English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
08.09.2010
Tiks parakstīts līgums starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rēzeknes Augstskolu

Tiks parakstīts līgums starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rēzeknes Augstskolu

2010. gada 10. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis un Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks parakstīs sadarbības līgumu. Līguma parakstīšana notiks plkst. 13.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115, Informācijas tehnoloģiju centrā).

Līguma parakstītāji atzīst, ka tikai harmoniska visu Latvijas reģionu attīstība var nodrošināt Latvijas valsts ilgtspējīgu attīstību. Latvijas Zinātņu akadēmija un Rēzeknes Augstskola, izmantojot savu zinātnisko potenciālu, pieredzi un autoritāti, var veicināt valsts varas un sabiedrības izpratni par augstākās izglītības un pētniecības izšķirošo nozīmi Latvijas reģionu attīstības disproporciju mazināšanā, jauniešu izglītības iespēju un mūžizglītības nodrošināšanā, aktuālu pētījumu veikšanā, infrastruktūras sakārtošanā un starptautisko sakaru attīstīšanā.

Līgums paredz:

  • Attīstīt sadarbību zinātniskajā pētniecībā humanitāro, sociālo,  pedagoģijas, dabas un inženierzinātņu jomā, stiprinot pētniecības un augstākās izglītības integrāciju katrā Latvijas reģionā, veicinot Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izkopšanu.
  • Kopīgi veicināt augstākās izglītības un zinātnes prestiža celšanu, iesaistot akadēmisko personālu, studējošos un reģiona institūcijas starptautiskās un valsts pētniecības programmās un projektos.
  • Sadarboties līdzekļu piesaistīšanā Latvijas valstij  un Latgales reģionam aktuālu pētījumu veikšanai.
  • Veidot kopīgu sadarbību ar Saeimas un LR Valdības institūcijām, lai risinātu augstākās izglītības un zinātnes, kā arī reģionālo augstskolu pilnvērtīgas attīstības problēmas.
  • Veicināt Rēzeknes Augstskolas zinātnisko institūtu, kā arī citu zinātnisko institūciju un struktūrvienību intelektuālā potenciāla pilnveidi un pētniecības infrastruktūras attīstīšanu.
  • Organizēt zinātniskās konsultācijas, regulāru zinātnisko izdevumu un pētījumu rezultātu apmaiņu.
  • Rīkot kopīgus vietējās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences.
  • Kopīgi darboties zinātnes sasniegumu popularizēšanā, veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv