English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
04.11.2010
Projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”

Projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”

Programma

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Apraksts

Rēzeknes Augstskola projekta ietvaros plāno izveidot jaunu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpusu ar laboratorijas telpām Rēzeknes Augstskolas pārvaldībā esošajā zemes gabalā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Tā kopējā platība sastāda 4,2 ha, iegādāties aprīkojumu un inženieru studijām nepieciešamās iekārtas.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte ar kopējo platību 4000 m2 (t.sk. laboratoriju telpas 1190 m2), iegādāts aprīkojums (galdi, krēsli, tāfeles) un iegādātas un uzstādītas studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas:

1.      Fizikālo procesu laboratorijas iekārtas;

2.      Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorijas iekārtas;

3.      Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klase;

4.      Materiālu mehānisko pētījumu laboratorijas iekārtas;

5.      Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas apmācību klase;

6.      Mehatronikas apmācības klase;

7.      Ekoloģijas un vides aizsardzības apmācības klase;

8.      Ķīmisko procesu  laboratorijas iekārtas;

9.      Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijas iekārtas;

10.  Ekotehnoloģiju laboratorijas iekārtas;

11.  CAD/CAE/CAM apmācības klase;

12.  Mehāniskās darbnīcas iekārtas;

13.  Paraugu sagatavotavas iekārtas;

14.  Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorijas iekārtas;

15.  Gāzes balonu un kompresoru telpas iekārtas;

16.  Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorijas iekārtas;

17.  Studentu radošā darbnīcas iekārtas.

Nepieciešamās telpas un laboratorijas iekārtas nepieciešamas Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju programmu realizēšanai.

 

Jaunumi

30.09.2010. Noslēgts līgums ar SIA DOMA par Fizikālo procesu laboratorijas iekārtu piegādi

30.09.2010. Noslēgts līgums ar SIA Diamedica par Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijas iekārtu piegādi

28.08.2010. Noslēgts līgums ar OU Rolands Moisejs par CAD/CEA/CAM apmācību klases piegādi

28.08.2010. Noslēgts līgums ar SIA Adrona par Ķīmisko procesu laboratorijas iekārtu piegādi

Noslēgts līgums ar SIA AB3D par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes tehniskā projekta izstrādi (arhitekts Juris Mitenbergs)

Projekta vadības komiteja

Vadības komitejas priekšsēdētājs:

Ērika Teirumnieka

Vadības komitejas locekļi:

Angelika Juško – Štekele

Edmunds Teirumnieks

Raimonds Mietulis

Projekta ieviešanas grupa

Projekta vadītājs:

Oskars Skredelis

Projekta grāmatvedis:

Irēna Beinaroviča – Litvinova

Projekta iepirkumu speciālists:

Imants Plešners

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv