktorantiem ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (vienošanās Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) ietvaros.

Mērķstipendiātu pieteikšanās un mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā.

 

Piesakoties mērķstipendijai, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

 1. RA Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē (1.pielikums);
 2. Dzīves un darba gājumu(CV) (2.pielikums);
 3. Pretendenta aptaujas lapu studijām (3.pielikums);
 4. Izziņu par doktorantūras studiju plāna un individuālā darba plāna izpildi un sekmību attiecīgajā RA doktorantūras studiju programmā;
 5. Pretendenta publikācijas (ja raksts ir publicēts, tad pievienot raksta kopiju; ja raksts ir pieņemts publicēšanai, tad – izziņu par raksta akceptēšanu publicēšanai);
 6. Citus pēc Pretendenta ieskatiem nozīmīgus dokumentus.

Dokumenti jāiesniedz darba laikā Rēzeknes Augstskolas rektorātā Atbrīvošanas alejā 90, 224.kabinetā līdz 31.maijam plkst.16.00RA Zinātnes padome izsludina konkursu uz IZM piešķirto budžeta vietu RA personāla studijām DU doktorantūrā

    Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padome izsludina konkursu uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piešķirto doktorantūras budžeta vietu RA personāla studijām Daugavpils Universitātē.

    Uz IZM piešķirto budžeta vietu var pretendēt RA akadēmiskais personāls un RA pastāvīgā darbā strādājošie pārējie pedagoģiskie un zinātniskie darbinieki.

    Pretendentiem līdz 18.03.2010. plkst. 16.00 jāiesniedz RA Kancelejā (Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinetā, Rēzeknē) šādi dokumenti:
 • RA Zinātņu prorektoram adresēts iesniegums par budžeta vietas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē.
 • Dzīves apraksts (CV).
 • Pretendenta aptaujas lapa studijām doktorantūrā par budžeta līdzekļiem.
 • Rakstisks apliecinājums, ka doktorantūras studiju laikā un vismaz 6 gadus pēc doktora grāda iegūšanas pretendenta pamatdarba vieta būs RA.
 • Izziņa par doktorantūras studiju plāna izpildi un sekmību Daugavpils Universitātē (studējošiem doktorantūrā).
 • Citi pēc pretendenta ieskatiem nozīmīgi dokumenti.

Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) asignēto doktorantūras budžeta vietu piešķiršanas kārtību RA personāla studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs

RA Zinātnes padomes atklātā sēde


Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti!

Aicinām Jūs piedalīties

RA Zinātnes padomes atklātajā sēdē

š. g. 16.jūnijā plkst.14.00

(Atbrīvošanas alejā 90, 115.auditorijā).


Zinātnes padomes atklātās sēdes programma

 1. Zinātņu prorektora uzruna.
 2. IZM atbalstīto zinātnisko projektu (2008.g.) rezultātu prezentācija.
  1. 2.1. Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte Latgales uzņēmumos (projekta vadītājs – prof. G.Noviks).
  2. 2.2. Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze (projekta vadītāja – prof. V.Ļubkina).
  3. 2.3. Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte (projekta vadītāja – prof. I.Silineviča).
  4. 2.4. Baltijas reģions: tradīcijas un kultūrvide (projekta vadītāja – asoc.prof. O.Senkāne).
 3. LZP atbalstīto zinātnisko projektu prezentācija.
  1. 3.1. Valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” projekts "VALODA UN VIDE" (2004-2009), projekta vadītāja – asoc.prof.l.Šuplinska.
  2. 3.2. Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai, projekta vadītājs – prof. G.Noviks.
  3. 3.3. Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide, projekta vadītāja – asoc.prof. O.Senkāne.
 4. RA Zinātnes padomes atbalstīto zinātnisko grantu konkursa (2008.g.) rezultātu prezentācija.
  1. 4.1. Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu kontekstā (vadītāja – S.Lazdiņa).
  2. 4.2. Smago metālu un pēdu elementu sastāva izpēte Austrumlatvijas purvu kūdrā (vadītājs – E.Teirumnieks).
  3. 4.3. Studiju programmu aktualizācija un izveides metodika virzībā uz kvalitāti (vadītājs – prof.P.Vucenlazdāns).
  4. 4.4. Rakstu krājuma ,,Citādā Latgale: Indra” sagatavošana izdošanai (vadītāja – asoc.prof.O.Senkāne).
 5. 2008.-2009.gadā izdoto mācību līdzekļu un zinātnisko darbu prezentācija.
  • I.Poča. Latgale Žečpospoļitas varā. 16.gs.II puse – 18.gs.beigas.
  • A.Jurčenko, M.Mežāre, R.Orska, Ž.Truskovska. Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm.
  • L.Danilāne, V.Ļubkina. Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti.
  • I.Tukiša, P.Vucenlazdāns. Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā.
  • S.Lazdiņa, A.Šalme. Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes.
  • S.Boļšakovs. Inovatīvā darbība Latvijā.
  • V.Strazdiņa, I.Spīča. Tirdzniecības uzņēmējdarbība.
  • H.F.Marten, I.Šuplinska, S.Lazdiņa. Latgalian. The Latgalian Language in Education in Latvia.Konkursa rezultāti mērķstipendiju saņemšanai ESF projektā „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

                                                 
09.06.2009. Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomē tika apstiprināts Doktorantūras komisijas lēmums par mērķstipendiju piešķiršanu šādiem Rēzeknes Augstskolas doktorantiem:
 1. Andrim Skromulim (doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”, 1.kurss);
 2. Edgaram Čubaram (doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”, 1.kurss);
 3. Ženijai Truskovskai (doktora studiju programma „Pedagoģija”, 1.kurss);
 4. Svetlanai Uščai (doktora studiju programma „Pedagoģija”, 1.kurss);
 5. Spodrai Austrumai (doktora studiju programma „Pedagoģija”, 1.kurss);
 6. Inesei Patapovai (doktora studiju programma „Pedagoģija”, 1.kurss);

Zinātnes padomē apstiprināto Doktorantūras komisijas lēmumu var pārsūdzēt RA rektoram 5 darba dienu laikā no lēmuma publicēšanas RA mājas lapā www.ru.lv


Latvijas augstskolu zinātņu prorektoru un zinātņu daļu vadītāju seminārs RA

No 22. līdz 23. maijam Rēzeknes Augstskola organizē Latvijas augstskolu zinātņu prorektoru un zinātņu daļu vadītāju semināru ,,Izglītības un zinātnes loma Latvijas tautsaimniecības izaugsmē: pozitīvas pieredzes piemēri”, kurā ir aicināti piedalīties arī Finanšu, Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras) pārstāvji. Seminārā ir plānots ziņot par augstskolu nozīmi Latvijas tautsaimniecības atveseļošanā, daloties pieredzē par pētījumiem, projektiem, to rezultātu īstenošanu praksē.
Konferencē piedalīsies 32 dalībnieki gan no ministrijām, gan Latvijas augstskolām, piemēram, LU, RTU, LLU, DU, LSPA u.c.
Seminārs sāksies 22.maijā plkst. 14:30 Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 90.


"Mēs laikā, telpā, attīstībā!"

Konferences norises vieta: Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Konferences norises laiks: 2009.gada 14. un 16.maijs

Konferences darba sekcijas:

14. maijā 16. maijā
1. Vēsture, kultūras vēsture un filosofija 1. Karjeras konsultēšana
2. Filoloģija 2. Arhīvniecība
3. Tiesību zinātne 3. Tiesību zinātne
4. Pedagoģija un psiholoģija  

Sīkāka informācija

13.starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē "Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas"

Konferences norises vieta: Rēzekne, Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte,
Atbrīvošanas alejā 76, LV-4601, Latvija

Konferences norises laiks: 2009. gada 23. aprīlis

Konferences darba sekcijas: Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Studentu pašpārvalde

Konferencē darbosies šādās sekcijās:

 • Vides aizsardzības
 • Informācijas tehnoloģijas un mehatronika
 • Būvniecība

Sīkāka informācija

11.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI"

Konferences norises vieta: Rēzekne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte,
Atbrīvošanas alejā 90, LV-4601, Latvija

Konferences norises laiks: 2009. gada 28. maijs

Konferences darba sekcijas: Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte

Pieteikšanās konferencei: līdz 2009.gada 15.maijam aizpildot dalībnieka anketu Ekonomikas fakultātes katedrās vai sūtot uz e-pasta adresi: Daina.Znotina@ru.lv


Sīkāka informācija
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv