English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
01.02.2011
Latvijā un Lietuvā modernizēs humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūru

Latvijā un Lietuvā modernizēs humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūru

2011. gada janvārī Rēzeknes Augstskolas (RA) vadībā ir uzsākts projekts “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania” (latviski „Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Latvijas austrumos, Lietuvā”, saīsinātais nosaukums – HipiLatLit). Tā pamatmērķis ir divu gadu laikā modernizēt humanitāro zinātņu jomu augstākajā izglītībā Lietuvas un Latvijas austrumu pierobežā, izveidojot kopīgu pētniecības infrastruktūru. Projekta sagatavošanā un realizēšanā iesaistījusies arī Vītauta Dižā Universitāte (Kauņa, Lietuva), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Rīga, Latvija).

„HipiLatLit” piemīt inovatīvs raksturs, kas ir saistīts ar Baltijā maz aprobētu tehnoloģiju izmantošanu, jaunu sastatāmo valodas korpusu (latviešu – lietuviešu un lietuviešu – latviešu) un speciālā latgaliešu valodas korpusa radīšanu, kā arī „Lietuviešu-Latviešu-Latgaliešu valodas leksikona” izveidošanu. Tāpat arī plānota kopīga doktorantūras programmas baltistikā izstrāde, kas ir kopīgas humanitārās jomas pētniecības infrastruktūras viens no nosacījumiem. Minētajiem projekta rezultātiem šobrīd nav analogu Latvijā un Lietuvā.

Projekta ideja tiešā veidā saskan ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam pamatmērķiem, proti, veicināt reģiona konkurētspēju. To raksturo tādi faktori kā cilvēkresursi, kultūras un sociālekonomiskais kapitāls, vides kvalitāte, kas ir svarīgi, lai piesaistītu augsti kvalificētu darbaspēku un uzlabotu priekšnosacījumus inovāciju attīstībai. Šajā kontekstā būtiski ir saglabāt teritoriālo identitāti, vietējo, unikālo reģiona kultūru un teritoriju dažādību. Līdz ar to būtiski ir izstrādāt specifiskus konceptus, kas veicinātu Latgales un Lietuvas austrumu reģiona unikālā potenciāla izmantošanu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā, respektējot globalizācijas tendences, kā arī ievērojot Eiropas Savienības un sevišķi Baltijas jūras reģiona valstu kontekstu.

Projekta kopējais budžets ir 395 758,00 EUR, no kuriem 336 394,30 EUR ir atbalsts no Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam un 59 363,70 EUR nacionālais finansējums.

 

Papildus informācijai:

Projekta koordinatore

Anna Briška

Rēzeknes Augstskola

Mob. +371 29108392

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv