English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.11.2011
Topošie dizaineri projektē augstskolai un pilsētai

Topošie dizaineri projektē augstskolai un pilsētai

Studiju sasaiste ar praksi un sabiedrībā notiekošajām aktualitātēm ir viens no profesionālās izglītības stūrakmeņiem. Rēzeknes pilsētas pārvērtības iezīmē cerības tuvā nākotnē iedzīvotājiem lietošanā saņemt modernus un funkcionālus arhitektūras objektus – Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centru, koncertzāli, Rēzeknes Augstskolas vēsturisko ēku u.c. Objektu oriģinalitāte un apjoms rosina Interjera dizaina studiju programmas studentus iesaistīties telpu noformējuma ideju ģenerēšanā, kas studiju procesā tiek ietverta studiju projektu un diplomprojektu izstrādē.

Dizaina un amatniecības katedras sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domes būvvaldes un Attīstības pārvaldes „Rēzeknes Biznesa centrs” speciālistiem nodrošina savstarpēju ieinteresētību un regulārus kontaktus, kas sekmē studentu un docētāju iespēju iepazīt celtniecības procesa aktualitātes, apmeklēt objektus, izmantot projekta dokumentāciju nepieciešamās informācijas ieguvei, kas ir nozīmīgas prasmes topošo dizaineru profesionalitātes attīstībā. Īpašu stimulu darboties studentiem rada iespēja redzēt savu projektu īstenošanu, bet līdz tam vēl jāizbauda projektu izvērtējums, lemjot par labu vienam labākajam.

Interjera dizaina studenti dod savu ieguldījumu arī augstskolas telpu projektu izstrādē. Gādājot par studentu dzīves ērtībām, studentu viesnīcas (Maskavas ielā 22) pagrabstāvā tiek plānots ierīkot studentu sporta un atpūtas aktivitātēm paredzētas telpas, kuru interjera projektus dizainē studenti. Arī šajā gadījumā viens no piedāvātajiem projektiem tiks prēmēts un ar pašu studentu līdzdalību arī realizēts.

Ar nepacietību studenti un docētāji gaida Rēzeknes Augstskolas vēsturiskās ēkas (Atbrīvošanas alejā 115) renovācijas pabeigšanu un, apbrīnojot jau paveikto, ir gatavi diplomprojektos piedāvāt arī savus studentu atpūtas telpas un kafejnīcas risinājumus.

Radošo pašizpausmi studenti apliecina Rēzeknes pilsētvides un RA telpu svētku noformējumu projektos, kurus drīz varēsim novērtēt. Lai raisās dizaina idejas un izdodas iecerētais!

Dr.paed., Mg.art., lektore Aina Strode

Foto: Studenti iepazīstas ar objektu – Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centra aktu zāli.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv