English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
10.01.2012
Rēzeknes Augstskolas studentu teātra „ĶerRA” jauniestudējums

Rēzeknes Augstskolas studentu teātra „ĶerRA” jauniestudējums

20. janvārī Rēzeknes Kultūras nama koncertzālē notiks Rēzeknes Augstskolas (RA) studentu teātra jaunākā veikuma – Ivetas Ratinīkas dzejoļu krājuma „Rūgts” – dramatizējums „Kas paliks pēc mums?”.

Dzejas kompozīcija veidota kā performance, kur teksti ir ne tikai dzirdami (pašas autores lasījumā), bet arī multimediāli redzami, aktieru kustībās, žestos un manipulācijās ar priekšmetiem skatāmi un pārdzīvojami. RA studentu teātris jau otro gadu dramatizē dzeju, pērn tā bija krievu sudraba laikmeta un latviešu 20. gs. 30. g. romantisma lirika izrādē „Mēness &Metafora”, šogad – Rēzeknē piedzimušās, Rēzeknes Augstskolā studējušās pazīstamās dzejas kritiķes, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas I. Ratinīkas pirmā krājuma dzejoļi. Performances iecere saistās ar aktiera un skatītāja radošās iztēles atraisīšanas daudzveidīgajām iespējām, uztverot komplicētāko no vārda mākslas veidiem – dzeju, pie tam – jaunāko.

2010. gadā iznākušais dzejoļu krājums „Rūgts” kompozicionāli atgādina attieksmes maiņu hroniku, attieksmes pret tuviem vai kādreiz tuviem cilvēkiem u. c. radījumiem. To var interpretēt arī kā vienu ciklu (pēcbeigu ainava sevi atkal turpina), fragmentu, diapozitīvu kopu iz kādas dzīves, ar atsevišķiem iekadrētiem laika sprīžiem, ko vieno rūgtuma sajūta pakāpenībā no harmoniskā rituālā kāzu atslēgvārda cauri daudzveidīgām rūgtā garšas un smaržas variācijām – ar un bez salduma piedevas – līdz disharmoniskajām pārnestās nozīmes nenovēršamībām – kā jau cilvēkbūtnes dzīvē novērots (kaut kas smags, grūts, sāpīgs), uztaustot tomēr iekšējās rezerves šī drūmā posma pārvarēšanai (atkal harmonija!). Šī grāmata, iespējams, ir mākslinieciski veidota recepte (Ivetai patīk gatavot!) rūgtu patiesību, mācību, vilšanos, atmiņu, ciešanu, pārmetumu, pilienu, biķeru u. tml. – vienā vārdā – novembru pārvarēšanai cilvēka emociju 12 mēnešu kalendārā, kad gribas izskrūvēt lampiņu pakrūtē. Vienlaicīgi cītīgs hronikas pieraksts pilda iekšējās ģenerāltīrīšanas funkciju – norakstīt no sevis to, kas turpina sāpēt: Es nepatērēju dzeju. Dzeja patērē mani. Un iztīra, ļauj izstrutot, izkliegt un izkarot atpakaļ pašai sevi.

RA studentu teātra performancei atlasīti dzejoļi, kas atklāj attieksmes maiņu pret vīrieti, kurš ienāk sievietes dzīvē un aiziet no tās. Izmantotas I. Ratinīkas dzejas stila dominantes –priekšmetu, lietu formas to telpiskā attīstībā (pusaplis, aplis, apļi; trijstūris, kvadrāts; kvadrāti); krāsu un skaņu spēles (zilā un sarkanā) laikā. Interesanti, ka modernisma literatūrā laiks skan, atklājas dzirdes priekšstatos, bet telpa vienmēr ir saredzama, Ivetas dzejā nereti notiek pavisam otrādi (o jūnijs…). Vieni un tie paši priekšstati kādā hronikas pierakstā ir bezgalības, piemēram, jūra, otrā – ierobežotības zīme. Vielas nepārtraukti maina savus agregātstāvokļus, skaņas – muzikālo ietērpu un ritmu, rūgtums te pieaug, te noplok. Notiek kustība, meklējot, pārdomājot, mainot, un ik brīdi paužot attieksmi: tā dzejas Es definē sevi pasaulē.

Tāpēc arī performanci veido uz brīdi atdzīvojušies diapozitīvi vai iekadrējumi sižetiskā attīstībā no divu cilvēku tuvības brīža cauri vientulības tukšumam līdz atziņai par katras hronikā iemūžinātās un arī noklusētās, bet piedomājamās ainas nepieciešamību, jo īpaši – radoša cilvēka dzīves svinēšanas nepārtrauktībā. 

Pateicībā Ivetai Ratinīkai par grāmatu un piekrišanu piedalīties izrādē, kā arī „ĶerRAs” ilggadējiem un jaunajiem aktieriem par neatlaidību un radošumu,

RA studentu teātra vadītāja Olga Senkāne

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv