English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.02.2012
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē turpinās reflektantu uzņemšana

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē turpinās reflektantu uzņemšana

Līdz 13.februārim reflektanti var iesniegt dokumentus studijām Rēzeknes Augstskolā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Finanses”, akadēmiskā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne” un profesionālā maģistra studiju programmā „Finanšu vadība”.

 

Dokumentus pieņem:

  • Rēzeknes Augstskolā, Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 201.kabinetā, Rēzeknē. Tālr. 646 22904.
  • Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē, Valdemāra bulvārī 6, 117.kabinetā, Madonā. Tālr. 64807047, 29146912.

 

Par programmām

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”

Finansista kvalifikācija

Akreditēta/studiju ilgums: 2,5 g. N

Studiju maksa: N – 600 Ls 

Prasības uzņemšanai: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā.

Studiju laikā var gūt zināšanas un prasmes analizēt uzņēmuma ekonomiskos un finanšu rādītājus, izprast finanšu veidošanu, analīzi un pārvaldīšanu. Pārzināsi nodokļu sistēmu, iekšējo un ārējo finansēšanas avotu ietekmi uz uzņēmuma darbības rādītājiem. Iegūsi zināšanas par finanšu un kapitāla tirgu un uzņēmuma iespējām iesaistīties tirgū.

 

Nākotnē varēsi strādāt par finansistu, veikt uzņēmuma finanšu plānošanu, produkcijas/pakalpojumu realizācijas plānu, peļņas un citu finanšu rādītāju kontroli, uzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības rezultativitātes paaugstināšanai.

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma

 „Vadības zinātne”

Sociālo zinātņu bakalaura vadības zinātnē akadēmiskais grāds

Akreditēta/studiju ilgums: 2 g. P.

Studiju maksa: P – 800 Ls

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, nokārtoti eksāmeni mikroekonomikā, makroekonomikā, tirgzinībās, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatos. Otrā līmeņa augstākā izglītība un, ja diploma pielikumā nav uzrādīti mikroekonomikas, makroekonomikas, tirgzinības, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatu kursi, jāiesniedz referāts (20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu.

Apgūsi stratēģisko menedžmentu, inovāciju vadīšanu, grāmatvedības un finanšu vadību, kvalitātes vadību, reģionālo ekonomiku, finanšu vadību, projektu vadību u.c.

Nākotnē spēsi vadīt jebkura lieluma uzņēmumu un projektu, turpināt studijas doktorantūrā.

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Finanšu vadība”

Profesionālais maģistra grāds finansēs un

finansista profesionālā kvalifikācija

Akreditēta/studiju ilgums: 2 g. N

Studiju maksa: N – 700 Ls

Prasības uzņemšanai: otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinātnē vai uzņēmējdarbībā.

Apgūsi zināšanas un prasmes pielietot ekonomikas un finanšu vadības teorijas situāciju analīzē, orientēties banku un finanšu sektorā, izprast nodokļu sistēmu, starptautisko grāmatvedības standartu pielietošanu, novērtēt uzņēmējdarbības vidi un tās izmaiņas, biznesa stāvokli, veikt ekonomisko un finanšu analīzi atbilstoši tirgus prasībām.

Nākotnē varēsi strādāt valsts un privātajā sektorā finanšu vadības jomā: valsts un pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās, nevalstiskās organizācijās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, plānot un vadīt projektus.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv