English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
01.12.2011
Rēzeknes Augstskolu apmeklē Latvijas Darba devēju konfederācijas vadība

Rēzeknes Augstskolu apmeklē Latvijas Darba devēju  konfederācijas vadība

29. novembrī Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, projektu koordinatori - Marija Simonova, Anna Pavlina un Eduards Filippovs, kā arī LDDK sociālā dialoga koordinatore Latgales reģionā Skaidrīte Baltace.

LDDK pārstāvji tikās ar Rēzeknes Augstskolas rektoru asoc.prof. Edmundu Teirumnieku, studiju prorektori asoc.prof. Angeliku Juško-Štekeli, kā arī ar fakultāšu dekāniem, lai apspriestu jautājumus par augstākās izglītības reformu, studiju programmu finansējumu un ERAF līdzekļu pieejamību pēc 2014. gada. L. Meņģelsone akcentēja Rēzeknes Augstskolas nozīmi Latgales reģionā. „Ir svarīgi, lai LDDK būtu informēta un apzinātos problemātiku, ar kuru saskaras reģionālā augstskola. Informācijas aprite var veicināt rezultatīvu darbību, prioritāšu izvirzīšanu, sekmīgu sadarbību,” norādīja LDDK ģenerāldirektore.

Studiju prorektore sniedza ieskatu augstākās izglītības iestādes īstenotajās studiju programmās, norādot, ka RA programmas izstrādātas un ieviestas, balstoties uz darba devēju ierosinājumiem. „RA jau vairāk kā gadu ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs. Tas ir liels ieguvums gan augstskolas akadēmiskajam personālam, gan studentiem. Kopīgā dialogā ar uzņēmējiem esam panākuši studentu prakses vietu nodrošinājumu, esam ņēmuši vērā uzņēmēju redzējumu par jauno speciālistu sagatavošanu, kopīgi esam iesaistījušies Latgales reģionam svarīgu stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, piemēram, Latgales stratēģija 2030 un Latgales programmas 2010-2017. RA īsteno specifiskas studiju programmas ne tikai Latgales reģionā, bet arī Latvijā.  Te var minēt tādas programmas kā „Arhīvniecība”, „Speciālā pedagoģija” u.c.  RA liela vērība tiek pievērsta starpaugstskolu studiju programmām (šogad uzsākta īstenot  doktora studiju programma „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”) un starpdisciplināru programmu īstenošanai („Mehatronika”, „Elektroniskā komercija”),” informēja E. Teirumnieks.

Sarunas gaitā LDDK pārstāvju uzmanība tika vērsta uz problēmām ar profesiju standartu izstrādi valstī, augstskolu filiāļu darbību, kā arī privāto augstskolu sektora specifiku. „Šobrīd privātās augstskolas var piedāvāt studiju procesu krievu valodā. Valsts augstskolām likums to liedz. Par studijām RA interesi izrāda vairākas postpadomju telpas valstis, kas būtu ieinteresētas studēt arī krievu valodā. Ierosinājums būtu ļaut arī valsts augstskolām īstenot studiju programmas krievu valodā studentiem no citām valstīm uz starpvalstu un starpaugstskolu līgumu pamata. Tas ļautu realizēt valsts izvirzītos mērķus augstākās izglītības eksportspējas nodrošināšanai un intensificēšanai,” norādīja A. Juško-Štekele.

Ņemot vērā RA nozīmi reģiona attīstībā un, jo sevišķi, piedāvāto studiju programmu specifiku un zinātnisko institūtu veiktos pētījumus, ir ļoti svarīgi arī turpmāk sadarboties ar tādiem sociālajiem partneriem, kā LDDK. Konfederācijas pārstāvji tikšanās laikā izrādīja lielu interesi par augstākās izglītības, pētniecības, darba devēju un pašvaldību savstarpēju sadarbību reģiona interešu aizstāvībai ar mērķi veicināt reģiona ekonomisko attīstību.

Jāpiebilst, ka šajā dienā LDDK pārstāvji apmeklēja Rēzeknes pilsētas domi, vairākus uzņēmumus, kā arī tikās ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāvjiem.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv