English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
23.03.2011
Rēzeknes Augstskola aicina uz starpaugstskolu intelektuālo spēli "Erudīts 2011"

Rēzeknes Augstskola aicina uz starpaugstskolu intelektuālo spēli "Erudīts 2011"

VIETA

Rēzeknes NOVADA DOMĒ ( Atbrīvošanas aleja 95 ) 2011. g. 8. aprīlī, plkst.: 18.00

KAS JUMS JĀIEVĒRO?

v Komandā 5 cilvēki!

v 2011. gada 8. aprīlī notiks centrālais pasākums – intelektuāla erudīcijas spēle, kuras tēma ir „Students – PēRĻu Zvejnieks .” Spēle notiek 2 posmos:

1)    Komandu prezentācijas ( skečs ) ( 3 min ) par spēles tēmu:

„ Students – pērļu zvejnieks.”

2)    Komandu atbildēšana uz jautājumiem par dažādām tēmām.

Komandu sniegumu vērtē kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir Rēzeknes Augstskolas docētāji, sponsori u. c. speciālisti.

Pēc spēles pasākuma dalībniekiem, organizatoriem, līdzjutējiem un Rēzeknes Augstskolas studentiem notiek izklaidējošs vakara pasākums, kura laikā notiek apbalvošana.

PROJEKTA APRAKSTS

Erudīts 2011

Tēma:

Students - pērļu zvejnieks. 

Projekta kopsavilkums:

Projekts, kuru īstenos Rēzeknes Augstskolas Studējošo Padome, paredz divu tradicionālo

pasākumu organizēšanu: intelektuālo erudīcijas spēli un izklaidējošu vakara pasākumu.

Plānots, ka pasākumā piedalīsies 10 vai vairāk Latvijas augstskolu studentu komandas (katrā 5

dalībnieki), no vienas augstskolas var būt tikai viena komanda.

Mērķi:

 • turpināt un attīstīt Rēzeknes Augstskolas tradīciju – intelektuālās spēles „Erudīts”

organizēšanu;

 • popularizēt Rēzeknes Augstskolu un Rēzeknes pilsētu vietējā un nacionālā līmenī;
 • nostiprināt jau esošo sadarbību un izveidot jaunus kontaktus ar citām augstskolām.
 • sapulcināt vienkopus Latvijas augstāko mācību iestāžu studentu pārstāvjus.

Uzdevumi:

 •        noorganizēt intelektuālo spēli „Erudīts 2011”; 
 •        noorganizēt izklaidējošu vakara pasākumu; 
 •        veikt informācijas kampaņu par pasākumu, atbalstītājiem, sponsoriem, atspoguļojot to  
 •        vietējos masu medijos; 
 •        turpināt RA starpaugstskolu pasākuma tradīciju. 

 

Pasākuma realizācijas vieta un laiks:

Rēzeknes novada dome, 2011. g. 8. aprīlis, plkst.: 18.00

 

Mērķauditorija:

Latvijas augstskolu un Rēzeknes Augstskolas studenti.

 

Pasākuma nepieciešamības pamatojums:

Rēzeknes Augstskolā „Erudīts” notiek katru gadu kopš 2001. g., piedaloties 8 – 12

komandām. Tādējādi šis starpaugstskolu pasākums ir kļuvis par tradīciju ne tikai Rēzeknes

Augstskolā, bet arī visas Latvijas studentu dzīvē. Ņemot vērā salīdzinoši lielo dalībnieku

komandu skaitu, pasākums ir saistošs un gūst lielu atsaucību, līdz ar to apliecinot šīs

tradīcijas īstenošanas nepieciešamību turpmāk.                                 

 

Projekta aktivitātes:

2011. g. 8. aprīlī notiks projekta centrālais pasākums – intelektuāla erudīcijas spēle, kuras

tēma ir „ Students – pērļu zvejnieks.” Spēle notiek 2 posmos.

1)   Komandu prezentācijas ( 3 min ) par spēles tēmu: „Students – pērļu zvejnieks.”

2)   Komandu atbildēšana uz jautājumiem par dažādām tēmām.

Komandu sniegumu vērtē kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir Rēzeknes Augstskolas

docētāji, sponsori u. c. speciālisti.

Pēc spēles pasākuma dalībniekiem, organizatoriem, līdzjutējiem un Rēzeknes

Augstskolas studentiem notiek izklaidējošs vakara pasākums, kura laikā notiek

apbalvošana.

Sagaidāmie rezultāti un iznākumi:

 • atraktīvs, studentiem saistošs pasākums; 
 • 10 vai vairāk Latvijas augstskolu komandu piedalīšanās; 
 • ciešāka sadarbība starp Latvijas augstskolu studentiem un studējošo pašpārvaldēm; 
 • reportāžas un informācija par „Erudīts 2011” masu medijos un internetā. 
 • Latvijas augstskolu studenti iepazīst Rēzeknes pilsētu. 

 

Pasākuma darba grupa:

Projekta aktivitātes koordinē studentu grupa ar pieredzi līdzīgu pasākumu organizēšanā.

Darba grupa koordinē projekta aktivitāšu norisi, iesaista Rēzeknes Augstskolas studentus

projekta aktivitāšu organizēšanā, nodrošina informācijas nodošanu un saņemšanu.

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA REALIZĒTĀJU

Projekta iesniedzējs:

Rēzeknes Augstskola

 

Koordinatoru nosaukums:

Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome

 

Iesniedzēja pilna adrese: 

Atbrīvošanas aleja 115, 314. kab., Rēzekne, LV – 4600

 

Norēķinu konts:

RĒZEKNES AUGSTKOLA

Reģ. Nr. 90000011588

PVN Reģ Nr. 90000011588

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē

Banka: VALSTS KASE

Bankas kods: TREL LV22

Konts: LV90TREL915010000000

Tālruņa numurs: 64623709

Faksa numurs: 64625901

 

Projekta vadītājs:

Armands Gornijs

Tālrunis:

+371 282 39 234

+371 254 39 792

E – pasts:

studpadome@ru.lv

armandsgorn@yahoo.com

Pieteikuma anketaRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv