English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.10.2003
Starptautiska zinātniska konference

Starptautiska zinātniska konference

Pirmais uzsaukums un aicinājums iesniegt referātus
Starptautiska zinātniska konference
ZINĀTNES SASNIEGUMI SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBAI UN ATTĪSTĪBAI
Rēzeknes Augstskola, Latvija 2004.gada 4.-5.marts

2004.gada 4.-5.martā Rēzeknes Augstskola organizē III Starptautisko konferenci “Zinātnes sasniegumi sabiedrības labklājībai un attīstībai” kā daudznozaru forumu, kurā tiks apspriestas uz šodienu aktuālākā zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešanas praksē un to realizācijas problēmas.

Konferences orgkomitejas līdzpriekšsēdētāji:
prof. I.Silineviča (Rēzeknes Augstskola, Latvija),
prof. R.Tepfer (Čalmersas Universitāte, Zviedrija)

Orgkomiteja:
prof. Z.Agura (Medicīniskās Biomatemātikas Institūts, Izraēla), prof. Ģ.Vulfs (Rīgas Tehniskā Universitāte), prof. T.Hržans (Zeljonaguras Tehniskā Universitāte, Polija), prof. V.Morozovs (Krievijas ZA Ģeofizikas Institūts, Krivijas Zinātnes Akadēmija, Krievija), G.Noviks (Rēzeknes Augstskola, Latvija), prof. L.Kliucininkas (Kaunas Tehniskā Universitāte, Lietuva), prof. V.Justickis (Viļņas Policijas Akadēmija, Lietuva).

Konferences valoda ir angļu valoda.

Konferencē tiks organizētas šādas sekcijas:

1. Kultūra, filoloģija un vēsture 
- Reģionālā vēsture un tās ietekme uz nāciju dzīvi.

2. Ekonomika, vadīšana un finanses 
- Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbība.
- Finanses un grāmatvedība. 
- Uzņēmējdarbības ekonomika. 
- Ekonomikas sistēmu attīstība mūsdienu sociālo problēmu aspektā.

3. Vide, daba un sabiedrība 
- Starptautiskā sadarbība dabas aizsardzības un ekoloģijas problēmu risināšanā. 
- Vides aizsardzības teorija, prakse un pieredze. 
- Dabas resursu kompleksa un racionāla izmantošana. 
- Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole. 
- Vides speciālistu sagatavošanas problēmas.
- Ekoloģiskā izglītība un kultūra.

4. Informācijas tehnoloģijas un matemātiskā modelēšana inženierzinātnēs 
- Heiristiskie algoritmi un to pielietojumi. 
- Matemātiskā un datoru modelēšana un to pielietojumi. 
- Tehnoloģisko procesu modelēšana.

5. Matemātiskā bioloģija un medicīna 
- Bioinformātika. 
- Matemātiskā un datoru modelēšana bioloģija un medicīna. 
- Dinamiskās sistēmas bioloģijā un medicīnā. 
- Terapijas un ķirurģijas optimizēšana ar matemātiskās un datoru modelēšanas palīdzību.

6. Likumdošana 
- Tiesu sistēmas attīstības problēmas Latvijā un pasaulē. 
- Likumdošanas realizācijas praksē problēmas.

7. Pedagoģija un psiholoģija 
- Kvalitatīva svešvalodu apguve speciālajos studiju kursos. 
- Pirmskolas un skolas pedagoģijas teorētiskie un praktiskie aspekti izglītības kvalitātes pilnveidei. 
- Fiziskās, garīgās un emocionālās veselības nodrošināšanas iespējas izglītības sistēmā. 
- Skolotājs - izglītības problēmu risinātājs sabiedrības labklājības attīstības aspektos. 
- Skolēns - indivīds mūsdienu mācību vidē. 
- Speciālās pedagoģijas inovācijas skolēna indivīda attīstībā. 
- Mājturība un mājas ekonomika : dzīves prasmes mūsdienu dabas un tehnikas vidē.

Potenciālie konferences dalībnieki tiek aicināti iesniegt referātus, kas attiecas uz jebkuru konferences tēmu. Orgkomiteja lūdz interesentus iesūtīt aizpildītas reģistrācijas anketas un referātus. Referātam ir jāsatur oriģināli (iepriekš nepublicēti) un būtiski zinātniski rezultāti. Referātā ir jāakcentē zinātnisko rezultātu praktiskā pielietojamība. Autoriem būs iespēja prezentēt savu referātu sekciju sēdēs vai stenda referāta veidā. Atlasīti un recenzēti referāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā un pieejami konferences dalībniekiem.

Reģistrācijas anketas un referāti angļu valodā Microsoft Word formātā ir jāiesūta pa e-pastu uz adresi konf@ru.lv vai pa pastu uz adresi 2004 Conference organizing committee, Rezeknes Augstskola, Atbrivosanas aleja 90, Rezekne, LV-4600, Latvia. Iesniegšanas termiņš - 10.12.2003. Reģistrācijas anketa un referāta noformēšanas noteikumi ir pieejami lapā www.ru.lv. Konferences dalības maksa ir jāiesūta vienlaicīgi ar reģistrācijas anketu un referātu. Informācija par dalības maksu. Jebkādus jautājumus sūtīt uz adresi konf@ru.lv.

Svarīgi datumi:

  • Reģistrācijas anketu, referātu un konferences maksās iesniegšanas datums – 10.12.2003.
  • Dalībnieku informēšana par referāta pieņemšanu un statusu – 05.02.2004.
  • Ielūguma un programmas izsūtīšana - 05.02.2004.
  • Konference - 04.-05.2003.


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv