English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
17.09.2010
Rēzeknes Augstskola un Latvijas Zinātņu akadēmija parakstījusi sadarbības līgumu

Rēzeknes Augstskola un Latvijas Zinātņu akadēmija parakstījusi sadarbības līgumu

10. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis un Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks parakstīja sadarbības līgumu.

Zīmīgajā notikumā Rēzeknes Augstskolas Informāciju tehnoloģiju centrā klāt bija pārstāvji no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Vides ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Inovatoru apvienības, Rēzeknes pilsētas un novada institūciju pārstāvji, augstākās izglītības un pētniecības jomas eksperti, kā arī Rēzeknes Augstskolas fakultāšu dekāni un mācībspēki.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents J. Ekmanis norādīja, ka Rēzeknes Augstskolai ir jārod iespējas pilnveidot un sakārtot infrastruktūru, paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti, kā arī palielināt RA zinātnieku publikāciju skaitu starptautiski atzītos izdevumos. „Zinātniskā darbība ir jebkuras augstskolas pamats. Ļoti ceru, ka noslēgtais līgums sekmēs un popularizēs zinātnisko darbību, veicinās reģiona attīstību un RA infrastruktūras sakārtošanu, kā arī starptautisko sakaru attīstīšanu,” piebilda J. Ekmanis.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz:

  • Attīstīt sadarbību zinātniskajā pētniecībā humanitāro, sociālo,  pedagoģijas, dabas un inženierzinātņu jomā, stiprinot pētniecības un augstākās izglītības integrāciju katrā Latvijas reģionā, veicinot Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izkopšanu.
  • Kopīgi veicināt augstākās izglītības un zinātnes prestiža celšanu, iesaistot akadēmisko personālu, studējošos un reģiona institūcijas starptautiskās un valsts pētniecības programmās un projektos.
  • Sadarboties līdzekļu piesaistīšanā Latvijas valstij  un Latgales reģionam aktuālu pētījumu veikšanai.
  • Veidot kopīgu sadarbību ar Saeimas un LR Valdības institūcijām, lai risinātu augstākās izglītības un zinātnes, kā arī reģionālo augstskolu pilnvērtīgas attīstības problēmas.
  • Veicināt Rēzeknes Augstskolas zinātnisko institūtu, kā arī citu zinātnisko institūciju un struktūrvienību intelektuālā potenciāla pilnveidi un pētniecības infrastruktūras attīstīšanu.
  • Organizēt zinātniskās konsultācijas, regulāru zinātnisko izdevumu un pētījumu rezultātu apmaiņu.
  • Rīkot kopīgus vietējās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences.
  • Kopīgi darboties zinātnes sasniegumu popularizēšanā, veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

 Pasākumā klātesošos uzrunāja akadēmiķis Jānis Stradiņš, kurš norādīja, ka Rēzeknei jākļūst par intelektuālo centru. „Šai pilsētai ir senas, ar izglītības jomu saistītas tradīcijas. Nevajadzētu aizmirst, ka 1925. gadā dibināts Rēzeknes Skolotāju institūts. To absolvējušas daudzas ievērojamas personības. Tieši šis aspekts būtu jāakcentē, runājot par augstskolas tapšanu,” uzsvēra akadēmiķis.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktore Gita Rēvalde atzina, ka tieši reģionālajām augstskolām visveiksmīgāk izdodas satuvināt zinātni un uzņēmējus.

Pēc līguma parakstīšanas notika ekspertu diskusija „Augstākā izglītība un pētniecība vides projektu attīstībai un reģionu konkurētspējas palielināšanai”. Forumu vadīja Andris Nātriņš, Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras valdes loceklis, LATINA valdes loceklis.

Rēzeknes Augstskolas rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks norādīja, ka sadarbības līguma parakstīšana ar Latvijas Zinātņu akadēmiju ir ļoti nozīmīgs notikums augstskolas pastāvēšanas laikā un izteica cerību, ka turpmākā sadarbība būs produktīva. Savukārt dažādas ekspertu diskusijas ir būtisks ieguvums viedokļu apmaiņā un dažādu problēmsituāciju risināšanā.

Foto galerija

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv