English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
20.06.2011
Informācija studētgribētājiem! Vidusskolēn, piesakies studijām RA elektroniski

Informācija studētgribētājiem! Vidusskolēn, piesakies studijām RA elektroniski

Esi izvēlējies studijas Rēzeknes Augstskolā (RA)!? Apsveicam, Tava izvēle ir pareiza. Aicinām Tevi soli pa solim doties pretī savam mērķim!

Rēzeknes Augstskola kopā ar vēl deviņām dažādām augstākās izglītības iestādēm piedāvā izmantot vienoto pieteikšanās sistēmu un pieteikties pamatstudijām elektroniski.

Ja Tev rodas jautājumi, gaidīsim tavu zvanu pa tālruni 646 22862 vai sūti vēstuli uz e-pastu san@ru.lv. Jautā, mēs Tev atbildēsim un palīdzēsim! Rēzeknes Augstskola atrodas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.


Ja esi vidusskolas absolvents,

1.solis.

No 27. jūnija Tu vari aplūkot un iepazīt elektroniskās pieteikšanās sistēmu www.latvija.lv/studijas. Tur Tu atradīsi 25 pamatstudiju programmas, kuras piedāvā Rēzeknes Augstskola. Pieteikumā  varēsi izvēlēties līdz pat 20 prioritātēm. Maksa par pieteikšanos studijām - 20 lati. Vari maksāt, izmantojot internetbanku, RA kasē vai jebkurā bankā. No maksas atbrīvoti 1.grupas invalīdi un bāreņi!

2.solis.

No 12. līdz 19. jūlijam notiks elektroniskā pieteikšanās studijām www.latvija.lv/studijas. Ja Tev neizdodas tik galā ar mūsdienu informācijas tehnoloģiju sistēmu, neuztraucies! Paņem līdzi pasi, dokumentu par vispārējo vidējo izglītību, centralizēto eksāmenu sertifikātus un dodies uz galveno pieturas punktu. Tu jau zini, ka tas atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90.

Savukārt, ja esi veiksmīgi aizpildījis pieteikumu, NEPALIEC MĀJĀS! Tev OBLIGĀTI jādodas uz Rēzeknes Augstskolu (līdzi ņemot pasi un dokumentu oriģinālus) un jāapstiprina savs pieteikums klātienē. Savu elektronisko pieteikumu Tu vari apstiprināt arī deviņos citos konsultāciju punktos visā Latvijā.

Ja esi izvēlējies studēt RA Izglītības un dizaina fakultātes studiju programmā „Interjera dizains”, 20. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 paredzēta konsultācija zīmēšanā. Bet 21. jūlijā plkst. 9.00 sāksies iestājpārbaudījums zīmēšanā. TAS NORITĒS ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 115, 220. kabinetā. Ierodies laikus, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu!

3.solis.

Ļoti svarīgs datums būs 22. jūlijs - konkursa PIRMĀS KĀRTAS noslēgums. Rezultāti katram tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā. Seko līdzi!

4.solis.

Ja Tevi apmierina pirmās konkursa kārtas rezultāti, apsveicam – Tu vari dodies uz Rēzeknes Augstskolu un noslēgt līgumu par studijām. To varēs izdarīt no 26. līdz 27.jūlijam.

5. solis.

Ja  Tu neesi gandarīts par konkursa pirmās kārtas rezultātiem, Tev ir iespēja piedalīties otrajā konkursa kārtā. Kā to izdarīt? No 26. līdz 27. jūlijam atkal apmeklē www.latvija.lv/studijas un apstiprini elektroniski savu pieteikumu par piedalīšanos 2.kārtā. (Iepriekš izvēlētās prioritātes mainīt nav iespējas).

6.solis.

Sagaidi konkursa otrās kārtas rezultātus. Tie tiks paziņoti 27. jūlijā. Ja esi nolēmis studēt un Tevi apmierina otrās kārtas konkursa rezultāti, tad reģistrējies studijām 29. jūlijā vai 1. augustā, ierodoties RA.

7.solis.

Ja Tevi neapmierinās 2. kārtas konkursa rezultāti, varēsi pieteikties uz vakantajām studiju vietām no 1. līdz 19. Augustam papilduzņemšanā RA.  Maksa par dokumentu iesniegšanu šajā posmā būs 10 lati (vienā programmā) vai 15 lati (divās vai vairāk programmās kopā). 

Ja pieteiksies studijām šajā periodā, tad reģistrēties studijām RA un līgumu noslēgt par studiju procesu būs iespējams 23. un 24. augustā.

P.S. Ja izvēlēsies studiju programmu „Interjera dizains”, tad konsultācija par zīmēšanas iestājpārbaudījumu būs 22. augustā plkst. 9.00, bet eksāmens sāksies tajā pašā dienā plkst. 10.00 Atbrīvošanas alejā 115, 220. kabinetā.

8.solis.

Ja esi kļuvis par pamatstudiju pilna laika studentu, tad noteikti apmeklē Zinību dienas pasākumu Rēzeknes Augstskolā, kas notiks 5. septembrī plkst. 11.00 Atbrīvošanas alejā 115, Informāciju tehnoloģiju centra pagalmā. Satiec savus kursa biedrus, iepazīsties ar fakultātes dekānu, mācībspēkiem!

Kas Tev vēl jāzina!

Piesakoties studijām, Tev jāuzrāda:

 • dokuments par vispārējo vidējo izglītību - atestāta vai diploma ar sekmju izrakstu oriģināls;
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas to kopijas (nav obligāti, ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada);
 • ja mainīts  uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Reģistrējoties studijām, Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 3 fotokartiņas (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi);
 • ja mainīts uzvārds, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Ja vēlies studēt maģistrantūrā vai iegūt kvalifikāciju pēc iegūtas augstākās izglītības,

1.solis.

Apmeklē Rēzeknes Augstskolas mājas lapu www.ru.lv un atrodi sev interesējošo studiju programmu. Ja Tev jau ir augstākā izglītība, Tu vari iegūt vēl vienu kvalifikāciju vai maģistra grādu.

2.solis.

Laikā no 18. jūlija līdz 19. augustam iesniedz dokumentus izvēlētajā studiju programmā. Nākot uz Rēzeknes Augstskolu, līdzi ņem šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas (noteikti būs jāuzrāda dokumentu oriģinālus);
 • 3 fotokartiņas (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • par dokumentu noformēšanu jāmaksā Ls 10,00 (vienā studiju programmā), Ls 15,00 (uz divām un vairāk kopā).  To varēsi izdarīt Rēzeknes Augstskolas kasē. 

ATCETIES: Ja Tu gribēsi studēt profesionālās izglītības maģistra studiju programmās „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas”, uzņemšana noslēgsies jau 12. augustā, reģistrēties studijām varēs jau 16. un 17.augustā.

3.solis.

Ja esi izvēlējies studēt akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne” un Tu savas iegūtās augstākās izglītības ietvaros neesi studējis 2.līmeņa augstākās izglītības programmā, apgūstot mikroekonomikas, makroekonomikas, tirgzinības, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatu kursus (fiksēti diploma pielikumā), tad obligāti sagatavo un iesniedz referātu (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu.

Ja esi izvēlējies apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas skolotājs” un Tev nav augstākās izglītības vēsturē vai kultūras vēsturē, tad gatavojies pārrunām vēsturē un kultūras vēsturē, kā arī būs jāiesniedz izziņa no darba vietas par skolotāja darba pieredzi (vismaz 1 gads); sertifikāts par vēstures/kultūras vēstures kursiem vismaz 36 stundu apjomā.

4.solis.

Konkurss par studijām augstākā līmeņa studiju programmās noslēgsies 22. augustā un šajā dienā būs zināmi tā rezultāti.

5.solis.

Reģistrēties studijām un slēgt līgumu par studiju procesu Tu varēsi 23. un 24. augustā.

6.solis.

Seko līdzi informācijai www.ru.lv par studiju procesa norisi. Lekciju sarakstus atradīsi augstskolas mājas lapā.

Ja esi izvēlējies iegūt doktora grādu,

1.solis.

Uzzini informāciju augstskolas mājas lapā par trim doktora studiju programmām, kuras piedāvā Rēzeknes Augstskola.

2. solis.

Dokumentus studijām iesniegt varēsi no 8. līdz 19. augustam. Ņem vērā, ka:

 • jāuzraksta iesniegumu,
 • jāuzrāda maģistra diplomu ar pielikumu un jāiesniedz tā kopiju,
 • jāiesniedz dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae),
 • jāiesniedz pētnieciskā darba tēmas aprakstu/referātu,
 • jāpievieno zinātniskos un praktiskos sasniegumus apliecinošus materiālus,
 • jāiesniedz 3 fotokartītes (izmērs 3x4),
 • jāuzrāda pasi un iesniedz tās kopiju,
 • jāuzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu RA kontā (Ls 10,-),
 • ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda dokumentu, kas apliecina tā maiņu (laulības apliecību, uzvārda un vārda maiņas apliecību) un iesniedz tā kopiju.

3.solis.

Gatavojies iestājpārbaudījumam, kas notiks 22. un 23. augustā – pārrunas par zinātniskā pētījuma tēmu. Ja esi izvēlējies RA doktora studiju programmu „Pedagoģija”, tad būs jāiesniedz referātu par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā – līdz 20 lpp. datorsalikumā vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā padziļināto pētījumu apakšmodulī (vispārīgā izglītība, speciālā izglītība, profesionālā izglītība), kā arī jākārto iestājpārbaudījums kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu). 

4.solis.

Uzzini konkursa rezultātus.

5.solis.

Reģistrējies studijām 24. augustā.

Ja esi sekmīgi iestājies Rēzeknes Augstskolā, pasmaidi, izjūti gandarījumu un uzkrāj enerģiju. Tā Tev palīdzēs soļot tālāk – no pirmās lekcijas līdz ziemas sesijai, no zinību dienas līdz pat izlaidumam. Lai Tev veicas!

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv