English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
24.08.2011
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām akadēmiskajos amatos

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām akadēmiskajos amatos
 • uz vadošo pētnieku amatiem:
  • Vēsturē (Latvijas vēsture)                                                                   -1 vieta
  • Valodniecībā (lietišķā valodniecība)                                                    -1 vieta
  • Ekonomikā (Reģionālā ekonomika)                                                    - 1 vieta
 • uz pētnieku amatiem:
  • Ģeogrāfijā (Cilvēka ģeogrāfija/reģionālā un vides ģeogrāfija)             - 2 vietas
  • Literatūrzinātnē (Literatūras teorija)                                                   -1 vieta
  • Valodniecībā (Baltu valodniecība)                                                      -1 vieta
  • Matemātikā (Matemātiskā modelēšana)                                              -1 vieta
  • Vadībzinātnē (Uzņēmējdarbības vadībā)                                             -1 vieta
 • uz asistenta amatiem:
  • Valodniecībā (Vispārīgā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) -2 vietas
  • Komunikāciju zinātnē (Komunikācijas teorija)                                                  - 1 vieta

Prasības amata pretendentiem:

Prasības vadošā pētnieka amata pretendentiem:

 • doktora grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē),
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 3 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā),
 • akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem),
 • līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1),
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 3).

Prasības pētnieka amata pretendentiem:

 • doktora vai maģistra grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē),
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 2 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā),
 • vēlamā pieredze (līdzdalība) valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1),
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 2).

Prasības zinātniskā asistenta amata pretendentiem:

 • maģistra grāds vai studiju virziens doktorantūrā (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē),
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 1 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā),
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1).
 • vēlama pieredze (līdzdalība) valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1).

Konkursa pretendentiem uz vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu amatiem no 2011.gada 22.augusta līdz 2011.gada 16.septembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;
 • motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai,
 • publikāciju kopijas,
 • apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinets, Rēzeknē, LV-4601, uzziņas pa tālruni 6 4623219.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv