English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
18.02.2011
RA notiks seminārs par Eiropas izglītības sistēmas un izglītības politikas informācijas tīklu

RA notiks seminārs par Eiropas izglītības sistēmas un izglītības politikas informācijas tīklu
24.februārī Atbrīvošanas alejā 115, 103.auditorijā plkst.12.00 notiks seminārs par Eiropas izglītības sistēmas un izglītības politikas informācijas tīklu EURYDICE. 
To rīko Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte un Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments.
Semināra mērķis: iepazīstināt bakalaura, maģistra un doktora programmu studentus, akadēmisko personālu un citus interesentus ar pieejamo informācijas un resursu klāstu, izmantojot EURYDICE – Eiropas izglītības sistēmu un izglītības politikas informācijas tīkla apkopoto informāciju, statistiku un publikācijām.
Semināru vadīs Viktors Kravčenko, Eurydice tīkla Latvijas nodaļas vecākais programmas speciālists. 
 
Ieskats seminārā aplūkojamajos jautājumos:
1)Īsa informācija par Eurydice tīklu
Eurydice ir Eiropas Komisijas izveidots un finansēts informatīvās sadarbības tīkls, kas analizē un novēro izglītības sistēmu darbību un izglītības rīcībpolitikas tendences 33 Eiropas valstīs.
2)Ko piedāvā Eurydice tīkls?
· Eiropas valstu izglītības sistēmu aprakstus (gan īsus, gan apjomīgus un detalizētus);
· salīdzinošus apskatus par Eiropas valstīs aktuāliem izglītības tematiem (Thematic Studies);
· izglītības rādītājus un statistiku,
· ar izglītību saistītus materiālus un palīglīdzekļus – izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas, mācību un akadēmiskā gada kalendārus un izglītības sistēmu tēzauru.
3) Kā tiek veidoti tīkla produkti? (tēmu izvēle, vienotas informācijas apkopošanas vadlīnijas, viegla dažādu valstu specifikas salīdzināmība)
4) Jaunākās aktualitātes publikācijās (jaunākie pamatrādītāju izdevumi, dzimumu līdztiesība izglītībā, mācību gadu atkārtošana, lasītprasmes mācīšana, dabaszinātņu un matemātikas mācīšana utt).
5) Ieteikumi Eurydice produktu izmantošanai izglītības pētnieciskajā darbā. Kā orientēties tīkla mājas lapā?
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv