English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
26.08.2011
Rēzeknes Augstskola sadarbojas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi

Rēzeknes Augstskola sadarbojas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi

Augustā starp Rēzeknes Augstskolu (RA) un p/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi” (RSEZ) tika noslēgts līgums par sadarbību. No augstskolas puses to parakstījis rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, bet no RSEZ – pārvaldniece Sandra Ežmale.

Līgums paredz sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu, kas vērsta uz abu pušu ietekmes pilnveidošanu reģionālās attīstības jomā, kā arī zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.

Pašlaik RSEZ pārvaldē uz noteiktu laiku darbā pieņemtas divas studentes: RA Ekonomikas un vadības fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (mārketinga sektora vadītāja specializācija) 3. kursa studente Santa Patmalniece un Izglītības un dizaina fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tulks referents” 4.kursa studente Kristīne Senkāne.

RSEZ pārvaldniece S.Ežmale norāda: „Sadarbība ir abpusēji izdevīga, jo studentiem ir būtiski gūt praksē pielietojumu teorētiskajām zināšanām, savukārt uzņēmēji var iepazīt savus potenciālos darbiniekus. Mēs esam gatavi atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz RA studentu pieņemšanu praksē RSEZ komercsabiedrībās, iespēju robežās piedalīties RA studiju programmu pilnveidošanā, kā arī piedalīties kursa darbu, diplomdarbu un prakšu aizstāvēšanā. Ir svarīgi, lai aktuālā informācija par RSEZ darbību nonāk līdz studentiem”.

Līgums paredz, ka nākotnē Rēzeknes Augstskola varētu sadarboties ar RSEZ dažādu projektu izstrādē un  īstenošanā.

 

Informācija:

„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes pārraudzībā esoša kopīga pašvaldību iestāde, kura veic šādas funkcijas:

  • izstrādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu un nodrošina tā izpildi;
  • izstrādā iestādes kārtējā gada darbības plānu;
  • organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;
  • pašu spēkiem organizē ieguldītāju piesaisti, kā arī slēdz līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;
  • organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;
  • piedalās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;
  • nodrošina pakalpojumu kompleksu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv