English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
10.02.2011
Aina Strode iegūst doktora grādu

Aina Strode iegūst doktora grādu

2010. gada 21.decembrī Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī promocijas darbu - “Studentu patstāvīgā profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Aina Strode.

 

Uzziņai:

 

Aina Strode

Dzimusi: 1965.gada 29.janvārī 

Izglītība:

Rēzeknes 1. vidusskola

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultāte

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Daugavpils Universitāte -  Pedagoģijas maģistra grāds

Daugavpils Universitāte -  doktora grāds augstskolu pedagoģijā

Darba vieta:

Rēzeknes Augstskola

Zinātniskās aktivitātes:

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos, dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Panākumu atslēga: Darbs dara darītāju. Cilvēks var sasniegt visu vai gandrīz visu, ko pats vēlas.

 

-Kas konkrēti tika pētīts Jūsu promocijas darbā?

Tā kā es strādāju ar mājturības un ekonomikas pamatu un pamatskolas skolotāju studiju programmu studentiem, savā zinātniskajā darbā mēģināju izpētīt to, vai studenti ir gatavi uzsākt skolotāja darbu, beidzot augstskolu. Tieši prakse, manuprāt, ir svarīgākais profesionālās virzības rādītājs. Pētīju, kā studenti sevi redz skolotāja darbā, kā viņi spēj izmantot tās zināšanas, ko gūst lekcijās un praktiskajās nodarbībās. Es izmantoju dažādas pētniecības metodes, lai nonāktu pie secinājumiem, kā varētu uzlabot situāciju augstskolā un palīdzēt studentiem.

-Kur tika veikts pētījums?

Pētījuma respondenti bija RA studenti, docētāji, Rēzeknes skolu skolotāji, četru Latvijas universitāšu mācībspēki. Kopumā uzskatu, ka pedagoģijas zinātne ir samērā nepateicīga joma zinātniskajiem atklājumiem, jo visi procesi un norises ir saistītas ar subjektu, t.i., skolēnu un skolotāju vai studentu un docētāju savstarpējo mijiedarbību, kas katrā konkrētajā gadījumā ir atšķirīga, jo katrs mēs kā individualitāte esam atšķirīgi. Tas ietekmē jebkura pedagoģiskās darbības modeļa norisi. Neskatoties uz to, katrs mūsdienu pētījums aktualizē lietas, kas var uzlabot mācību procesu un tā rezultātus.

-Kas saistās ar vidusskolas laiku?

Skolā primārais uzdevums bija mācības, jo salīdzinot ar mūsdienu izglītību, nebija iespējas izvēlēties priekšmetus un novirzienus, bet visi apguva fundamentālo zinātņu pamatus, kas bija labs balsts turpmākajai izglītībai. Protams, mācību rezultātus ietekmēja arī pašas centība.

-Kādi bija mīļākie priekšmeti skolas laikā?

Labas sekmes man bija visos mācību priekšmetos. Studēt Rīgas Tehniskajā universitātē izvēlējos, jo man patika rasēšana un matemātika. Rokdarbi bija mans vaļasprieks jau no skolas laikiem. Atceros savus skolotājus, kas ieteica izvēlēties skolotāja profesiju. Un nu esmu tur nonākusi, ejot pa citiem ceļiem.

-Kādas spēcīgākās rakstura īpašības varat izdalīt sevī?

Kas saistās ar darbu un mācībām - man patīk padarīti darbi, kas rada gandarījuma sajūtu. Lai to iegūtu ir jābūt neatlaidīgai un pacietīgai. Ja ir kaut kas uzsākts, tad tas ir jāpabeidz! Patīk skaidrība un precizitāte visās izpausmēs, to sagaidu arī no citiem.

-Kā jūtaties skolotājas darbā, amatā?

Es parasti tā nedomāju, ka esmu skolotāja, jo docētāja darbs augstskolā, manuprāt, būtiski atšķiras. Uzskatu, ka šis ir ļoti interesants darbs, no tā viedokļa, ka tas ir ļoti radošs. Ir iespēja pašiem izstrādāt studiju kursu programmas, pašiem mācīties, palīdzēt gan studentam attīstīties, gan šajā mijiedarbībā pašam augt. Šobrīd nevaru iedomāties radošāku darbu, kas dotu tik lielu gandarījumu.

-Kas aizņem Jūsu brīvo laiku?

Pēdējā laikā visu brīvo laiku ir aizņēmusi zinātnisko publikāciju sagatavošana, studijas mākslas maģistra programmā, ko nupat arī esmu sekmīgi pabeigusi. Tas saistīts ar jauna studiju virziena – vides dizaina attīstīšanu Rēzeknes Augstskolā, jo uzskatu, ka docētājiem ir jābūt kompetentiem un aktīviem savas jomas profesionāļiem. Atlikušajos nedaudzajos brīvajos brīžos nodarbojos ar ikdienišķajiem mājas darbiem. Protams, izmantoju iespēju apmeklēt kultūras pasākumus, izstādes, iepazīt citas valstis. Ceru, ka drīzumā izdosies atlicināt laiku arī rokdarbiem un grāmatām.

-Kā sākās Jūsu skolotājas karjera?

Kad deviņdesmito gadu krīzē inženieriem projektētājiem bija niecīgs darbu piedāvājums, kā skolotāja esmu īslaicīgi strādājusi interešu izglītībā. Tad sāku strādāt Skolotāju institūtā un paralēli pasniedzējas darbam studēt pedagoģiju LU. Tā pedagoģiskais darbs turpinās Rēzeknes Augstskolā. Docēju studiju kursus gan skolotāju sagatavošanas programmās, gan vides dizaina un interjera dizaina programmās. Šī daudzveidība liek nemitīgi būt attīstībā.  

-Ko Jaunajā gadā Salavecis Jums atnesa?

Pagājušais gads bija piesātināts ar daudziem pozitīviem notikumiem, tai skaitā zinātniskā grāda iegūšanu, ceļojumiem utt. Gribētu šādi pildītu Salaveča maisu pārvelt arī Jaunajā gadā, cerībā, ka viss labais turpinās notikt.

-Kas, Jūsuprāt, ir vissvarīgākais dzīvē?

Līdzsvars sevī un saistībā ar apkārtējo pasauli un cilvēkiem. Iespējams to sauc par laimes sajūtu, kad viss ir kārtībā.

 

 

Vēlēsim mūsu RA docētājiem arī turpmāk degsmi zinībās un lielos darbos!

 

Ilze Slavena,

2.PsocP

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv