English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.12.2011
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām akadēmiskajos amatos:

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vēlēšanām akadēmiskajos amatos:

uz vadošo pētnieku amatiem:

 • Ekonomikā (agrārā ekonomika)  -1 vieta;
 • Vēsturē (historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes) -1 vieta;
 • Vides zinātnē (vides inženierzinātne) - 1 vieta;

 

Prasības vadošā pētnieka amata pretendentiem:

 • doktora grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē);
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 3 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā);
 • akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem);
 • līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1);
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 3).

Konkursa pretendentiem uz vadošo pētnieku no 2011.gada 6.decembra līdz 2012.gada 6.janvārim jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV);
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;
 • motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu īstenošanai;
 • publikāciju kopijas;
 • apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV-4601, uzziņas pa tālruni 6 4623219.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv