English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
11.07.2011
8. starptautiski zinātniski praktiskā konference “ Vide. Tehnoloģija. Resursi.”

8. starptautiski zinātniski praktiskā konference “ Vide. Tehnoloģija. Resursi.”

2011. gadā no 20. līdz 22. jūnijam Rēzeknes Augstskolā (RA) jau astoto reizi norisinājās starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi", kas tiek rīkota sadarbībā ar Hamburgas lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), Zielonogoras Tehnisko universitāti (Polija), Jade Hochschule (Vācija), LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).  Konferences orgkomitejas sastāvā bija iekļauts projekta „Vides tehnoloģiju pārnese Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības” (Nr. TPK/2.1.2.1.2/09/01/010, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006) vadītājs Edmunds Teirumnieks, toties rīcības komitejas sastāvā bija kontaktpunkta darbinieki Ērika Teirumnieka, Ilga Morozova un Sintija Augule.

Šogad bija liela atsaucība no zinātnieku puses, jo kopējais iesūtītais zinātnisko rakstu skaits bija 104, bet autoru un līdzautoru skaits 225. Triju dienu laikā, kamēr noritēja konferences darbs, savu dalību reģistrēja 115 cilvēku, no vairākām valstīm, bez Latvijas pārstāvjiem piedalījās zinātnieki no Vācijas, Bulgārijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un citām valstīm.

20. jūnijā konference atklāja RA rektors Edmunds Teirumnieks, klātesošos uzrunāja  VARAM parlamentārais sekretārs Mārtiņš Martinsons, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes priekšsēdētājs Juris Guntis Vjakse, konferences orgkomitejas priekšsēdētājs profesors Gotfrīds Noviks. Konferences pirmajā dienā plenārsēdē uzstājās zinātnieki gan no Latvijas, gan ārzemēm, paralēli notika arī ekspertu  diskusija „Vides politikas veidošana klimata pārmaiņu problēmu kontekstā”. Otrajā konferences dienā bija visintensīvākais darbs, jo darbs noritēja sešās paralēlās sekcijās:

  • ilgtspējīgā lauksaimniecība,
  • vides aizsardzība un monitorings,
  • datorzinātne,
  • vides tehnoloģijas,
  • mehānika, materiālu īpašības,
  • atjaunojamie energoresursi.

Noritēja arī divas stenda referātu sesijas, kur tika prezentēts projekts un sniegta informācija par RA Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta sniegtajiem pakalpojumiem un izstrādātajiem komercpiedāvājumiem. Noslēdzošajā jeb trešajā dienā darbs tika turpināts divās paralēlās sekcijās:

● vides izglītība, bioloģija, klimats,

● elektronika un mehatronika.

Un 22.06.2011 plkst. 12.30 notika konferences noslēgums.

Zinātnieki gan prezentēja savu pētījumu rezultātus, gan iesaistījās diskusijās par zinātniskajām tēmām. Aktīvi savus viedokļus aizstāvēja jaunie pētnieki, argumentēti atbildot uz jau zinātnē pieredzējuši profesoru jautājumiem. Konferencē piedalījās arī uzņēmumu pārstāvji (Latgran, SIA Baltiks EAST”, Rēzeknes uzņēmēju biedrības pārstāvji u.c.). Kā nozīmīgs fakts, jāatzīmē tas, ka konferences laikā tika dibināti arī jauni kontakti starp zinātniekiem un ražojošo sfēru, kas nozīmīgi ir abām pusēm.

 

Paldies visiem konferences dalībniekiem par izturību un darbošanos konferencē, gaidīsim Jūs jau pēc diviem gadiem.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv