English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
01.08.2011
Vakantas valsts finansētas budžeta vietas pamatstudijām Rēzeknes Augstskolā

Vakantas valsts finansētas budžeta vietas pamatstudijām Rēzeknes Augstskolā

1.augustā noslēdzās Vienotā uzņemšanas sistēma pamatstudijām. Šobrīd Rēzeknes Augstskolā pilna, nepilna un maksas pamatstudiju programmās studijām reģistrējušies 290 studenti.

Pilna laika pamatstudiju programmās ir vakantas valsts finansētas budžeta vietas. Līdz 19. augustam reflektanti var iesniegt dokumentus un piedalīties konkursā uz vakantajām budžeta vietām Rēzeknes Augstskolā.

 

Ekonomikas un vadības fakultātē

 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne” – 1 vakanta budžeta vieta;
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība”  ar specializāciju mārketinga vadība - 1 vakanta budžeta vieta.

Reflektanti var pieteikties otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju ārējo sakaru vadība (6 budžeta vietas).

 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē

 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija” - 1 vakanta budžeta vieta;
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”  - 1 vakanta budžeta vieta;
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

„Tiesību zinātne” - 1 vakanta budžeta vieta.

 

Izglītība un dizaina fakultātē

 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” studiju modulis „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” - 1 vakanta budžeta vieta;
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma – „Skolotājs” studiju modulis „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” - 2 vakantas budžeta vietas;
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” studiju modulis „Svešvalodas (angļu vai  vācu) skolotājs” - 4 vakantas budžeta vietas;
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tulks referents” -1 vakanta budžeta vieta;
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” - 1 vakanta budžeta vieta.

 

Uzņemšanas komisijā strādā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē (115. auditorija). Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Reflektantiem, kuri vēlas pieteikties studijām, jābūt šādiem dokumentiem:

 • dokuments par vispārējo vidējo izglītību - atestāta vai diploma ar sekmju izrakstu oriģināls;
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas to kopijas (nav obligāti, ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada);
 • personu apliecinošs dokuments;
 • ja mainīts  uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Par dokumentu noformēšanu jāmaksā Ls 10,00 (vienā studiju programmā), Ls 15,00 (uz divām un vairāk kopā).

Atgādinām, ka līdz 19. augustam tiek pieņemti reflektantu iesniegumi nepilna laika studijām, kā arī studijām uz augstākās izglītības bāzes.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv