English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
16.04.2012
Rēzeknes Augstskolu apmeklēs delegācija no Horvārijas

Rēzeknes Augstskolu apmeklēs delegācija no Horvārijas

17. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115, 102.auditorijā) viesosies ciemiņi no Horvātijas. Pārstāvji iepazīsies ar RA Speciālās pedagoģijas laboratoriju, tiksies ar pārstāvjiem no augstskolas. Vizīte paredzēta projekta “Step2Peak,  Activate&Respond2Kids – SPARK”, kurā RA ir sadarbības partneris.

 

Informācija par projektu.

Katrs bērns ir unikāls, un katram ir savi dabas doti talanti, kurus, laicīgi pamanot, var izaudzināt jaunu un radošu paaudzi, kura būs ne tikai apguvusi cilvēces uzkrāto pieredzi, bet arī spēs radoši izmantot savas zināšanas un prasmes jaunu, inovatīvu ceļu meklējumos. Rēzeknes novada pašvaldība aktīvi darbojas, lai atraisītu un veicinātu ne tikai bērnu, bet arī skolotāju un vecāku radošumu. Martā notiks skolotāju radošuma diena, kā arī semināri skolotājiem un vecākiem par to, kā identificēt talantīgus bērnus, atbalstīt viņus un pareizi novērtēt sasniegumus un izveidot jaunas izglītības programmas.

Aprīlī Izglītības pārvalde rīkos pasākumu „Talantu parāde: mēs savam novadam!” Pasākumā piedalīsies novada interesantākie, atraktīvākie skolēni, kuriem ir talants mūzikā, dejā, sportā, mākslā, aktiermākslā, akrobātikā utt. Talantu parādē piedalīsies arī 20 Sisak-Moslovinas pašvaldības un izglītības darbinieki no Horvātijas. Ciemiņi apmeklēs arī Verēmu pamatskolu, Maltas 1. vidusskolu un Rēzeknes Augstskolu, kur vēros darbu ar skolēniem un topošajiem skolotājiem, kā arī dalīsies savā pieredzē par talantu pamanīšanu un attīstīšanu.

„Darbs bērnu talantu attīstīšanas jomā finansē ne tikai Rēzeknes novada pašvaldība, bet arī Eiropas Savienības programmas Comenius (Reģionālās partnerības) projekts „Step2Peak, Activate&Respond2Kids” (saīsinājums SPARK). Projekta latviskais nosaukums ir „Dzirkstele”, un tas turpināsies līdz 2013. gada augustam. Rēzeknes novada un Augstskolas pedagogi sagatavos DVD un izdos brošūru latviešu, horvātu un angļu valodā par Horvātijas un Latvijas skolotāju labāko pieredzi un inovatīvām metodēm darbā ar talantīgiem bērniem. Šogad un nākamgad 24 Rēzeknes novada un Rēzeknes Augstskolas izglītības darbiniekiem būs iespēja apmeklēt Horvātiju un iepazīties ar Sisak-Moslovinas pašvaldības darbu izglītības jomā”, informē projekta koordinatore Inta Rimšāne.

„Mēs esam pārliecināti, ka projekta dzirksteles dos jaunas idejas ne tikai pedagogiem, bet arī motivēs skolēnus attīstīt savus talantus, jo vasarā paši talantīgākie Rēzeknes novada bērni tiks aicināti piedalīties radošajā nometnē”, stāsta Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne.

 

Uzziņai

Vispārējais projekta mērķis ir paaugstināt projektā iesaistīto pašvaldību izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti, uzlabot radošumu un attīstīt inovatīvu domāšanu, veicināt mobilitāti un mūžizglītības idejas attīstību.

Projekta nosaukums: Step2Peak, Activate&Respond2Kids (saīsinājums SPARK-dzirkstele)

Projekta numurs: 2011-1-HRI-COM13-008132

Projekta norises laiks: 2011. gada 1. augusts-2013. 31. jūlijs

Programma: Comenius Regio Partnerships

Projekta kopējais finansējums: 40 952 EUR

Projekta īstenotāji: Sisak-Moslavina pašvaldība Horvātijā un Rēzeknes novada pašvaldība Latvijā (partneris)

svarīgi katram bērnam attīstīt tos talantus, kas viņam ir doti no dabas, lai viņš varētu pilnvērtīgi strādāt un dot ieguldījumu valsts attīstībā. Lai varētu attīstīt bērnu talantus, ir nepieciešamas dažādas pieejas, jo bērnu attīstība ir ļoti individuāla," sacīja Ķīlis.

Viņš uzskata, ka mācību process ir jāpielāgo katra bērna attīstības tempam, nevis bērni "jāpielauž" pie standarta.

Katram bērnam piemīt talants –spējas darīt kādu lietu labāk par citām – kādā no cilvēku radošās darbības jomām. Vecāku, bet pēc tam izglītības iestāžu uzdevums ir laicīgi to pamanīt un attīstīt. 

 

RKopš 2011

Projekta nosaukums: Step2Peak, Activate&Respond2Kids (saīsinājums SPARK-dzirkstele)

Projekta numurs: 2011-1-HRI-COM13-008132

Projekta norises laiks: 2011. gada 1. augusts-2013. 31. jūlijs

Programma: Comenius Regio Partnerships

Projekta kopējais finansējums: 40 952 EUR

Projekta īstenotāji: Sisak-Moslavina pašvaldība Horvātijā (vadošais partneris) un Rēzeknes novada pašvaldība Latvijā (partneris)

 

 

Projektā no Rēzeknes novada pašvaldības piedalās:

Maltas 1. vidusskola

Vērēmu pamatskola

Rēzeknes Augstskola

 

2011. gada augustā Rēzeknes novada pašvaldība ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru parakstīja līgumu par projekta „Step2Peak, Activate&Respond2Kids” īstenošanu (saīsinātais projekta nosaukums – SPARK, kas latviski nozīmē - dzirkstele). Projektu izstrādāja Sisak-Moslavina pašvaldība (Horvātijā) kopā ar Rēzeknes novada pašvaldību (Latvijā). Tajā piedalās arī abu pašvaldību pamatskolas, vidusskolas un viena augstskola, kā arī citas ar izglītības jomu saistītas iestādes, kas apzinās, cik svarīgi ir uzlabot darbu ar apdāvinātiem bērniem.

 

Vispārējais projekta mērķis ir paaugstināt abu valstu izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti, uzlabot projektā iesaistīto pašvaldību skolotāju un skolēnu radošumu un attīstīt inovatīvu domāšanu darbā ar talantīgiem bērniem, kā arī veicināt izglītības darbinieku pieredzes un labas prakses apmaiņu.

Projekta laikā novada pedagogi un vecāki tiks aicināti apmeklēt seminārus par to, kā identificēt talantīgus bērnus, atbalstīt viņus un pareizi novērtēt sasniegumus un izveidot jaunas izglītības programmas.

2011. un 2012. gadā 24 Horvātijas izglītības darbinieki apmeklēs Rēzeknes novadu un iepazīsies ar mūsu pedagogu darbu ar talantīgiem bērniem.

Savukārt 23 Rēzeknes novada un viens Rēzeknes augstskolas pedagogs pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātiju dosies 2012. un 2013. gadā.

2012. gada vasarā 40 Rēzeknes novada talantīgie skolēni piedalīsies trīs dienu vasaras nometnē. Projekta ietvaros pedagogi sagatavos DVD un izdos brošūru latviešu, horvātu un angļu valodā par Horvātijas un Latvijas skolotāju labāko pieredzi un inovatīvām metodēm darbā ar talantīgiem bērniem.

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv