English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.10.2010
Trešā latgalistikas konference

Trešā latgalistikas konference

                                                   Šonedēļ, no 21. līdz 22.oktobrim,

Vācijas ziemeļaustrumu pilsētā Greifsvaldē (Greifswald) notiek 3. starptautiskā latgalistikas konference

VALODU EKOLOĢIJA
BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ:

REĢIONĀLĀS VALODAS GLOBALIZĀCIJAS LAIKMETĀ“

Konference veltīta Franča Kempa
kultūrvēsturiskās skices ,,Latgalieši“ simtgadei

Grāmatas moto:

Pusmiljona tauta ir tikpat dzīves spējīga
kā arī miljons…

Kas ir latgaliešu valoda un kas — citas reģionālās valodas Baltijas jūras reģiona valstīs?

Latgaliešu valoda tiek lietota Latvijas austrumu daļā — Latgales reģionā. Tā pieder baltu valodu saimei, lai gan tradicionāli tiek uzskatīts, ka mūsdienās var runāt tikai par divām dzīvajām baltu valodām — latviešu un lietuviešu. Latgaliešu valoda ir Latgales latviešu valoda, kuras literārā forma Latvijas Valsts valodas likumā definēta kā vēsturisks latviešu valodas paveids. Latgaliešu rakstība pastāv kopš 18. gs. vidus, attīstījusies ar pārrāvumiem. Literārās valodas apzināta kopšana sākusies 19.–20. gs. mijā. Latgalē latgaliešu valoda pilda reģionālās valodas funkcijas, pastāv runas un rakstu formā. Lai gan latgaliešu valodas oficiā­lais statuss līdz šim nav noteikts, cilvēki turpina sazināties, lasīt un rakstīt pa sovam, tas ir, latgaliski.

1. latgalistikas konference (,,Ontona Skrindas latgaliešu gramatikai — 100“) notika 2008. gada septembrī Sanktpēterburgā, tādā veidā aizsākot latgalistikas konferenču tradīciju.

2. latgalistikas konferencē „Centrs un perifērija: perspektīvu maiņa“ (Rēzekne, 2009. gada oktobris) tika diskutēts par jēdzienu „centrs“ un „perifērija“ relatīvo izpratni un uztveri. Tēma tika atklāta reģionālo un minoritāšu valodu, folkloras un literatūras attīstības kontekstā. Konferences laikā tika diskutēts arī par procesiem, kuri ir saistīti ar mūsdienu sa­biedrību, izglītību un politiku (reģionālisms un globālisms, centralizācija un decentralizācija).

Iesāktā tradīcija tiek turpināta, organizējot 3. latgalistikas konferenci, kas notiek Baltijas jūras krastā, Greifsvaldes universitātes Baltistikas nodaļā. Greifsvaldes universitāte ir vienīgā universitāte Vācijā, kas realizē baltu filoloģijas studiju programmas gan bakalaura, gan maģistra līmenī.

Konferencē uzmanība tiks pievērsta ne tikai latgaliešu valodai — piedalīties tika aicināti arī zinātnieki, kuru pētījumu lokā ir Baltijas jūras reģiona mazās valodas:

— žemaišu (žemaičių) — zināma arī kā lejas lietuviešu valoda, kas tiek lietota mūsdienu Lietuvas Republikas (Žemaitija) centrālajā rietumu daļā kā opozīcija lietuviešu literārās valodas standartam;

— veru (võru) — igauņu valodas standartizēts reģionālais variants Igaunijas dienvid­austrumos;

— kašubu (kaszabizna) — tiek lietota Austrumpomerānijas reģionā Polijas ziemeļos;

— sāmu (Saami, Sámi) — nosaukums, kas apvieno vairākas somugru valodas Somijas ziemeļos, Norvēģijā, Zviedrijā un Krievijas ziemeļrietumos;

— ziemeļfrīzu — lieto Vācijas federālajā zemē Šlēsvigā-Holšteinā;

— lejas vācu (Niederdeutsch, Plattdeutsch, Plattdüütsch) — tiek lietota Vācijas ziemeļu daļā, zināma arī Nīderlandes austrumu provincēs, kur to sauc par lejas sakšu valodu;

— mazās somugru valodas: Latvijā — lībiešu (Līvõ kēļ)) vai Krievijas ziemeļrietumos — ingru, votu, karēļu, ingru somu;

— Meänkieli, Kven — kā diskutējami somu valodas varianti ziemeļu Zviedrijā un Norvē­ģijā;

—    valodas varianti, kuri parasti tiek uzskatīti par dialektiem ar stipru reģionālo identitāti, piem., Sønderjysk Dānijas dienvidos vai arī Skånska Zviedrijas dienvidos.

 

Rēzeknes Augstskolu konferencē pārstāvēs 11 zinātnieki un jaunie zinātnieki ar Latgalistikas jautājumiem veltītām tēmām, kuru iestrādnes tapušas ESF projekta Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā realizēšanas laikā (konferences programmu un prezentāciju kopsavilkumus sk. http://www.baltistik.uni-greifswald.de/latgalistik.html).

 

 

Sanita Lazdiņa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv