English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
31.01.2012
Rēzeknes Augstskolu absolvē pirmie mehatronikas speciālisti

 Rēzeknes Augstskolu absolvē pirmie  mehatronikas speciālisti

Šī gada 19.janvārī Rēzeknes  Augstskolas Inženieru fakultātē Valsts pārbaudījumu komisija vērtēja otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura  studiju programmas „Mehatronika”  studentu Pāvela Bogdanova, Aivas Dambītes, Gunta Koļča un Normunda Teirumnieka izstrādātos inženierprojektus, kuros tika pierādītas studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī to praktisks pielietojums jaunu ar mehatronikau saistītu produktu prototipu izstrādē un izgatavošanā. Pārbaudījumu  komisijas  priekšsēdētājs bija Vilnis Rantiņš - Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis. Komisijas sastāvā piedalījās akadēmiķis Egons Lavendelis - Valsts emeritētais zinātnieks, SIA „Ekodoktrina” padomes priekšsēdētājs, SIA „Zeta tehnoloģija” valdes priekšsēdētājs, Sergejs Kuzmins – a/s „Latvijas finieris” RSEZ SIA „Verems” IT daļas vadītājs, Jādes Augstskolas (Jade Hochschule, Vācija) profesors Josefs Timmerbergs, RA asoc. profesors Andris Martinovs - Mehatronikas programmas direktors un RA asoc. profesors Pēteris Grabusts - maģistra programmas „Datorsistēmas” direktors. 

Studentu inženierprojekti bija saistīti ar ražošanas līniju automatizāciju (A.Dambīte), jaunu iekārtu mehatronikā izstrādi (P.Bogdanovs, N.Teirumnieks) un esošo CNC ražošanas iekārtu modernizāciju (G.Koļčs). V.Rantiņš norādīja: „Studenti darbus izstrādājuši pārdomāti, patīkami pārsteidz nestandarta risinājumu piedāvāšana. Ieteikums būtu nākotnē studiju programmas ietvaros lielāku vērību veltīt ekonomiskajam pamatojumam, kā arī drošības tehnikas aspektam, taču kopumā es redzu jaunajos speciālistos perspektīvu, ļoti ceru, ka viņi turpinās iesākto”. 

Studentu darbi tika novērtēti ar augstām atzīmēm - 8 (ļoti labi) un 9 (teicami); visiem tika piešķirts bakalaura profesionālais grāds un inženiera kvalifikāciju mehatronikā. Tas paver iespēju turpināt studijas maģistratūrā vai  iekļauties darba tirgū un ar saviem piedāvājumiem, sekmēt rūpniecības nozares izaugsmi un sniegt pienesumu tautsaimniecībai. Divos inženierprojektos (A.Dambīte, G.Koļčs) bija visi priekšnosacījumi un skaidri saskatāma tendence ar ražošanu saistītas personīgās uzņēmējdarbības sākšanai.

 Mehatronikas programma Rēzeknes Augstskolā tiek īstenota kopš 2007.gada. Programma ir akreditēta, tajā kopumā studē 72 jaunieši. Studenti 4,5 gados apgūst to, kas ir nepieciešams ražošanai - CNC darbgaldu programmēšanu un iestatīšanu; PLC, frekvenču pārveidotāju un mikroprocesoru programmēšanu; CAD/CAM, metāla un plastmasu apstrādes tehnoloģijas; mehāniku, elektrotehniku, elektroniku, spēka elektroniku, elektrisko, hidraulisko un pneimatisko piedziņu, robotu tehniku, datorvadības sistēmas, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu u.c. Zināšanu un prasmju iegūšanai  ir izveidota moderna laboratoriju bāze, kas uz šo brīdi mehatronikas inženieru sagatavošanas jomā ir labākā Latvijā un viena no spēcīgākajām Baltijas valstīs. Studiju laikā ir prakses ar kopējo garumu 26 nedēļas Latvijas vai ES ražošanas uzņēmumos. Pateicoties ERASMUS projektam,  RA studenti izmanto iespējas vienu vai divus semestrus papildināt zināšanas ārzemju augstskolās.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Māra Justa foto

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv