English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
13.07.2011
Rēzeknes Augstskolai - 18

Rēzeknes Augstskolai - 18

Rēzeknes Augstskola (RA) 1. jūlijā sagaidīja savu astoņpadsmitgadi. Tās darbība aizsākusies 1993. gadā. RA dibināja un vienpadsmit gadus vadīja profesore Irēna Silineviča, 2004. gadā par rektoru tika ievēlēts profesors Leonārs Svarinskis, no 2010. gada augstskolu vada asociētais profesors Edmunds Teirumnieks. Skatoties vēsturiskā griezumā, augstskolas aizsākumi meklējami jau 1925. gadā, kad pilsētā tika nodibināts un darbojās Rēzeknes Skolotāju institūts.

Šobrīd RA ir astotā lielākā valsts augstskola. Tā sagatavojusi vairāk nekā 7000 absolventus, tajā studē vairāk nekā 2200 studenti, RA piedāvā 44 pilna un nepilna laika studiju programmas pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī.

Tieši pēdējos gados vērojama strauja RA darbības attīstība zinātniskajā laukā, to sekmējusi akadēmiskā personāla izaugsme – šobrīd vairāk nekā 40 procentiem docētāju ir doktora grāds. RA rektors Edmunds Teirumnieks saka: „Rēzeknes Augstskolas spēks ir cilvēki, kuri šeit strādā. Lielākajai daļai no viņiem augstskola nav tikai darba vieta – tas ir dzīvesveids, karjeras izaugsmes un sevis pilnveides vieta. Augstskola var lepoties ar radošiem darbiniekiem, kuri pārzina savu darbības jomu, pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu. Protams, arī studentiem ir īpaša nozīme RA. Mēs esam gandarīti, ka spējam nodrošināt plašu studiju programmu klāstu, pietiekami spēcīgu materiāli tehnisko bāzi pētnieciskajam darbam, dienesta viesnīcas, bibliotēkas resursus. Augstskolai ir izveidojušās savas tradīcijas, aktīva sabiedriskā dzīve. Katrs students var kļūt par aktīvu līdzdalībnieku šajās aktivitātēs.”

Pēdējos gados RA īpašu uzmanību pievērsusi projektu īstenošanai, kas savukārt sniedz papildus finansējumu un iespēju veikt visdažādākos uzlabojumus. Lielākais zinātniskais projekts ir „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, kurā nodarbināti vairāk nekā 20 pētnieki. Tāpat ir izstrādāti vairāki projekti, kas paredz Eiropas Savienības finansējuma piesaisti RA infrastruktūras sakārtošanai. Jau pavisam drīz RA uzsāks klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta īstenošanu „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”. Tas paredz dienesta viesnīcas (Maskavas ielā 22) un Ekonomikas un vadības fakultātes korpusa siltināšanu (Atbrīvošanas alejā 90). Kopš 2010. gada tiek īstenots ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”. Tā ietvaros plānots uzbūvēt jaunu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpusu ar laboratorijas telpām (kopējās izmaksas ir 6 789 521 latu). Šī un nākamo projektu īstenošanas rezultātā paredzēts uzbūvēt Rēzeknes Augstskolas pilsētiņu - vienu no modernākajām un pievilcīgākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā.

Liela loma ir Rēzeknes Augstskolas iekļaušanās procesam Eiropas augstākās izglītības un pētniecības telpā. RA aktīvi īsteno ERASMUS programmu, kuras ietvaros studentiem ir iespēja studēt un iziet praksi ārvalstīs. Augstskolai ir noslēgti vairāk nekā 120 sadarbības līgumi ar partneraugstskolām un iestādēm ārpus Latvijas. Liels darbs tiek ieguldīts, lai sagatavotu un ieviestu dubulto diplomu sistēmu, kas paredz, ka students vienā studiju periodā, saņem divus diplomus. Tiek izmantotas visas iespējas un apzināti arī sadarbības partneri ārpus ES.

RA piedāvā studiju laikā darboties modernās, Latvijā unikālās inženierzinātņu laboratorijās, ar jaunākajām programmām aprīkotā Informāciju tehnoloģiju centrā. RA sadarbojas ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību, Latgales plānošanas reģionu, Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Darba devēju konfederāciju, apzinot uzņēmumus, kur studenti var pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas praksē.

RA rektors E.Teirumnieks norāda, ka augstskolas mērķis turpmākajiem trim, četriem gadiem ir turpināt ar projektiem piesaistīt finansējumu gan RA zinātniskajiem, gan infrastruktūras projektiem; celt studiju un zinātnisko kapacitāti iesaistoties starptautiskajā studentu un docētāju apritē.

Zīmīgi, ka Rēzeknes Augstskola atrodas pilsētā Latgales sirdī, kura šobrīd strauji attīstās – tiek būvēti vairāki nozīmīgi objekti, sakārtotas pilsētas ielas. Šajā attīstībā ir sava daļa Rēzeknes Augstskolai, jo tieši augstskola sagatavo augsti kvalificētus inženierus, skolotājus, juristus, ekonomistus un citu jomu speciālistus, kuri būs kompetenti strādāt, sekmēt Rēzeknes, Latgales un visas Latvijas izaugsmi.

Rēzeknes Augstskola – Tavs atbalsta punkts. Maini pasauli!

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv