English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
23.05.2011
Tieslietu nozares izcilnieku vidū Rēzeknes Augstskolas docente Gaļina Makarova

Tieslietu nozares izcilnieku vidū Rēzeknes Augstskolas docente Gaļina Makarova

6. maijā Rīgā, ceturto reizi tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojumu saņēma 16 tieslietu sistēmas darbinieki. Pasākumā piedalījās tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs, Tieslietu ministrijas vadība, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.
          Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu ar III pakāpes Goda zīmi tika apbalvota zvērināta advokāte Gaļina Makarova.

Gaļina Makarova strādā arī Rēzeknes Augstskolā (RA) no augstskolas dibināšanas brīža. Viņa ir profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore, 1992. gadā ieguvusi doktora grādu tiesību zinātnēs.

Docentes ilggadējā advokātes pieredze ir īpaši nozīmīga Rēzeknes Augstskolas pamatstudiju un maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem, lasot tādus lekciju kursus: advokatūras tiesības, darba un saistību tiesības, bērnu tiesību aizsardzība, darba tiesības, ES likumdošana, pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte, likumdošanas procesa tālākveidošanas problēmas u.c. G.Makarova vada kursa darbus, bakalaura un maģistra darbus. Piedalās starptautiskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Krievijā. Strādā arī bakalaura un maģistra valsts eksaminācijas komisijā.

G.Makarova norāda, ka piešķirtas apbalvojums ir par zināšanām, ieguldīto darbu advokatūrā, kā arī par darbu ar studentiem, aktīvu piedalīšanos zinātniskajās konferencēs.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv