English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
16.04.2012
Būtiski audzis Rēzeknes Augstskolas reitings

Būtiski audzis Rēzeknes Augstskolas reitings

11.aprīlī laikraksts „Latvijas Avīze” nāca klajā ar ikgadējo augstskolu reitinga tabulu.

Reitinga veidotāji ņēmuši vērā dažādus indikatorus - studējošo un akadēmiskā personāla skaita attiecība, absolventu īpatsvars, akadēmiskā personāla pamatdarbā ar doktora grādu īpatsvars, ārzemju studentu īpatsvars, izglītības kvalitāte, augstskolu atpazīstamība u.c. Atsevišķās jomās par pamatu ņemti SKDS veiktie pētījumi, kuri atspoguļo respondentu viedokli, savukārt statistikas dati izmantoti no Izglītības un zinātnes ministrijas pārskatiem. Kopumā  apkopotas un analizētas 33 valsts dibinātās un arī privātās augstākās izglītības iestādes.

Rēzeknes Augstskola (RA) reitinga tabulā ierindota 13.-15.vietā. Pērnajā gadā Rēzeknes Augstskola  atradās 19. vietā. Rēzeknes Augstskolas rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks kāpumu par četrām vietām skaidro ar augstskolas izaugsmi vairākos aspektos. „Pēdējie divi gadi Rēzeknes Augstskolai ir bijuši nozīmīgi ar doktora skaita īpatsvara palielināšanos. Šajā studiju gadā zinātnisko grādu jau ieguvuši pieci jauni doktori dažādās jomās – tieslietās, pedagoģijā, ekonomikā. Tādējādi Rēzeknes Augstskolas kopējais doktoru skaits pārsniedz 40% no visa vēlētā akadēmiskā personāla. Tas atstājis pozitīvu iespaidu arī uz zinātnisko publikāciju skaitu, kas pēdējā gada laikā ir krietni pieaudzis. Nākotnē plānojam strādāt pie tā, lai palielinātu ārzemju studentu skaitu, kā arī, lai vairāk stiprinātu augstskolas starptautisko atpazīstamību zinātniskajā laukā.”

Jāatzīmē, ka Rēzeknes Augstskola reģionālo augstskolu vidū ierindojas 3.vietā (pērn bija 4.vietā).

Pilns materiāls pieejams interneta vietnē www.la.lv sadaļā: izglītība.

 

Uzziņai:

Rēzeknes Augstskola šobrīd ir septītā lielākā valsts dibinātā augstskola, kurā studē vairāk nekā 2000 studenti 41 pilna un nepilna laika studiju programmās. 18 augstskolas darbības gados sagatavoti vairāk nekā 8 tūkstoši absolventu. Rēzeknes Augstskolā darbojas četras fakultātes: Ekonomikas un vadības, Inženieru, Izglītības un dizaina un Humanitāro un juridisko zinātņu. Studijas tiek nodrošinātas visos līmeņos – pamatstudijas, maģistra un doktora. 2012./2013. studiju gadā pilna laika RA studiju programmās būs 385 valsts finansētas budžeta vietas.

Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv