English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
30.06.2011
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskā žurnāla trešais numurs
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskā žurnāla trešais numurs
Ekonomikas fakultāte un Reģionālistikas zinātniskā institūta sociālo zinātņu pētījumu zinātnieku grupa izdevuši sociālo zinātņu žurnāla "Latgales Tautsaimniecības pētījumi" (ISSN 1691-5828) trešo numuru.
Bez fakultātes un institūta zinātniekiem žurnāla veidošanā piedalījušies arī autori no RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes(tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma),Valsts robežsardzes koledžas, Latvijas Universitātes,Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Ivane Javakhisvili Tbilisi State University(Gruzija).
 Žurnālā publicētājos rakstos analizēti Latgales komercdarbības rādītāji, reģiona pievilcība un dzīves kvalitāte,darba drošība un uzņēmējdarbības iespējas, pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu kvalitāte. Vairākas publikācijas veltītas visas Latvijas tautsaimniecības problēmām, piemēram, valsts fiskālās politikas veidošanai,globalizācijas ietekmei uz Latvijas darba tirgu, korupcijas ietekmei uz ārvalstu investīcijām. Publicēti arī teorētiski raksti. Pirmo reizi žurnālā atspoguļoti juridiska rakstura zinātnisko pētījumu rezultāti. 
Izdevums pieejams institūtā(Einārs Ulnicāns,Atbrīvošanas alejā 90,206.kab.,e-pasts:ltpi@ru.lv vai ulnicans@navigator.lv), RA bibliotēkā un izdevniecībā.
Žurnāls ir iekļauts Index Copernicus zinātnisko izdevumu datu bāzē.
14.02.2011
Iznāks tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls.
Iznāks tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls.

     Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts 2011. gadā plāno izdot starptautiski recenzējamā sociālo zinātņu žurnāla "Latgales tautsaimniecības pētījumi" trešo numuru. Rakstu iesniegšanas termiņš - 2011. gada 31.marts. Publikāciju noformēšanas metodiskie noteikumi pieejami institūta sadaļā.

08.06.2010
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskā žurnāla otrais numurs
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskā žurnāla otrais numurs
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskā žurnāla otrais numurs. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts sadarbībā ar abām Ekonomikas fakultātes katedrām izdevis sociālo zinātņu žurnāla "Latgales Tautsaimniecības pētījumi" otro numuru. Izdevums ir veltīts 2010. gada 15.aprīlī notikušajai starptautiskajai zinātniskajai konferencei "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi".

Bez fakultātes zinātniekiem un docētājiem žurnāla veidošanā piedalījušies arī citu Latvijas augstskolu un pētniecisko institūciju, kā arī Armēnijas, Lietuvas, Rumānijas un Slovākijas zinātnieki. Publicēto rakstu tematika ir ļoti plaša - gan teorētiski raksti, gan praktiski ekonomiskie pētījumi, gan starpdisciplināri pētījumi( ekonomikas un vides zinātnes, ekonomikas un lauksaimniecības zinātnes mijiedarbība).

Žurnāls pieejams institūtā, RA bibliotēkā un izdevniecībā.
24.05.2010
Grāmatvedības teātris Rēzeknes Augstskolā
Grāmatvedības teātris Rēzeknes Augstskolā
25. maijā plkst. 14.00 Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē (Atbrīvošanas alejā 90, aktu zālē) tiks prezentēts grāmatvedības teātris....
20.05.2010
Absolventu vakars Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē
Absolventu vakars Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē
2010.gada 5. jūnijā plkst.19.00 Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes absolventi mīļi gaidīti Atbrīvošanas alejā 90, aktu zālē. Līdzi ņemiet groziņu un labu garastāvokli! Sanāciet un satieciet savus kursa biedrus un citus RA Ekonomikas fakultātes absolventus!
20.05.2010
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātes absolventiem
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātes absolventiem
Organizācija „Birutas Garančas studentu biedrība” turpina tradīciju un arī 2010. gadā ir izsludinājusi bakalaura darbu un diplomdarbu konkursu....
13.05.2010
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātē.
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātē.
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātē. Organizācija "Birutas Garančas studentu biedrība" turpina tradīciju un arī 2010. gadā ir izsludinājusi bakalaura darbu un diplomdarbu konkursu.Konkursā var piedalīties arī Rēzeknes Augstskolas 2009./2010. mācību gada absolventi. Darba tēmai jābūt saistītai ar vienu no šiem jautājumiem - "Uzņēmuma attīstības vai sanācijas finansēšana" vai "Apgrozāmo līdzekļu vadība". Iesniegšanas termiņš - 2010. gada 11. jūnijs. Ar pārējiem konkursa noteikumiem var iepazīties tā mājas lapā www.garanca.lv.
05.10.2009
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls
Iznācis tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls
Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts izdevis sociālo zinātņu žurnāla "Latgales Tautsaimniecības pētījumi" pirmo numuru.Bez institūta zinātniekiem žurnāla veidošanā piedalījušies abu RA Ekonomikas fakultātes katedru un Banku augstskolas docētāji, kā arī studenti. Izdevumā publicēti gan Latgales un visas Latvijas ekonomikas pētījumi, gan teorētiski raksti. Žurnāls pieejams institūtā, RA bibliotēkā un izdevniecībā.
03.06.2009
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē – par vienu zinātņu doktoru vairāk
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē – par vienu zinātņu doktoru vairāk
28. aprīlī Rēzeknes Augstskolas docente Iveta Mietule Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja disertāciju par tēmu „Personāla izmaksu uzskaites pilnveidošanas iespējas Latvijā” un ieguva doktora grādu ekonomikā.
...
09.04.2009
Tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls
Tautsaimniecības pētījumu zinātniskais žurnāls
Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts 2009. gadā plāno izdot starptautiska zinātniskā žurnāla "Latgales tautsaimniecības pētījumi" pirmo numuru. Žurnāla veidošanā var piedalīties jebkurš interesents ar zinātniski noformētu ekonomiska satura rakstu. Iesniegšanas termiņš - 2009. gada 1.jūnijs.

14.03.2009
Donoru diena Rēzeknes Augstskolā „Sniedz palīdzīgu roku”
Donoru diena Rēzeknes Augstskolā „Sniedz palīdzīgu roku”
7. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Rēzeknes Augstskolā Atbrīvošanas alejā 90 Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu rīko DONORU DIENU „Sniedz palīdzības roku!” Donoru dienā aicināti piedalīties Rēzeknes Augstskolas studenti, darbinieki un mācībspēki.
...
07.03.2009
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātē.
Bakalaura darbu un diplomdarbu konkurss Ekonomikas fakultātē.
Organizācija "Birutas Garančas studentu biedrība" izsludina 2009. gada bakalaura darbu un diplomdarbu konkursu.Konkursā var piedalīties Latvijas Universitātes un Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāšu 2008./2009. mācību gada absolventi. Ar pārējiem konkursa nosacījumiem var iepazīties konkursa mājas lapā www.garanca.lv
18.02.2009
Apgāds „Jumava” aicina uz Sergeja Boļšekova piemiņas brīdi
Apgāds „Jumava” aicina uz Sergeja Boļšekova piemiņas brīdi
2009. gada 20. februārī plkst. 13.00 „Jumavas grāmatnīcā” Dzirnavu ielā 73, apgāds „Jumava” aicina uz piemiņas brīdi, lai godinātu mūžībā aizgājušo grāmatas „Inovatīvā darbība Latvijā” autoru un Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes docentu dr.oec. Sergeju Boļšakovu (28.01.1975.–17.11.2008.).

15.12.2008
Akreditētas vairākas programmas
Akreditētas vairākas programmas

Rēzeknes Augstskolā Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija atzinīgi novērtēja un akreditēja uz maksimālo akreditācijas laiku (uz 6 gadiem - līdz 2014.g.) Ekonomikas fakultātē šādas programmas:

 • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses”,
 • profesionālā maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”
 • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbība”.
02.12.2008
Noslēgusies stipendiju konkursa “Open Mind” pirmā kārta
Noslēgusies stipendiju konkursa “Open Mind” pirmā kārta

15 Latvijas augstskolu, Latvijas universitātes Fonda un Swedbank stipendiju konkursa „Open Mind“ 1. kārta ir noslēgusies.

...
01.12.2008
Atvadu vārdi Rēzeknes Augstskolas docentam Sergejam Boļšakovam
Atvadu vārdi Rēzeknes Augstskolas docentam Sergejam Boļšakovam

22. novembrī Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti pēdējā gaitā pavadīja Ekonomikas fakultātes docentu Dr.oec. Sergeju Boļšakovu.

Atvadu vārdi
10.11.2008
Akreditē trīs studiju programmas Ekonomikas fakultātē
Akreditē trīs studiju programmas Ekonomikas fakultātē
No 30. līdz 31. oktobrim Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē viesojās akreditācijas komisijas pārstāvji.
...
30.09.2008
ERASMUS stipendiju programma studentiem
ERASMUS stipendiju programma studentiem

Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļa aicina RA studentus piedalīties ERASMUS stipendiju programmā studijām un praksei ārzemēs 2008./2009. akad. g. Pieteikšanās līdz 15.11.2008.

...
05.06.2008
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām vadošā pētnieka amatā
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām vadošā pētnieka amatā

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Latgales tautsaimniecības pētījumu institūtā:

 • vadošais pētnieks - 1 vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;
 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par personāla darba stāžu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
 • zinātnisko publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem;
 • citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Dokumentus iesniegt:
Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV-4600, uzziņas pa tālruni 46 23219

30.04.2008
Ekonomikas fakultāte maina tradīcijas
Ekonomikas fakultāte maina tradīcijas

Ekonomikas fakultāte maina tradīcijas un absolventu vakars tiek pārcelts no maija 1-mās sestdienas uz jūnija 1-mo sestdienu.

7.jūnijā plkst. 19.00 Ekonomikas fakultātes absolventu vakars Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.

Mēs ceram, ka Jūs ieradīsieties!
Kopā būs jautri!

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv