English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
15.11.2011
Jaunas iespējas Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Jaunas iespējas Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Ciemojoties pie Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas vadītājas Ilzes Švirkstes, viņa ar lielu sajūsmu un atsaucību stāsta par bibliotēkas piedāvātajām iespējām studentiem un pasniedzējiem, kuru lietošanas rezultātā studiju procesā tiek ietaupīts laiks un enerģija.

Sākoties studiju gadam, bibliotēka piedāvā vēl plašākas iespējas, kuru rezultātā studenti un mācībspēki visu nepieciešamo informāciju var atrast elektroniski vai arī izmantot ļoti noderīgu iespēju – nepieciešamās dažādu jomu un nozaru mācību grāmatas var pasūtīt no ārvalstīm, piemēram, no Krievijas, Anglijas Vācijas u.c. Šo iespēju piedāvā starpbibliotēku abonements, kur par pakalpojumu ir jāmaksā tikai pasta izdevumi.

Lai studenti varētu papildināt zināšanas, abonements piedāvā pilnteksta datu bāzes (Oxford University Press, ScienceDirect Freedom Collection, /iFinanses.lv/, RUBRICON, LETONIKA, NAIS). Šim lielajam datu bāžu skaitam jau no novembra pievienojās vēl viena – Proquest, kurā var atrast noderīgas publikācijas sociālajās zinātnēs un inženierzinātnēs. Jāpiebilst, ka Proquest datu bāzē ir pieejamas disertācijas un zinātniskās tēzes, kuru agrāk nebija nevienā pilnteksta datu bāzē.

Bibliotēka piedāvā arī interneta pieejas pakalpojumus, nepieciešamā materiāla printēšanu un skenēšanu, e-kataloga apskatu, kurā ir ievadīti visi fondā pieejamie materiāli. Pastāv arī iespēja elektroniski apskatīt un pagarināt grāmatu nodošanas termiņus.

Patīkams jaunums ir tāds, ka šī gada 1. jūnijā LR Kultūras ministrijas izveidota komisija ir akreditējusi Rēzeknes Augstskolas bibliotēku.

Jāatgādina, ka bibliotēka atvērta 1993. gadā Rēzeknes Augstskolas mācību darba nodrošināšanai. 1995. gadā pievienota Rēzeknes Skolotāju institūta bibliotēkai. No 1994. gada ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle. Taču no 2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā „Alise” (IIS „Alise”).

Lietotāju apkalpošanai ir ekonomikas un inženierzinātņu literatūras; pedagoģisko, humanitāro un juridisko zinātņu literatūras mājas abonementi un lasītavas.                                                                                                                     

Ilona Kablanova, 3HFB

 

Pievērsiet uzmanību bibliotēkas darba laikam!

Abonementi:

Pirmdiena      plkst. 12.00 – 18.00

Otrdiena        plkst. 10.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 17.00

Trešdiena       plkst. 10.00 – 12.00  un plkst. 13.00 – 17.00

Ceturtdiena    plkst. 10.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 17.00

Piektdiena      plkst. 10.00 – 12.00  un plkst. 13.00 – 16.00

Katra mēneša pirmā darba diena – slēgta krājumu kārtošanai.

Ekonomikas un vadības un Inženieru fakultātes  lasītava:

Pirmdiena      plkst. 12.00 – 18.00

Otrdiena        plkst. 09.00 – 17.00

Trešdiena       plkst. 09.00 – 17.00

Ceturtdiena    plkst. 09.00 – 17.00

Piektdiena      plkst. 09.00 – 16.00

Humanitāro un juridisko zinātņu un  Izglītības un dizaina fakultātes lasītava:

Pirmdiena      plkst. 12.00 – 18.00

Otrdiena        plkst. 09.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 17.00

Trešdiena       plkst. 09.00 –12.00 un plkst. 13.00 – 17.00

Ceturtdiena    plkst. 09.00 – 12.00 un plkst. 13.00  – 17.00

Piektdiena      plkst. 09.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 16.00

 

Ilze Švirkste,

Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas vadītāja

Tālr. 64625497, e-pasts: biblioteka@ru.lv 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv