English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
25.01.2012
Personības socializācijas pētījumu institūts uzsāk LAT-LIT projekta īstenošanu

Personības socializācijas pētījumu institūts uzsāk  LAT-LIT projekta īstenošanu

2012. gada janvārī Rēzeknes Augstskolas (RA) Personības socializācijas pētījumu institūta Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija sadarbībā ar Šauļu Universitātes Sociālās labklājības un speciālās izglītības fakultāti uzsākusi Latvijas – Lietuvas kopprojekta „Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART) („Modeļa izstrāde sociālā riska grupas personu iesaistei darba tirgū”) īstenošanu.
Projekts paredz zinātnisko sadarbību Ziemeļlietuvas – Austrumlatvijas darba tirgus izpētē un modeļa izstrādi sociālā riska grupas personu līdzdalības vienotā darba tirgū veicināšanai, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas profesionālajā rehabilitācijā un veselības nostiprināšanā. Projekta ietvaros tiks veikts sociālā riska grupas personu psihofizisko īpašību, kas nepieciešanas darba tirgū, novērtējums, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas. Šinī nolūkā tiks iegādāta BIODEX sistēma un veiktie pētījumi dos iespēju izstrādāt, praksē pārbaudīt un izvērtēt jaunas profesionālās rehabilitācijas un veselības nostiprināšanas metodikas, kas veicinās personu no sociālā riska grupām līdzdalību darba tirgū.
Šī gada 16. janvārī RA delegācija: Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Dr.paed. Jānis Dzerviniks, studiju programmas „Sociālais rehabilitētājs” direktore Mg. psych. Rita Orska un Latvijas – Lietuvas projekta darba grupa PSPI direktores, Dr.paed. Veltas Ļubkinas vadībā viesojās Šauļu Universitātē, kur tikās ar Sociālās labklājības un speciālās izglītības fakultātes dekāni, prof. Ingrīdu Baranauskieni, projekta vadības un akadēmisko personālu.
Vizītes laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas starp fakultātēm jaunu studiju programmu izstrādē, plānotas aktivitātes darba tirgus izpētes pētījuma sagatavošanai projekta ietvaros. RA delegācija iepazinās ar Šauļu Universitātes zinātniskās bibliotēkas iespējām, sociālās un profesionālās rehabilitācijas speciālistiem, zinātniskajiem darbiniekiem, viņu darba apstākļiem un jaunajām tehnoloģijām, kuras jau iegādātas Šauļu Universitātē iepriekšējo projektu ietvaros un kalpo pētījumu veikšanai.

Projekta vadības grupas un darba grupas apspriede Šauļu Universitātē

Inovatīvās tehnoloģijas Šauļu Universitātē profesionālās rehabilitācijas pētījumu nodrošināšanai

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv