English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
17.01.2011
Rēzeknes Augstskolas Speciālās pedagoģijas laboratorija un agrīnās palīdzības centrs

Rēzeknes Augstskolas Speciālās pedagoģijas laboratorija un agrīnās palīdzības centrs

Rēzeknes Augstskolā (RA) jau no 2004. gada 29. novembra ir apstiprināts nolikums par Rēzeknes Augstskolas Speciālās pedagoģijas laboratoriju. Laboratorijas pastāvēšanai laika limita nav, tas ir atkarīgs no darba apjoma un ieguldījuma. Šobrīd notiek darbs pie jaunu institūta nolikumu izstrādes, tad sekos laboratoriju nolikuma izstrāde pēc jauniem noteikumiem zinātniskajam darbam. Speciālās pedagoģijas laboratorijas direktore ir Mag.paed. docente Mārīte Rozenfelde.

   SPL mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko darbību speciālās pedagoģijas problēmu risināšanā.

   Šīs laboratorijas uzdevumi:

 • veikt iniciatīvus pētījumus;
 • veikt labākās ārzemju pieredzes speciālās pedagoģijas jautājumos adaptāciju Latvijas apstākļiem un vajadzībām;
 • adaptēt, veidot, izplatīt specializētas datorprogrammas darbam ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi;
 • veikt pasākumus pedagogu izglītošanā, speciālās pedagoģijas jautājumu, metodiku popularizācijā un ieviešanā;
 • izdot speciālās pedagoģijas jautājumiem veltītu periodisku izdevumu.

SPL darba virzieni:

 • agrīnā bērnu diagnostika un traucējumu korekcija;
 • specializētu datorprogrammu izveide bērniem ar attīstības traucējumiem;
 • speciālo metodiku aprobācija un standartizācija, metodisko līdzekļu, materiālu izdošana;
 • periodiska izdevuma sagatavošana un izdošana.

Sniedz pakalpojumus:

 • konsultācijas:
  • psiholoģiskās;
  • logopēdiskās;
  • sociālpedagoģiskās;
  • speciālpedagoģiskās;
  • medicīniskās (neiropatalogs, pediatrs);
  • kompleksās;
 • vecāku, skolotāju un citu interesentu izglītošanas darbs (lekcijas, semināri, konferences, kursi, supervīzijas);
 • vecāku atbalsta grupu veidošana un vadīšana;
 • mākslas terapija.

   Arī Tu, mazais, esi uzmanības lokā! Nebaidies un apciemo mūs, mēs Tev palīdzēsim.

 

Adrese:

Speciālās Pedagoģijas laboratorija

Atbrīvošanas alejā 115

Rēzekne

LV – 4600

 

Kontakttālruņi:

64622496

26480404

 

 

Veidoja:

Santa Alekse,

3. HFB

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv