English
Meklēšana

Web-lapas karte
Sadarbība Ārējie sakari Stipendiju programmas un projekti Stipendija doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā
Stipendija doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā

Saeimas 2009.gada 11.junija pienemtais likums „Par Konvenciju par Eiropas Universitates instituta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitates instituta izveidi” nosaka, ka Izglitibas un zinatnes ministrija koordine Konvencija un Grozijumu konvencija paredzeto saistibu izpildi, taja skaita, Konvencija noteikto, ka katra dalibvalsts atbilstoši pieejamajiem lidzekliem veicina stipendiju pieškiršanu tiem saviem Eiropas Universitates instituta uznemtajiem pilsoniem, kuriem tas ir nepieciešamas.

Katru gadu Eiropas Savienibas dalibvalstis un citas Eiropas nacionalas institucijas pieškir ap 160 petniecibas stipendijam doktoranturas studijam Eiropas Universitates instituta. Izglitibas un zinatnes ministrija ir viena no institucijam, kura pieškir stipendijas Latvijas studentiem studijam Eiropas Universitates instituta.

Eiropas Universitates institutu izveidoja 6 Eiropas Kopienas dalibvalstis 1972.gada, lai veicinatu augstaka limena petniecibu jomas, kas ir ipaši nozimigas Eiropas attistibai. Petnieciba doktoranturas studiju limeni Eiropas Universitates instituta var tikt veikta šadas nozares:

  • Ekonomika,
  • Vesture un civilizacija,
  • Tiesibu zinatne,
  • Politika un socialas zinatnes.

4 gadus ilgam studijam Eiropas Universitates instituta no 2013./2014.akademiska gada Izglitibas un zinatnes ministrija plano pieškirt 1 jaunu stipendiju uzturešanas un apdrošinašanas izdevumu segšanai un cela izdevumiem vienreiz macibu gada laika. Lidz šim ar Izglitibas un zinatnes ministrijas atbalstu Eiropas Universitates instituta ir uznemti 4 studenti no Latvijas, no kuriem 2 uzsaka studijas 2012./2013.agademiskaja gada.

Pieteikšanas terminš: 2013.gada 31.janvaris (dokumenti iesniedzami Eiropas Universitates institutam)

Papildu informacija:
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv