English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
10.01.2011
Rēzeknes Augstskolā sākas dokumentu pieņemšana studijām

Rēzeknes Augstskolā sākas dokumentu pieņemšana studijām

10. janvārī Rēzeknes Augstskolā (210.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē)  sākas reflektantu uzņemšana šādās studiju programmās (uz augstākās izglītības bāzes):

  • Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne”
  • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu vadība”
  • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Finanses”
  • Profesionālā maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”
  • Profesionālā maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”
  • Doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne”.

 

Tā ir lieliska iespēja uzsākt studijas un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.

RA Ekonomikas fakultātē ziemas uzņemšanā var uzsākt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu vadība” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Finanses”. Izvēloties studēt akadēmiskā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne” pēc programmas absolvēšanas tiks iegūts grāds „Sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē”. Programma ir saistoša uzņēmuma, iestāžu, organizāciju vadītājiem, kā arī ikvienam interesentam. Jāpiebilst, ka tajā var iestāties jebkuru augstāko izglītību, ja uzrādītajā augstākā izglītība un diploma pielikumā nav mikroekonomikas, makroekonomikas, tirgzinības, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatu kursi, tad jāiesniedz referāts (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu.

Ekonomikas fakultātes dekāne Iluta Arbidāne norāda: ,,Kāds nezināms autors ir teicis, ka autoritāte ir tas, kurš zina. Mūsdienu lielākais izaicinājums ir nepārtraukta mācīšanās, jaunu zināšanu apgūšana, kas ir nozīmīga arī dažādu līmeņu vadītājiem. Gan darba devējs, gan darbinieki, gan uzņēmums kopumā būs ieguvēji no tā, ka darbinieki ir izglītoti, kā arī šo procesu nepārtraukti turpina. Ekonomikas fakultātes piedāvātajās studiju programmās ir iespējams iegūt zināšanas, kas atbilst jaunākajām tendencēm attiecīgajās nozarēs. Pie tam vadības zināšanu apgūšana ir nozīmīga ikvienam vadītājam, vienalga vai tas ir ārsts, inženieris, lauksaimnieks vai cita aroda pratējs”.

Savukārt Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte piedāvā uzsākt studijas profesionālā maģistra studiju programmā un pretendēt uz budžeta vietām. Profesionālā maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” ir 6 budžeta vietas, bet profesionālā maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” - 10 budžeta vietas. Studiju ilgums maģistra un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ir 1,5 vai 2 gadi, studiju maksa no 600 līdz 810 lati gadā (atkarībā no iepriekšējās izglītības un izvēlētās studiju programmas). Studiju maksu iespējams dalīt pa mēnešiem, savukārt studiju grafiks ir veidot tā, lai studijas būtu iespējams savienot ar darbu.

Ziemas uzņemšanā ir iespēja uzsākt arī studijas doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” (1 budžeta vieta). Lai iegūtu vides inženierzinātņu doktora grādu pilna laika studiju ilgums ir 3 gadi, bet nepilna – 4 gadi. Studiju maksa 1350 lati gadā.

Rēzeknes Augstskola aicina reflektantus uzsākt studijas, paplašināt savu zināšanu loku un veidot plašākas nākotnes perspektīvas!

Reflektantu dokumentu pieņemšana notiks RA Uzņemšanas komisijā (210.kabinets, Atbrīvošanas alejā 90, tālr.64622862, 64622911, 64622904) līdz 24. janvārim. Plašāka informācija www.ru.lv

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv