English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
15.11.2011
Projekta aktivitāšu un rezultātu prezentācija Sanktpēterburgā

Projekta aktivitāšu un rezultātu prezentācija Sanktpēterburgā

2011. gada 27. – 30. oktobrī Sanktpēterburgā (Krievija) norisinājās starptautiska zinātniskā konference „Urban Development and Politics in Europe and Russia” („Pilsētu attīstība un politika Eiropā un Krievijā”), kas tika organizēta Krievijas – Vācijas Izglītības, zinātnes un inovāciju gada (2011 – 2112) ietvaros.

Konferenci organizēja Sanktpēterburgas Valsts Universitāte un Eiropas Universitāte Sanktpēterburgā, un tajā piedalījās gandrīz pusotra simta dalībnieku no 22 pasaules valstīm, savukārt pasākuma darba valoda bija angļu. Vienīgais Latvijas pārstāvis šajā respektablajā zinātniskajā pasākumā bija ESF projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”,                              Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 pētnieks, Rēzeknes Augstskolas lektors ģeogrāfs Ivars Matisovs, kurš paneļdiskusijas „Urban Politics, Policies and Governance: Development Strategies of the Cities in Central and eastern Europe” ietvaros uzstājās ar ziņojumu „Modern Trends of Urban Development of Latgale Region (Eastern Latvia)” („Mūsdienu tendences Latgales reģiona pilsētu attīstībā”), savukārt referāta kopsavilkums tika publicēts konferences materiālu krājumā.

Konferences tematiskais loks bija daudzpusīgs, jo pasākuma ievirze bija izteikti starpdisciplināra un tajā piedalījās dažādu zinātnes jomu pārstāvji: ģeogrāfi, ekonomisti, sociologi, arī daudzi nevalstisko organizāciju aktīvisti. Plašs bija arī konferencē aplūkojamo problēmu, ar kurām pilsētas saskaras globalizācijas laikmetā, spektrs, piemēram, pilsētas telpas un iedzīvotāju pieaugošā daudzveidība, iedzīvotāju aktīva iesaiste pilsētu attīstības procesā, pilsētas telpa, kultūra un kreativitāte u.c. Tādējādi konferencei tika izvirzīts mērķis vispusīgi atspoguļot mūsdienu pilsētu attīstības tendences, savukārt pētījumu rezultāti tiks izmantoti pilsētu attīstības un pārvaldes jaunu principu, stratēģiju un ideoloģiju izstrādē, pozitīvo Eiropas pieredzi iedzīvinot arī Krievijā.  

Lielu interesi radīja priekšlasījums „Vizuālā politika – dizains inovācijām: teritoriālais brendings mūsdienu komunikatīvajā procesā”, vairāku tematisko izstāžu atklāšana, kā arī ekskursijas pilsētvidē pieredzējušu urbāno sociologu vadībā. Jāsecina, ka pilsētu problēmu risinājumu var panākt tikai tad, ja to meklējumos tiek iesaistīti dažādu jomu speciālisti un arī pati sabiedrība ir pietiekami aktīva līdzdarboties.

Informāciju sagatavoja: Ivars Matisovs

Foto: Tematiskā ekskursija pa Sanktpēterburgu 28. oktobrī.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv