English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
19.04.2011
Atklāta ceļojošās izstādes „133 IESPĒJAS LABĀKAI DZĪVEI LATVIJĀ” ekspozīcija Rēzeknē

Atklāta ceļojošās izstādes „133 IESPĒJAS LABĀKAI DZĪVEI LATVIJĀ” ekspozīcija Rēzeknē

No pirmdienas, 18.aprīļa līdz trešdienai, 20.aprīlim (ieskaitot) Rēzeknē, Rēzeknes augstskolā (Atbrīvošanas alejā 90) skatāma NVO īstenoto projektu izstāde „133 IESPĒJAS LABĀKAI DZĪVEI LATVIJĀ”. Līdzās izstādei seminārus un diskusijas vada dažādas Latgales reģiona NVO. Izstāde un semināri ir bez maksas. Tajos aicināts piedalīties ikviens.

Atklājot izstādi, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norādīja, ka NVO ieņem būtisku lomu pilsētas dzīvē. „Mēs lepojamies, ka Rēzeknes pilsētā ir visaktīvākās NVO. To uzskatāmi pierāda īstenoto projektu skaits un mūsu sabiedrisko organizāciju aktīvā līdzdalība pilsoniskās sabiedrības veidošanā arī ikdienā. Esam atbalstījuši NVO idejas un ierosinājumus un darīsim to arī turpmāk,” izstādes atklāšanā teica A.Bartaševičs.

Savukārt Rēzeknes augstskolas Inženiertehniskās fakultātes dekāna v.i. Ērika Teirumnieka norādīja, ka arī augstskolai ir pieredze dažādu projektu īstenošanā, tostarp sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un tā koordinētajām grantu programmām.    

„Sabiedriskās organizācijas aicina iesaistīties un neļauj iesīkstēt. Kā vieni no aktīvākajiem šo organizāciju pārstāvjiem noteikti ir minami jaunieši un studenti. Kopējs darbs veido pozitīvas pārmaiņas, jo tā ir iespēja ne tikai iesaistīties, bet arī realizēt savas idejas,” norāda Teirumnieka.

Pēc izstādes atklāšanas notika informatīvais seminārs. Tajā klātesošie tika iepazīstināti ar biedrības „Latgolys Studentu centrs” darbību un idejām. Biedrība „Zemes draugi” vērsa uzmanību uz ģenētiski modificētajiem organismiem mūsu ikdienā un iepazīstināja ar projekta „Brīvos no ĢMO” gaitu. Noslēdzot pirmās dienas diskusijas, Kultūras ministrijas pārstāvji prezentēja Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projektu.

Otrdien no plkst. 13.00 paredzēta plaša semināra programma, kurā piedalīsies Latgales reģiona NVO, tostarp, „Baltā māja”, „Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība „Kaimiņi””, Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās””, Latgolys Studentu centrs” u.c.      

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā ceļojošā izstāde ar interaktīvas ekspozīcijas palīdzību trīs dienas informēs Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājus par nevalstisko organizāciju īstenotajiem projektiem, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „NVO fonda” programmas ietvaros.

„Ideju sienas” veidošana

Ar katru reģionu ideju siena paliek košāka, idejām un priekšlikumiem bagātāka. Pašlaik ideju sienā pievienoti vairāk nekā 80 dažādi priekšlikumi no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, tostarp aicinājums NVO aktīvāk iesaistīties reģionālo un nacionālo dokumentu izstrādē, ierosinājums rast lielāku atbalstu nelielu projektu un inovatīvu ideju realizēšanai, palielināt neformālās izglītības lomu valsts izglītības sistēmā, kā arī motivēt cilvēkus labiem darbiem.  

Arī Latgalē ikviens ir aicināts piedalīties „ideju sienas” veidošanā, kas atrodas izstādes ekspozīcijā Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes foajē. Ideju siena apkopo iedzīvotāju idejas, vīzijas, redzējumu par nevalstisko organizāciju lomu pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, par to, kā nevalstiskās organizācijas var sniegt savu ieguldījumu valsts un pašvaldību jautājumu risināšanā, lai sniegtu reālu labumu katra indivīda dzīvē, valstī un sabiedrībā kopumā, kā arī veicināt līdz šim neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā. Idejas tiks apkopotas noslēguma konferencē Rīgā, 29.aprīlī.

Izstādi veido Sabiedrības integrācijas fonds ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu. 

Līdz šim īstenoto projektu izstāde bija skatāma Valmierā, Jelgavā un Liepājā. Noslēdzošā ekspozīcija paredzēta Rīgā (26., 27.aprīlī Rīgas Domē un 29.aprīlī – noslēguma konferencē Radisson Blu Hotel Latvija).

Īpašs paldies par atbalstu sadarbības partneriem: T/C „Valleta” Valmierā, Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram, Liepājas Universitātei, Rēzeknes Augstskolai un Rīgas Domei par iespēju izvietot ceļojošās izstādes ekspozīciju plašai publikai pieejamās telpās.

 

NVO īstenoto projektu ceļojošā izstāde

„133 IESPĒJAS LABĀKAI DZĪVEI LATVIJĀ”

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS EKONOMIKAS FAKULTĀTĒ

Atbrīvošanas alejā 90

18. līdz 20. aprīlis

 

SEMINĀRU PROGRAMMA

OTRDIENA, 19.APRĪLIS

Izstādes norises laiks: 11:00 – 18:00

Organizāciju prezentācijas un diskusijas: 13:00

 • Biedrība „Baltā māja” – „Pagātne. Tagadne. Nākotne” – Veneranda Caune
 • Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” - „Ciematu attīstība – ilgtspējīgas attīstības pamats” - Inga Krekele
 • Biedrība „Balvu novada attīstības veicināšanai „Savi”” - prezentācija par organizāciju, projekta gaitu un rezultātiem – Rita Hrustaļova
 • Biedrība „Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA””- „Sabiedrības vienotībai” - Nataļja Demjaņenko
 • Biedrība „Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās”” - „Latgales iedzīvotāju integrācija Eiropas sabiedrībā” – Jūlija Danilina
 • Biedrība „Latgolys Studentu centrs” - „Jaunīšu īguļdejums i īgivumi latgalīšu kulturys i ideņtitatis saglobuošonā i atteisteibā” – Dagnija Bramane, Raitis Tučs
 • Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds” - pieredze un piedāvātās programmas kopienu iniciatīvu veicināšanai – Elita Uzulēna

 

TREŠDIENA, 20.aprīlis

Izstādes norises laiks: 10:30-16:00

 • Nevalstisko organizāciju pieredze video stāstos
 • Īstenoto projektu foto kolāža
 • Sarunas par projektu īstenošanas iespējām

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA: WWW.SIF.LV

Vairāk informācijas:

Inese Salmiņa

Nords Porter Novelli

Projektu vadītāja

T. 67505290

Inese.Salmina@porternovelli.lv

Jelena Jekimova

Sabiedrības integrācijas fonds

Izstādes koordinatore

Tel. 67078177

Jelena.Jekimova@lsif.lv  

 

Programma
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv