English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
14.10.2010
Apmeklē projekta mājas lapu http://tilra.ru.lv

Apmeklē projekta mājas lapu <a href="http://tilra.ru.lv">http://tilra.ru.lv</a>

           No 01.12.2009. Rēzeknes Augstskolas 22 pētnieku grupa realizē ESF projektu „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (Nr. 2009/0227/ 1DP/1.1.1.2.0/ 09/APIA/ VIAA/071), http://tilra.ru.lv. Tā pamatmērķis ir papildu cilvēkresursu piesaiste zinātnei, kas, izstrādājot integrētu starpnozaru pētījumu par Latgales teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskajiem un sociālekonomiskajiem aspektiem, sekmēs Latgales reģiona teritoriālā potenciāla izmantošanu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā.     Drīz apritēs gads kopš tiek realizēts minētais projekts (projekta norises laiks – 3 gadi). Projektā darbs rit trīs apakšaktivitātēs: Lingvistiskās ainavas izpēte,  Pilsētas pievilcības faktoru izstrāde, Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas izstrāde. Pirmā gada laikā katra no aktivitātēm ir strādājusi pēc sava plānojuma un vajadzībām.

           Lingvistiskās ainavas pētnieki ir ieguvuši visus nepieciešamos datus, izveidojuši datu bāzi, prezentējuši interesantākos faktus foto izstādē Atbrīvošanas alejā 90, šobrīd strādā pie datu apstrādes SPSS programmā un veido izglītojošus bukletus par vairākām Latgales tūrisma attīstībai un valodas politikas sakārtošanai svarīgām tēmām.

           Pilsētas pievilcības faktoru izstrādes aktivitātei šī gada laikā nācies apgūt plašu un daudzveidīgu teorētiskās literatūras klāstu un praktiskās pieredzes piemērus, izstrādājot nepieciešamo metodoloģiju un pilsētas pievilcības faktoru noteikšanas koncepciju. Šobrīd rit intensīvs darbs pie statistisko datu ieguves. Apjomīgo anketu, kurā pausts Latgales reģiona iedzīvotāju, uzņēmēju un ārzemju viesu viedoklis, var aizpildīt arī projekta mājas lapā (http://tilra.ru.lv), tādējādi izsakot savu viedokli par pilsētas vides sakārtošanas iespējām un veidiem.

           Pētnieki, kas strādā pie Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas izveidošanas, šī gada laikā ir veikuši Latgales reģiona iedzīvotāju anketēšanu, aptaujāti gandrīz 2000 respondentu. Aptaujas dati tiks izmantoti vārdnīcas šķirkļu atlasei. Šobrīd norit darbs pie materiālu vākšanas Latgalei raksturīgāko konceptu aprakstam. Daudzi šīs aktivitātes pētnieki gatavo individuālos pētījumus, ko prezentēs 3. latgalistikas konferencē Greifsvaldē 21.-22.oktobrī.

            Ir izstrādāta projekta mājas lapa, kurā var sekot projekta aktivitātēm, kā arī uzzināt saistošus faktus par Latgales reģionu un aktualizēt latgaliešu valodas zināšanas, lasot Andryva Jūrdža kalendāra lappuses.

                                                                                    Ilga Šuplinska,

                                                                                    projekta zinātniskā vadītāja

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv