English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
01.12.2010
RA Ekonomikas fakultāte sadarbosies ar Vormsas universitāti

RA Ekonomikas fakultāte sadarbosies ar Vormsas universitāti

Laikā no 8.līdz14. novembrim Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultātes dekāne Iluta Arbidāne un profesore Irēna Silineviča ERASMUS projekta ietvaros apmeklēja  Worms augstskolas (Vācija) Tūrisma fakultāti. 

Vizītes ietvaros tika novadītas lekcijas Tūrisma  menedžmenta kursā, kuru laikā izskaidrotas arī tūrisma industrijas attīstības tendences un iespējas Latvijā, kā arī personāla vadības iespējas tūrisma uzņēmumos Latvijā mainīgajos ārējās vides apstākļos. Viens no vizītes mērķiem bija sadarbības veicināšana starp RA un Vācijas universitāti Worms. Šajā  sakarā tika apspriestas duālo diplomu attīstības iespējas. Apspriešanas gaitā, piedaloties no Worms puses gan augstskolas viceprezidentei Prof. Dr. Jutta Binder-Hobbach, Tūrisma fakultātes prodekānam prof. Dr.Knut Scherhag un citiem profesoriem no Tūrisma fakultātes, gan Ārējo sakaru departamenta vadībai, nolēmām attīstīt duālo diplomu projektu jau nākamajā gadā. Duālo diplomu projekts vienlaicīgi tiks īstenots divos līmeņos:

1)      bakalaura līmenis, kas ietver RA 2. profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība”ar specializāciju Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbību un Worms bakalaura studiju programme Tūrisma biznesā.

2)      maģistra līmenis, kas ietver RA maģistra studiju programmu “Vadības zinātne” un Worms maģistra studiju programma Starptautiskā tūrisma menedžmentā.

            Šobrīd jau ir sagatavots līguma projekts, tiek strādāts pie nosacījumu koriģēšanas tiem studentiem, kas izvēlēsies duālo diplomu programmu. Viens no nosacījumiem ir angļu valodas zināšanas (TOEFL līmenis) un vācu valodas zināšanas B2 līmenī.

             Iespējas, ko šis projekts sniegs RA studentiem, ir šādas.

1)      Duālo diplomu programmu gadījumā students noteiktu laiku mācās Worms augstskolā, pārsvarā apgūstot ar tūrisma vadīšanu saistītos priekšmetus.

2)      Duālo diplomu programmu gadījumā students vienlaikus RA diplomam un grādam iegūst arī Vācijas augstskolas diplomu.

3)      Duālie diplomi mūsu studentiem paver daudz plašākas darba iespējas starptautiskajā tirgū.

Vizītes laikā mēs pārliecinājāmies, cik daudz darba duālo diplomu projekta sagatavošanā ieguldījusi RA Ārējo sakaru daļas vadītāja Helēna Overina, izmantojot savu pieredzi, komunicēšanās spējas, starptautiskos kontaktus.  Esam pateicīgas  Helēnai Overinai par milzīgo ieguldījumu koplīguma sagatavošanas procesā.
 RA Ekonomikas fakultāte dekāne I.Arbidāne,

Prof. I.Silineviča


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv