English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
17.12.2010
Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks darba vizītē Rēzeknes Augstskolā

Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks darba vizītē Rēzeknes Augstskolā

16. decembrī Rēzeknes Augstskolu (RA) darba vizītē apmeklēja LR izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks. Vizītes mērķis - iepazīties ar RA, tās aktualitātēm, uzklausīt viedokļus par augstskolas attīstības iespējām un problēmām.

Ministrs tikās ar RA rektoru Dr.sc.ing. Edmundu Teirumnieku, studiju prorektori Dr.philol. Angeliku Juško-Štekeli. Sarunas gaitā tika skarti jautājumi par augstākās izglītības reformu Latvijā, par draudīgajām prognozēm attiecībā uz studējošo skaitu tuvākajos trijos gados. Kā iespējamo risinājumu studējošo skaita optimizācijai ministrs ieteica studiju procesa internacionalizāciju, sagatavojot studiju programmas ārzemniekiem.

Otrā tikšanās noritēja plašākā lokā, tajā piedalījās augstskolas rektors un prorektore, kā arī RA Satversmes sapulces priekšsēdētāja asoc.prof. Ilga Šuplinska, RA Senāta priekšsēdētāja asoc.prof. Iveta Mietule, fakultāšu dekāni, administrācijas pārstāvji un studenti. R. Broks tika iepazīstināts ar Rēzeknes Augstskolā paveikto līdzšinējā laika posmā. Augstskolas vadība ministru informēja par augstskolas iecerēto attīstības gaitu. RA projektu koordinators Oskars Skredelis prezentēja projektu „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecību un iekārtu iegādi”, kurš šobrīd ir nodots sabiedriskajai apspriešanai. Sarunas gaitā ministrs klātesošos informēja par aktualitātēm augstākajā izglītībā un zinātnē, norādot, ka Rēzeknes Augstskolai kā reģionālajai augstākās izglītības iestādei ir būtiska loma. „Augstākās izglītības iestāžu finansējums nākotnē būs atkarīgs no vairākiem kvalitātes rādītājiem: mācībspēku publikācijām citējamos izdevumos, ārvalstu studentu skaita īpatsvaram, akadēmiskā personāla skaitam attiecībā pret administratīvo, kā arī absolventu skaitam attiecībā pret to reflektantu skaitu, kas studijas uzsāka,”  norādīja R. Broks

Rēzeknes Augstskolas studējošos interesēja jautājums par stipendiju fonda sadales principiem un stipendiju apjomu.

Pēc tikšanās ministrs devās uz RA Informācijas tehnoloģiju centru, lai iepazītos ar RA renovētajām telpām, kā arī ar vēsturisko ēku Atbrīvošanas alejā 115, kura šobrīd tiek rekonstruēta. Sarunā ar žurnālistiem R. Broks norādīja, ka Rēzeknes Augstskola atrodas sarežģītā situācijā un renovējamais korpuss prasa finansiālu ieguldījumu, sevišķi apkures sezonā. „Rēzeknes Augstskolai ļoti nopietni jāstrādā ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai meklētu risinājumu un trūkstošā summa 1,3 miljoni ēkas pabeigšanai tiktu atrasti. Viennozīmīgi varu pateikt, ka IZM šādu finansējumu nevar piešķirt, jāmeklē citi fondi un citas iespējas,” atzina ministrs.

Sarunu gaitā tika norādīts, ka ikvienai augstskolai bez ierobežojumiem ir iespēja attīstīties un pilnveidoties, augstākās izglītības reforma ir vērsta uz augstākās izglītības sistēmas sakārtošanu kopumā. Būtiskākie studiju attīstības principi ir specifika, starpdisciplinaritāte, partnerība un eksportspēja.


                                                                                        RA Sabiedrisko attiecību nodaļa


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv