English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
11.02.2011
Mūsdienīga jaunieša izaicinājums - prasme veiksmīgi pārdot

Mūsdienīga jaunieša izaicinājums - prasme veiksmīgi pārdot

Izsenis tiek novērtēti cilvēki, kas spēj prasmīgi veikt darījumus. Mainīgajā un straujajā dzīves ritmā būtiski ir prast uzvarēt tirgū, nevis būt zaudētājam.

Sākot ar 2011./2012. studiju gadu Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē paredzēts īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Pārdošanas vadība”. Līdz šim Latgalē šāda veida pirmā līmeņa  studiju programma netika piedāvāta.

Programma ir aktuāla Latvijas tautsaimniecībai, jo tirdzniecība sastāda nozīmīgu īpatsvaru  Latvijas iekšzemes kopproduktā (2010. g. – 17,4%), tāpēc šajā nozarē ir nepieciešami profesionāli sagatavoti speciālisti. Šādus speciālistus var sagatavot RA Ekonomikas fakultāte, jo tās sastāvā ir augsti kvalificēti mācībspēki, pienācīga materiāli tehniskā bāze, kā arī daudzu gadu pieredze šajā darbības sfērā.

Absolvējot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Pārdošanas vadība”, absolventi iegūst mārketinga un tirdzniecības speciālista kvalifikāciju. Mārketinga un tirdzniecības speciālists veic tirgus izpēti un tās procesa organizēšanu, analizē tirgus izpētes rezultātus, pieņemot nepieciešamos lēmumus, veic mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavo un sniedz informāciju pircējiem par pārdodamo preci vai pakalpojumu, veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, veic sarunas par līgumu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā, pērk un pārdod preces, nosaka preču cenu, palīdz nodrošināt organizācijas tirdzniecības darbību, ievērojot LR likumu, normatīvo aktu un noteikumu prasības, kā arī veic citus līdzīga satura pienākumus. Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas RA Ekonomikas fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība” mārketinga sektora vadītāja specializācijā vai komercpakalpojumu vadītāja specializācijā, iegūstot profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Pārdošanas vadība” paredzēts īstenot gan pilna, gan nepilna laika studijās. Programmas apguve pilna laika studijās 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Studiju laikā paredzētas divas prakses, katra 8 nedēļas gara: prakse tirgvedības organizēšanā un prakse pārdošanas vadībā.

Tie, kuri vēlas gūt zināšanas un sekmīgi pieņemt izaicinājumus, gaidīti Ekonomikas fakultātē. Jo šīs fakultātes absolventi ir pierādījuši, ka prot atrast savu vietu dzīvē. 


Daina Znotiņa, Ekonomikas un vadības katedras lektore

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv