English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
01.02.2011
Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās”

Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās”

Par programmu.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem.

Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās”

Vispārīga informācija.

Projekts ir nepieciešams, lai, veicot energoefektivitātes pasākumus, samazinātu siltuma zudumus un tādejādi arī Rēzeknes Augstskolas izmaksas par siltumu un elektroapgādi mācību korpusā Atbrīvošanas alejā 90 un studentu viesnīcā Maskavas ielā 22, kā arī samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisijas atmosfērā.

Projektā būtiskākās aktivitātes abās iepriekšminētajās ēkās tiek plānotas sekojošas: ēku norobežojošo konstrukciju noblīvēšana un siltināšana, veco logu nomaiņa, siltuma mezglu pilnīga rekonstrukcija pēc neatkarīgas shēmas un ventilācijas sistēmas uzlabošana.

Sagaidāmie rezultāti ir abu ēku iekštelpu klimata un termālā komforta līmeņa paaugstināšanās, siltuma un elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcas efekta gāzu emisiju būtisks samazinājums, kā arī ēku vizuāls uzlabojums.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa:                         LVL 577 596

Finanšu instrumenta finansējums:                   LVL 346 558

RA finansējums:                                            LVL 231 038
                                                               RA Projektu koordinators O.Skredelis

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv