English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
05.05.2011
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

2011.gadā Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar 4 Rēzeknes pilsētas skolām (1.v-sk., 2.v-sk.., 5.v-sk.. un 6.v-sk..) turpina realizēt ES finansēto projektu „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”. 2010.gadā projekta ietvaros tika izstrādātas 8 mācību darbnīcu programmas un sadzīves prasmju pilnveides programma, kuru realizē atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants un iekļaujošās izglītības speciālists. Pamatojoties uz iepriekšējā gada pieredzi, programmas tika pilnveidotas, četrās Rēzeknes pilsētas skolās – Rēzeknes 1.vidusskolā, 2.vidusskolā, 5.vidusskolā un 6.vidusskolā tika nokomplektētas jauniešu, kas izteikuši vēlēšanos projekta realizācijas 2.gadā apmeklēt nodarbības un apgūt minētās programmas, grupas.

...
29.12.2010
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

2010.gada 28.decembrī ar 1.gada pārskata semināru noslēdzās projekta realizācijas I posms, kurā tika izvērtēti rezultāti un noteikti darba uzdevumi nākamajam gadam. Atskaiti par 2010.gada darba rezultātiem sk.pielikumā.

10.09.2010
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

No 2010.gada 13.septembra Rēzeknes Augstskolā tiek atsāktas nodarbības astoņās mācību darbnīcās Rēzeknes pilsētas jauniešiem ES finansētā projekta ietvaros. Periodā no septembra līdz decembrim mācību darbnīcās turpināsies darba un sadzīves prasmju pilnveides programmu realizācija.

Šī gada jūnijā noslēdzās projekta realizācijas I posms. Divu nedēļu garumā projektā iesaistītajiem jauniešiem bija iespēja nostiprināt savas darba prasmes, dalīties pieredzē ar citu darbnīcu audzēkņiem vasaras nometnēs. Mācību darbnīcu „Mācos auduma apdruku un apgleznošanu”, „Mācos veidot personīgo tēlu” un „Mācos telpiskos tamborējumus” meiteņu darbi tika izstādīti Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā Dārzu ielā 37. Bibliotēkas telpās darbi būs aplūkojami līdz par šī gada beigām.

...
23.04.2010
Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”
Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts  „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Jau otro mēnesi no 2010.gada 1.marta Rēzeknes Augstskolā Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, ietvaros četru Rēzeknes vispārizglītojošo skolu jauniešiem ir iespējams apmeklēt astoņas mācību darbnīcas darba un sadzīves prasmju pilnveidei. Projekta realizācijas I posmā iesaistījušies 128 skolu jaunieši.

Vislielāko interesi jauniešu vidū izraisīja mācību darbnīcas „Mācos veidot personīgo tēlu”, „Mācos uzņēmību, uzdrīkstēšanos un datorprsames” un „Mācos dārza dizainu”.  Pēc divu mēnešu cītīga darba jau redzami rezultāti – izdīguši puķu dēsti darbnīcā „Mācos dārza dizainu”, „Mācos filcēšanu” darbnīcas dalībnieki izgatavojuši prezentācijas materiālus Rēzeknes Augstskolas Informācijas dienas pasākumam, „Mācos gatavot rotaļlietas kokapstrādē” zēni izgatavojuši rāmjus, lai darbnīcas „Mācos auduma apdruku un apgleznošanu” meitenes radītu skaistas tekstildarbu kompozīcijas.

Paralēli aktivitātēm mācību darbnīcās pedagoģiskā atbalsta personāls realizē sociālo prasmju pilnveides programmu, organizējot grupu treniņus un individuālās konsultācijas gan projektā iesaistītajiem jauniešiem, gan viņu vecākiem, kā arī organizē un vada seminārus skolotājiem.

Jauniešu darba rezultāti būs redzami kopīgā izstādē, kas tiek plānota jūnija mēnesī.

...
20.01.2010
Rēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām Rēzeknes skolām skolām uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu
Rēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām Rēzeknes skolām skolām uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektuRēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām skolām, Rēzeknes 6.vidusskolu, Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 1. vidusskolu, Rēzeknes 5.vidusskolu uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās grūtībām, jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām ģimenēm, veicinot viņu darba un sadzīves prasmju apguvi un Latgales reģiona specifikai piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu. Projekta ietvaros realizētājās Mācību darbnīcās „Būšu amatnieks”, „Būšu dizainers”, „Būšu uzņēmējs”, ieviešot labo pieredzi un izmantojot datortehnoloģijas, tiks realizēti atbalsta pasākumi un pilnveidotas darba un sadzīves prasmes 270 Rēzeknes pilsētas četru vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu jauniešiem, mazinot viņu sociālo atstumtību, veicinot jauniešu motivāciju un gatavību iesaistīties darba meklējumos vai paaugstināt savu izglītības līmeni, lai spētu konkurēt darba tirgū. Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši.

05.01.2010
RA Personības socializācijas pētījumu institūts
RA Personības socializācijas pētījumu institūts

RA Personības socializācijas pētījumu institūts uzsāk Grundtvig partnerības projekta „Active Citizenship through Information and Communication Technologies at all ages/Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas visa vecuma cilvēku aktīvai pilsonībai” realizāciju

2008.gada septembrī RA Personības socializācijas pētījumu institūts sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts attīstības aģentūras Rēzeknes atbalsta punktu uzsāka darbu Grundtvig partnerības projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas visa vecuma cilvēku aktīvai pilsonībai”.

...
14.03.2009
Donoru diena Rēzeknes Augstskolā „Sniedz palīdzīgu roku”
Donoru diena Rēzeknes Augstskolā „Sniedz palīdzīgu roku”
7. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Rēzeknes Augstskolā Atbrīvošanas alejā 90 Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu rīko DONORU DIENU „Sniedz palīdzības roku!” Donoru dienā aicināti piedalīties Rēzeknes Augstskolas studenti, darbinieki un mācībspēki.
...
30.09.2008
ERASMUS stipendiju programma studentiem
ERASMUS stipendiju programma studentiem

Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļa aicina RA studentus piedalīties ERASMUS stipendiju programmā studijām un praksei ārzemēs 2008./2009. akad. g. Pieteikšanās līdz 15.11.2008.

...
26.09.2008
Seminārs „Mentoring Teacher Students’ School Practice”
Seminārs „Mentoring Teacher Students’ School Practice”

Sākumskolas metodiku katedras vadītāja Rita Burceva
Pēdējos gados aizvien ciešāka veidojas sadarbība starp Rēzeknes Augstskolu un Turku universitāti (Somija).

...
10.03.2008
RA studenti praksē skolās
RA studenti praksē skolās
RA studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” 3.kursa studenti kopš semestra sākuma mēģina iejusties skolotāju lomā, veicot mācību metodiskās prakses uzdevumus....
18.02.2008
22. un 23.februārī Rēzeknes Augstskolā notiks starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.
22. un 23.februārī Rēzeknes Augstskolā notiks starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.
Konferenci rīko RA Pedagoģijas fakultātes Personības socializācijas pētījumu institūts. Tā būs veltīta RA 15 gadu jubilejai un Pedagoģijas fakultātes 10 gadu zinātniski pētnieciskai darbībai....
14.11.2007
Jaunā maģistra studiju programma paredz iespēju studēt 3 Eiropas augstskolās
Jaunā maģistra studiju programma paredz iespēju studēt 3 Eiropas augstskolās

Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Personības Socializācijas Pētījumu institūta direktore, prof. Velta Ļubkina oktobra beigās piedalījās Eiropas maģistra studiju programmas ”Eiropas maģistrs integrētajā patērētājzinātnē” izstrādē Briselē.

Maģistra studiju programma tiek izstrādāta ERASMUS projektu tīkla „Consumer Citizenship Network” (CCN) ietvaros. Tīkls ir izveidots Erasmus 3 programmas ietvaros. Jāteic, Rēzeknes Augstskolas PF Mājas kultūras izglītības katedras mācībspēki jau četrus gadus aktīvi darbojas šajā valstu sadarbības tīklā, veicot dažādu projektu izstrādi. CCN projektā iesaistītas 134 iestādes - gan augstākās izglītības iestādes, gan ministrijas, nevalstiskās organizācijas u.c.

...
13.02.2007
Projekts „Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”
Projekts „Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”
Janvāra pirmajā pusē Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku katedra sākusi jauna projekta „Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā” (līgums Nr. 2007/0039/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0052/0160) īstenošanu aktivitātes „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” ietvaros....
11.02.2007
Realizē projektu par pirmsdiploma praksi studiju programmā „Sociālais pedagogs”
Realizē projektu par pirmsdiploma praksi studiju programmā „Sociālais pedagogs”
Lai realizētu dzīvē darbības, kas vērstas uz indivīdu socializācijas procesa norises sekmēšanu, sociālās audzināšanas pasākumu pilnveidošanu, kā arī negatīvās socializācijas cēloņu apzināšanu un seku ierobežošanas nodrošināšanu, ir nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti - sociālie pedagogi....
05.02.2007
Surdopedagogi saņems diplomus
Surdopedagogi saņems diplomus
10. februārī plkst. 14.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115, aktu zālē) notiks izlaidums 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Surdopedagogs” absolventiem.
29.01.2007
Paaugstinās RA svešvalodu mācībspēku profesionālo kompetenci
Paaugstinās RA svešvalodu mācībspēku profesionālo kompetenci
Latvijai pievienojoties Eiropas Savienības valstu saimei, aktuāls kļuvis jautājums par tulkošanas speciālistu sagatavošanu. 2006./07. studiju gadā Rēzeknes Augstskolā (RA) uzsākta realizēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tulks, tulkotājs”. Četrgadīgajā programmā tulkotāja specialitāti apgūst 13 studenti....
05.12.2006
Rēzeknes Augstskolā – jauna struktūrvienība
Rēzeknes Augstskolā – jauna struktūrvienība
Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātē nodibināta jauna struktūrvienība - Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI), kas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes zinātniskās institūcijas reģistrā iereģistrēts 11. novembrī. Institūta dibināšana aizsākta jau šī gada februārī....
27.06.2006
Jauna studiju programma "Vides dizains”
Jauna studiju programma  "Vides dizains”
Augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Vides dizains" ir pirmā līmeņa pilna / nepilna laika studiju programma....
27.06.2006
Pedagoģiskā prakse tuvina skolai
Pedagoģiskā prakse tuvina skolai
Jūnija ziedēšanas laiks studentiem ir nopietns pārbaudījumu un darba rezultātu apzināšanas posms. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Mājas kultūras izglītības katedrā šajā studiju gadā īpaša uzmanība tika pievērsta ceturtā un piektā kursa studentu profesionālajai praksei, kas noritēja projekta “Mājturības un ekonomikas pamatu skolotāja specialitātes studentu pedagoģiskā prakse vispārizglītojošajās skolās”...
14.06.2006
Jauna studiju programma „Tulks, tulkotājs” Rēzeknes Augstskolā
Jauna studiju programma „Tulks, tulkotājs” Rēzeknes Augstskolā
Jau vairāk kā desmit gadus Rēzeknes Augstskolas Svešvalodu katedra realizē studiju programmu „Svešvalodas skolotājs”. Apkopojot datus par mūsu absolventiem, secinājām, ka ļoti daudzi jaunieši ir devuši priekšroku darbam nevis skolā, bet institūcijās, kurās ir vajadzīgi tulki. Arī ikgadējās svešvalodu studentu aptaujas liecināja par to, ka daudzi, beidzot studijas, darba tirgū meklē vakances ar tulka profesiju saistītā jomā. Tādējādi radās iecere izveidot jaunu augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tulks, tulkotājs”, kas tapa divu gadu laikā, bet šā gada pavasarī tā tika licencēta un rudenī studijas varēs uzsākt šīs programmas pirmais kurss....
Papildus informācija šeit
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv