English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Zinātniskie virzieni un pētījumu programmas Zinātniskie virzieni un pētījumu programmas
Zinātniskie virzieni un pētījumu programmas
  Aktualitātes     
Rēzeknes Augstskolas prioritārie zinātnisko pētījumu virzieni
 1. Latgales reģiona sociāli ekonomiskā attīstība (ekonomikas un vadībzinātnes nozares).
 2. Skolu pedagoģiskā un studiju procesa pētījumi (pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes nozares).
 3. Latgales vēstures, valodas un kultūrvides izpēte (literatūrzinātnes, valodniecības, folkloristikas, filozofijas un vēstures zinātnes nozares).
 4. Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju problēmu izpēte (vides zinātnes nozare).
 5. Latvijas tiesību sistēmas attīstība (tiesību zinātnes nozare).
 6. Informācijas tehnoloģiju attīstība (datorzinātnes nozare).
 7. Materiālu mehānika un pretestība (mehānikas nozare).
 8. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana.

RA zinātnisko pētījumu programmas

Rēzeknes Augstskolā zinātniskais darbs noris sešās zinātnisko pētījumu programmās:

 1. Informācijas tehnoloģiju attīstība.
 2. Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju problēmu izpēte.
 3. Latgales reģionālās ekonomikas attīstības teorētiskie aspekti.
 4. Skolu pedagoģiskā un studiju procesa pētījumi.
 5. Latgales vēstures, valodu un kultūrvides izpēte.
 6. Latvijas tiesību sistēmas attīstība.
 7. Materiālu mehānika un pretestība
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv