English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
23.05.2011
Studentu un jauno pētnieku zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Studentu un jauno pētnieku zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

No šī gada 26. līdz 28. maijam Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiālē un Rēzeknes Augstskolā notiks vērienīgs pasākums - studentu un jauno pētnieku zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, kurā piedalīsies 106 dalībnieki no 6 valstīm.

Konferencē piedalās studenti un jaunie pētnieki no: Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Turcijas un Ukrainas.

Latviešu, krievu un angļu valodā konferences dalībnieki uzstāsies ar saviem referātiem vai stenda ziņojumiem par dažādām tēmām un jautājumiem uzņēmējdarbībā (mārketings, tūrisma bizness, sabiedriskās attiecības), tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, par sociālā darba jautājumiem, aktualitātēm kulturoloģijā, vēsturē, filoloģijā, mākslā un dizainā, inženierzinātnēs, informāciju tehnoloģijās, par ekoloģijas un vides zinātnes jautājumiem. Visi konferencei iesniegtie referāti piedalīsies konkursā un tiks publicēti rakstu krājumā.

Konferences aktivitātes risināsies gan Rēzeknes pilsētas domes telpās, gan Rēzeknes Augstskolā, gan Rēzeknes 2.vidusskolā, konferences dalībniekiem būs iespēja baudīt Latgales kultūrvēsturisko kolorītu ar folkloras kopas „Rīteri” palīdzību , kā arī pilsētas viesiem paredzēta ekskursija uz Latgales kultūrvēstures muzeju.

26. maijā plkst.11.00 Rēzeknes pilsētas domes konferenču zālē (Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāvs) notiks plenārsēde, plkst. 14.00 - apaļā galda diskusija un meistarklases( Rēzeknes 2. vidusskolas telpās , Dārzu iekā 21/17), plkst. 16.00 – darbs sekcijās( RA telpās, Atbrīvošanas aleja, 90). 27. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 paredzēts darbs sekcijās( RA telpās) un plkst. 13.00 noslēguma sēde( RA telpās).

Studentu un jauno pētnieku zinātniski praktiskās konferences mērķis ir veicināt zinātniski pētniecisko darbu ar praktisku ievirzi, kā arī dot iespēju iziet ar izstrādātajiem projektiem savas valsts un starpvalstu sadarbības līmenī.

Šāda veida konferences dod iespēju paplašināt starpaugstskolu un starptautiskās sadarbības iespējas, tās dod jaunus kontaktus, sniedz jaunas, plašākas zināšanas daudzās tautsaimniecības jomās.

Zinātniski praktisko konferenci „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” organizē Baltijas Starptautiskā akadēmija sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu, Latgales Mākslas akadēmijas Latgales filiāli, Vadības un Sociālā darba augstskolu „Attīstība” .

Konferenci atbalsta Rēzeknes pilsētas dome.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv