English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
18.01.2012
Inženieru fakultātes lektore Rasma Deksne iegūst doktora grādu

Inženieru fakultātes lektore Rasma Deksne iegūst doktora grādu

Rēzeknes Augstskolā strauji attīstās inženierzinātnes, tiek īstenoti vairāki projekti: „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”, „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības” u.c. Līdzās projektiem, notiek aktīvs darbs pie līdzšinējo studiju programmu uzlabošanas un jaunu programmu izstrādes.

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē strādā augsti kvalificēti speciālisti, kuri sniedz savu pienesumu arī zinātnes attīstībā. 12. janvārī  Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskās laboratorijas vadītāja, lektore Rasma Deksne aizstāvēja promocijas darbu Daugavpils Universitātē „Daugavas vidusteces posma zooplanktona dinamika un ietekmējošie faktori” un ieguva bioloģijas doktora zinātnisko grādu. Par izvēlētās tēmas aktualitāti zinātniskā darba autore saka: „Galvenā ideja bija salīdzināt Daugavas upes zooplanktona cenozes dinamiku ar pusgadsimta intervālu. Gandrīz visu līdz šim pētīto Eiropas līdzenumu upju - palieņu hidroloģiskais režīms pagājušajā gadsimtā ir mākslīgi pārveidots, savukārt Daugavas vidusteces posmā tas joprojām ir vairāk vai mazāk dabisks. Līdz ar to šis pētījums ir nozīmīgs ne vien Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Šis pētījums ir nozīmīgs arī tālāko ilgtermiņa pētījumu veikšanai. Iegūtie dati varētu būt lokāli, bet risinājumi saistīti ar pasaules globālām problēmām”.

R.Deksne Rēzeknes Augstskolā strādā kopš 2006. gada. Pamatstudiju un maģistra studiju programmu studentiem Inženieru fakultātē lasa lekcijas tādos priekšmetos kā aizsargājamo dabas objektu ekoloģija, mikrobioloģija, savukārt Izglītības un dizaina fakultātes atsevišķu studiju programmu studentus iepazīstina ar medicīnas zinātņu pamatiem un pirmo palīdzību, attīstības fizioloģiju un ģenētikas pamatiem, veselības kultūru, bet Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē palīdz studentiem apgūt Vides zinātnes pamatus un vides izglītību.

R.Deksne piedalījusies 15 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (Portugālē, Maķedonijā, Krievijā, Baltkrievijā, Igaunijā, Latvijā), publicējusi 18 zinātniskos rakstus, no kuriem 5 publikācijas ievietotas starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos.

R.Deksne norāda, ka viņas dzīves moto ir: „Nekad nepadoties!” Līdzās zinātniskajam darbam R.Deksne aktīvi iesaistās arī augstskolas un Inženieru fakultātes ārpusstudiju aktivitāšu rīkošanā. Vairākus gadus vidusskolēniem piedāvājusi aizraujošus eksperimentus Zinātnieku nakts ietvaros, kā arī informācijas dienās un citos pasākumos.

Rēzeknes Augstskolas kolektīvs sveic Rasmu un novēl aktīvu turpmāko zinātnisko darbību!

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv