English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
08.11.2010
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Pilsoņu forums Rēzeknes Augstskolā

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Pilsoņu forums Rēzeknes Augstskolā

      3. novembrī Rēzeknes Augstskolas aktu zālē notika Pilsoņu forums par tēmu „Latvija un Eiropa ekonomikas krustcelēs”.

      Pilsoņu forums ir Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā atbalstīts pasākums, kura mērķtiecīga īstenošana, sadarbojoties ar Rēzeknes Augstskolu, tika iesākta jau pirms 6 mēnešiem, tādējādi galarezultātā radot šī pasākuma galveno izpausmes formu ― diskusiju, iesaistot tajā dalībniekus ― Rēzeknes Augstskolas rektoru asoc.prof.Edmundu Teirumnieku, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāju Māri Graudiņu un Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības katedras vadītāju Irēnu Silineviču ― un skolēnus, studentus, docētājus un citus interesentus, lai kopīgi apspriestu pašreizējo situāciju Latvijā un Eiropā, kā arī nākotnes attīstības scenārijus.

     Diskusijām auglīgu vidi radīja prezentācija par Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā darbību un sasaisti ar Eiropas Savienību, kā arī Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības katedras vadītājas Irēnas Silinevičas prezentācija par struktūrfondu projektiem Latgales reģionā un investīciju piesaisti Rēzeknes pilsētai.

    Klātesošie uzzināja, ka tieši Eiropas Savienības piešķirtajam finansējumam ir svarīga loma Rēzeknes Augstskolas izaugsmē, jo tas sekmē ne vien studentu zināšanu loka paplašināšanu ERASMUS apmaiņas braucienos, stimulē studentu kvalitatīvu mācību darba procesu tepat, Rēzeknes Augstskolā, ar Eiropas Savienības stipendijām, bet arī palīdz iekārtot augstskolas darba vidi ar modernāko tendenču ieviešanu, nodrošinot Rēzeknes Augstskolai labus reitingus kā Latvijas, tā pasaules mērogā. Jāpiebilst, ka RA arī aktīvi iesaistās ESfondu apguvē - ERAF, ESF, ERASMUS, Interreg, Alfa III utt

     Tā kā Eiropas Parlamentam ir galīgā lemšana par ES budžetu, tad Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītājs Māris Graudiņš sīkāk izklāstīja par šī informācijas biroja Latvijā struktūru un funkcijām. Eiropas Parlamenta Informācijas biroji atrodas visās ES dalībvalstu galvaspilsētās, proti, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā atrodas Rīgā. Tas informē sabiedrību par Eiropas Parlamentu un tā darbību; veicina informācijas apmaiņu ar plašsaziņas līdzekļiem par Eiropas Parlamenta darbu, apspriežamiem un pieņemtiem dokumentiem; regulāri organizē Latvijas žurnālistu vizītes uz Briseli un Strasbūru; ik mēnesi organizē Latvijas skolēnu vizītes uz Strasbūras semināriem; veicina iedzīvotāju kontaktus ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā; organizē un atbalsta ar Eiropas Parlamenta darbību saistītus seminārus, konferences, diskusijas un pasākumus plašai sabiedrībai; sagatavo un izplata publikācijas par Eiropas Parlamentu, kā arī ikvienam palīdz saņemt informāciju par Eiropas Parlamentu. Eiropas Parlamentā no Latvijas ir ievēlēti astoņi deputāti, bet, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, būs deviņi, kuri darbojas politiskajās grupās ar saviem domubiedriem, kā arī parlamentārajās komitejās, kurās izskata kādas noteiktas jomas, piemēram., vides un veselības, cilvēktiesību, lauksaimniecības u.c. jautājumus, kas skar mūsu ikdienas dzīvi Latvijā, tādējādi ikviens varētu vērsties pie deputātiem ar saviem jautājumiem, problēmām vai priekšlikumiem, uzlabojot sava reģiona, pilsētas vai valsts attīstību ar Eiropas Savienības stipendiju, subsīdiju piesaisti vai izmaiņām likumdošanā. Kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs var izrādīt savu iniciatīvu, aktivitāti, lai izmantotu iespējas, ko sniedz Eiropas Parlaments, piem., pieteikties par stažieri Eiropas Parlamentā. Studentiem un augstskolu absolventiem ir iespēja pieteikties apmaksātai un neapmaksātai praksei Eiropas Parlamentā, iegūstot unikālu pieredzi. Praktikanta pienākumi praksē ir: apkopot informāciju par noteiktu tēmu; sagatavot dažādus materiālus, piem., bukletus u.c. izdevumus; organizēt pasākumus, piem., diskusijas vai izstāžu atklāšanas; rediģēt angļu valodas Latvijas mediju „monitorus.” Prakse iespējama ne tikai ārzemēs, bet arī Rīgā. Praktikants, veiksmīgi tiekot galā ar saviem pienākumiem, var tikt pieņemts attiecīgajā uzņēmumā par darbinieku.

    Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības katedras vadītāja Irēna Silineviča savā prezentācijā ar statistikas datiem atainoja Eiropas Savienības struktūrfondu un investīciju piesaisti Latgales reģionam. Uz 2009.gadu pabeigtie struktūrfondu projekti visā Latvijā, sadalot tos pa reģioniem, Latgali ierindo topa pēdējās vietās ar 38%. Tādējādi parādot, ka viens no faktoriem, kādēļ ir vērojams šāds iznākums ir slikta infrastruktūra, tādēļ būtu jāpadomā par nozīmīgāko Latgales reģiona ceļu posmu rekonstrukciju. Lai attīstītu Rēzeknes pilsētu, tad no 2007.-2013.gadam tiek piesaistītas pilsētai investīcijas 90 milj.Ls apmērā, izlietojot tās koncertzāles celtniecībai, Latgales Kultūrvēstures muzeja paplašināšanai u.c.

    Šis pasākums izskanēja ar pozitīvu noti, ka arī turpmāk norisināsies aktīva sadarbība Rēzeknes Augstskolai ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā, lai uz priekšdienām varētu rīkot vēl izsmeļošākus Pilsoņu forumus lielākai auditorijai.   

Dace Gabriša, 3HFB

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv