English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.05.2011
Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts atbalsta studējošo zinātnisko darbu popularizēšanu

Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts atbalsta studējošo zinātnisko darbu popularizēšanu

Katru gadu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē (IF) „Inženieru dienu” ietvaros notiek studentu zinātniski praktiskās konferences. Arī šis gads nav izņēmums tāpēc 2011.gada 27. aprīlī norisinājās jau 15. starptautiskā studentu zinātniski - praktiskā konference „CILVĒKS.VIDE.TEHNOLOĢIJAS”. Konferenci organizēja IF studentu pašpārvalde sadarbībā ar Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta projekta „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības” Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010 vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 darbiniekiem.

Dalībai konferencē bija pieteikti vairāk kā piecdesmit zinātniskie raksti. Rakstu autori pārstāvēja Latvijas vadošās augstākās izglītības iestādes, piemēram Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils universitāti, kā arī Rēzeknes Augstskolu.

Konference norisinājās visas dienas garumā divās paralēlās- vides aizsardzības, informācijas tehnoloģijas un mehatronikas sekcijās: VTPP darbinieki aktīvi iesaistījās konferences organizatoriskajā darbā, kā arī referātu satura zinātniskajā izvērtēšanā. Konferences komisijas sastāvā bija iekļauti vairāki kontaktpunkta darbinieki: projekta vadītājs Edmunds Teirumnieks, ainavu speciālists Ivars Matisovs, vides monitoringa speciāliste Ērika Teirumnieka un tehnoloģiju pārneses koordinators Pāvels Narica.

Šajā gadā rakstu zinātniskais līmenis bija līdzvērtīgs, tādejādi konferences komisijai bija samērā grūti izvēlēties autorus apbalvošanai. Tādejādi tika piešķirta viena 1. vieta, divas 2. vietas , trīs 3.vietas kā arī četri atzinības raksti.

 Atzinības rakstus ieguva:

Ø    Atis Treijs (DU) ar zinātnisko rakstu „Plakanvirsas pauguri kā savdabīgi reljefa veidojumi un potenciālie dabas pieminekļi Burzavas paugurainē”.

Ø    Valdis Zahars (RA) ar zinātnisko rakstu „Prasības pret saskarni”.

Ø    Viktors Krasovskis (DU) ar zinātnisko rakstu „JSON pielietošana tīmekļa lietotņu grafiskās saskarnes izveidē”.

Ø    Liene Lubāne (DU) ar stenda referātu „Azokrāsvielu fotostabilitātes pētīšana izmantojot spektrofotometru”.

Trešo vietu ieguvēji:

Ø    Ivans Samusenko(DU) ar zinātnisko rakstu „Mākslīgo neironu tīklu algoritmu realizācija robota izveidē”.

Ø    Olga Kovaļova (LU) ar zinātnisko rakstu „Applūšanas riska teritoriju telpiskās analīzes metožu izstrādāšana”.

Ø    Maija Jaudzema (DU) ar zinātnisko rakstu „Daugavas gultnes stāvokļa izmaiņu novērtējums dabas parka „Daugavas loki” teritorijā”.

Otrās vietas ieguvēji:

ØAnna Brežģe (DU) ar zinātnisko rakstu „Bebru dambju ietekmes novērtējums dabas parka „Daugavas loki” mazo upju ielejās”.

ØSanita Zīke (RTU)ar zinātnisko rakstu „Finiera un dabas šķiedru biokompozīta trieciena īpašības”.

Pirmo vietu ieguva:

Ø  Edgars Labans (RTU) ar zinātnisko rakstu „Saplākšņa sendvičpaneļu eksperimentālie un skaitliskie pētījumi”.

Studējošo zinātnisko pētījumu prezentācijās bija daudz inovatīvu ideju problēmjautājumu risināšanā. VTPP atbalstīs studējošo zinātnisko darbu publicēšanu un izplatīšanu uzņēmēju vidū, lai veicinātu jaunu cilvēku ideju ieviešanu ražošanā un inovatīvu risinājumu ieviešanai dzīvē.

Paldies konferences dalībniekiem par lielo atsaucību un gaidīsim Jūs nākamgad!

 Ieguldījums tavā nākotnē 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv